prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.04.2021 19:48:00

Z terénu víme, že šest měsíců je velmi krátká doba

Z terénu víme, že šest měsíců je velmi krátká doba

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 21. dubna 2021 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění

 Dámy a pánové,

dovolte mi, abych vás seznámila s jednáním výboru pro zdravotnictví, který se podrobně zabýval v té době všemi známými pozměňovacími návrhy a vedl k nim poměrně bohatou diskusi. Co se týče pozměňovacích návrhů, které již byly zmíněny, tak se jedná jednak o některé pozměňovací návrhy, které navrhují určitou benevolenci u dobrovolného očkování jednak proti meningokové infekci, klíšťové encefalitidě a lidskému papilomaviru. U těchto návrhů je shoda vlastně přes politické spektrum, protože se jedná o zlepšení komfortu pro naše pacienty

U očkování proti meningokoku jsme vlastně napravili určitou nepravost, nebo ne úplně přesné znění, které nastalo zhruba před rokem a půl, kdy jsme přijímali zákon, který umožňoval hrazení pro děti do šesti měsíců. Už tehdy na výboru pro zdravotnictví jsme odhlasovali děti do 12 měsíců, ale bohužel pravděpodobně určitou neznalostí a tak dále na plénu opět došlo k načtení šest měsíců.

Z terénu víme, že šest měsíců je velmi krátká doba, protože dítě musí procházet povinným očkovacím schématem a v případě mnohých drobností, jako je drobná teplota - což samozřejmě v době, kdy začínají růst zuby a přechází se na jinou stravu, není vyloučené - se stalo, že nebylo možné do těch šesti měsíců dítě prostě očkovat. Takže v tomto návrhu rozšiřujeme dobu 12 měsíců. Pak se jedná o některé velmi kritické věkové skupiny další.

Dále se jedná o očkování proti lidskému papilomaviru, kde rozšiřujeme dobu, kdy je možné opět dobrovolné očkování hradit. Zatím je to tak, že to jsou děti víceméně do toho 14. roku věku a my dáváme do 15. roku věku. Je to proto, že došlo k výraznému snížení proočkovanosti na podobné nemoci v minulém roce, který byl samozřejmě atypický a chápeme, že mnozí rodiče prostě v tom víru událostí některé věci nestihli ani udělat.

Jedná se o to, že očkování proti lidskému papilomaviru je víceméně jediným - upozorňuji jediným - očkováním, které má prevenci pro onkologická závažná onemocnění. A nejedná se pouze o ženy pro zhoubné nádory děložního čípku, ale jedná se také o muže, o nádory, zhoubné nádory, třeba rekta, ale také hrtanu. V tomto případě samozřejmě je velmi obtížné - ptalo se mě na to už i několik novinářů - dělat to, čemu říkáme cost effective ratio, čili v tom samém roce chtít mít profit z toho, co provedeme. Není možné.

My tady očkujeme proto, aby nenastala diagnóza, kterou s velkou pravděpodobností ten člověk může mít za deset, patnáct, let. Jinak public health, veřejné zdravotnictví, samozřejmě zná vzorce a systémy počítání benefitu takovýchto programů, takže samozřejmě tam ty úspory potom jdou do mnohonásobku toho, co vynaložíme na to primární očkování.

Dále se jedná o očkování proti klíšťové encefalitidě, kde bohužel z epidemiologických dat se ukazuje, že poměrně závažné komplikace jsou potom i v šesté dekádě života. Takže tady chceme také umožnit - stále opakuji, že to je dobrovolné očkování - benevolenci, abychom mohli zabránit komplikacím, které potom přicházejí ještě s jiným dopadem a to je dopad do sociálních věcí. Protože si musíme uvědomit, že tito lidé mnohdy, když se zadaří udržet je při životě, tak oni se nemohou vrátit do svého zaměstnání pro spoustu jiných komplikací a bohužel přicházejí do invalidního důchodu, což samozřejmě potom je další zatížení. Také moderní veřejné zdravotnictví počítá zdravotně sociální dopady, ať už tedy pozitivní nebo negativní a je třeba toto všechno vzít v potaz. Takže tady potom je tato část pozměňovacích návrhů.

Další pozměňovací návrhy, které zazněly na plénu, které bylo, byly pozměňovací návrhy, které upravují některé věci, ať už to jsou zdravotnické prostředky nebo jejich čerpání, pomůcky a podobně. Řada těchto pozměňovacích návrhů nebyla přijata výborem pro zdravotnictví. Samozřejmě předpokládám, že kolegové je budou načítat zde na plénu.

Dalším je taková legislativně technická úprava pro pacientské organizace vstupující do procesu. Tato vládní novela zákona poprvé, prosím pěkně, poprvé, umožňuje jasným, zakotveným způsobem pacientským organizacím vstoupit do toho celého rozhodovacího procesu a to dvěma způsoby.

Za prvé určitými vědomostními znalostmi té nemoci. Protože samozřejmě nejvíce známe nemoc, kterou sami máme. Tady prosím by nebyl žádný problém. To může samozřejmě v jakékoliv právní úpravě pacientská organizace učinit už nyní.

Druhá věc, která se jí dává k možnosti, je, že řádným členem toho spolurozhodovacího procesu potom dále - a tady už dle názoru právníků je třeba, aby tato pacientská organizace splňovala podmínky spolku, protože ten je podle právního názoru tím nejlepším a nejčistším způsobem, jakým může tato pacientská organizace spolurozhodovat vlastně o velkých finančních prostředcích, které se vydávají na léčbu té které nemoci. Čili i toto bylo diskutováno.

Další věci byly screeningové programy, které se diskutovaly. Jako celek jinak výbor pro zdravotnictví doporučil samozřejmě vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, včetně těch přijatých pozměňovacích návrhů. Jinak, jak říkám, kolegové samozřejmě nám tady ještě ty návrhy dále představí.

Dále se tam jednalo o vstup generik a biosimilars a to proto, že ty originální preparáty mají obvykle nějakou chráněnou dobu - deset, patnáct, let - a potom samozřejmě aby zlevnila ta léčba, přicházejí léky generické. Znáte to všichni z lékáren, kdy můžete dostat lék originální nebo generikum. Takže i tady došlo k úpravám.

Další byly oznamovací povinnosti obcí kvůli určitému vymáhání neplacených povinností, které jsou vůči pojišťovnám. Dále přestupky. Jedná se o to, že opravdu někdy člověk něco zapomene a není třeba okamžitě dělat z toho velký trestný čin. Jistě se zvládne pouze přestupovým řízením.

Další věcí, která byla velmi důležitá, je schválení návrhu, který umožňuje předpis diabetických proužků a k tomu příslušných věcí pro internisty. Tam zůstal nedostatek, protože internista, který vám může napsat všechny inzulíny, by nemohl napsat diagnostický proužek. Takže to samozřejmě bylo také dáno. Dále tam byly načteny nějaké legislativně technické změny.

Dále potom to jsou návrhy, které byly doporučeny. Takže prosím pěkně, předpokládám dnes ještě velkou diskuzi a samozřejmě se na ni těším. Protože potom bude zapracován celý ten široký náhled na uvedenou problematiku a jistě se nějakým způsobem pozitivním s tímto vším vypořádáme.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama