prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

2. 3. 2021 18:11:00

Léčba Ivermectinem představuje v současnosti experimentální léčbu

Léčba Ivermectinem představuje v současnosti experimentální léčbu

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 2. března 2021 k léčbě Ivermectinem

 Já si dovolím tady jenom přečíst, aby ty informace byly komplexní, protože opravdu musíme věřit odborníkům. Mezioborové stanovisko evidenční číslo ČSARIM 16/2021 použití Ivermectinu u pacientů s COVID-19. Podepsána: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Česká společnosti intenzivní medicíny, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, jsou to předsednictva těch společností. Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti, Pneumologická a ftyziolofická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů.

Výbory těchto společností říkají: V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravku s obsahem léčivé látky ivermektinum, dále jen Ivermectin, na klinický průběh pacientů s onemocněním COVID-19, formulují výše uvedené odborné společnosti následující stanovisko. Ivermectin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množství viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie s podáním přípravku u COVID-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání.

Americká společnost infekčního lékařství se vyslovila proti používání Ivermectinu mimo kontrolované vědecké studie. Americký The National Institutes of Health ve svém stanovisku uvádí, že nemůže formulovat žádné doporučení pro nebo proti podávání Ivermectinu u COVID-19 a nechává na rozhodnutí jednotlivých lékařů a jejich pacientech, zda ho budou nebo nebudou využívat. Léčba Ivermectinem představuje v současnosti, tj. ke dni vydání stanoviska, datum jsem přečetl, experimentální léčbu bez dosaženého množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19.

Rozhodnutí o podání neregistrovaného léčivého přípravku obsahujícího Ivermectin záleží na klinickém zvážení lékaře. Při poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat nebo použít léčivé přípravy neregistrované, to lze podle české legislativy podle zákona o léčivech za situace, kdy zároveň není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován; jde o přípravek, který je již registrovaný v jiném státě nebo je přípravek moderní terapie, který výrobcem, držitelem povolení k výrobě dané léčivé formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Za C takový způsob je dostatečně odůvodněn generickými poznatky, za D nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikované organismy.

Podepsáni jsou předsedové těchto společností, tzn. anesteziologické, intenzivní medicíny, Společnosti infekčního lékařství, Společnosti ftyziolofické a pneumologické a Společnosti praktických lékařů.

Tak jenom jsem chtěl, abyste měli informace od odborníků a výborů odborných společností a děkuji, že jste si to vyslechli. Omlouvám se za zdržení.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama