Množství odpadu, které produkujeme, je časovaná bomba

13.02.2019 0:00

a bojím se toho, že tato společnost zajde v odpadech, říká Jaroslav Holík, poslanec a místopředseda výboru pro životní prostředí...Dnes nás obklopuje škála tisíců druhů plastů, což jejich recyklaci ztěžuje, říká Jaroslav Holík, poslanec a místopředseda výboru pro životní prostředí.Kam se bude ubírat odpadové hospodářství? Máme technologie pro zpracování a recyklaci všech druhů odpadů, abychom naplnili cíle EU v obalsti recyklace? Proč jsou pro nás největším problémem plasty a co s nimi? A je dobře, že se hovoří o odložení termínu platnosti parametrů evropské směrnice, která hovoří o zvýšení procenta recyklace a omezení ukládání odpadu na skládkách?