Jestliže pro svobodu nejsme připraveni nasadit i své životy, tak jsme společnost odsouzená k vymření...

14.12.2018 0:00

říká plzeňský biskup Tomáš Holub. Co přinesl rok, v němž jsme oslavili 100 let samostatného státu? Jak se dívá na potenciální zdanění církevních restitucí? Má dnešní církev co nabídnout široké veřejnosti? Máme vysílat do zahraničních misí své vojáky? Jaké je poselství a význam adventu a Vánoc pro křesťany a nekřesťany? Jak moderní i historické tradice církev v souvislosti s tímto obdobím uctívá?