prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

  • ANO 2011
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21. 4. 2021 19:28:00

Systém je zatím schopen navýšení nákladů absorbovat

Systém je zatím schopen navýšení nákladů absorbovat

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 21. dubna 2021 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění

 Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci,

dovolte mi, abych uvedl druhé čtení novely návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonech. Jeho cílem je přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění, a to v rámci mnoha oblastí.

Důvod, proč je tato novela občas nazývána také jako správní novela, je ten, že je v ní navržena nová úprava přezkoumání podmínek pro úhradu zdravotních služeb. Tato úprava sjednotí proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí řízení a zlepší procesní postavení pojištěnců. Návrh má dále za cíl zvýšit dostupnost zdravotnických prostředků, a to prostřednictvím aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizaci úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Z dalších oblastí mohu připomenout také zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, kterého bude dosaženo zjednodušením vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Praktická realizace nové cesty pro vstup tzv. -orfan léčivých přípravků si vyžádá přípravu pravidel fungování poradního orgánu a nových metodik hodnocení parametrů. Proto ministerstvo a Státní ústav pro kontrolu léčiv již zahájily sérii jednání se všemi dotčenými stranami, zejména pacientskými organizacemi, odbornými společnostmi a pojišťovnami tak, aby byly prováděcí dokumenty včas připraveny před účinností této novely.

Dopady na systém veřejného zdravotního pojištění lze za všechny zmíněné oblasti odhadovat ve výši cca 350 mil. korun v prvním roce účinnosti a v nižších stovkách milionů v letech následujících. Vzhledem k tomu, že v uplynulých měsících došlo k významnému navýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce, je systém veřejného zdravotního pojištění zatím schopen toto navýšení nákladů absorbovat.

Návrh byl projednán výborem pro zdravotnictví, který k němu přijal řadu pozměňovacích návrhů, které se podobně jako návrh samotný zaměřují na různá témata, od rozšíření úhrady pro některá očkování až po úpravu stanovování úhrad léčivých přípravků. Ne všechny pozměňovací návrhy projednávané výborem Ministerstvo zdravotnictví doporučovalo, ale velkou většinu z nich lze považovat za prospěšnou a vylepšující předložený vládní návrh.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, těším se na pokračování debaty o návrhu a o případných pozměňovacích návrzích a věřím, že jeho prostřednictvím společně přispějeme ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama