Integrovaný regionální operační program v číslech: Kolik bylo zatím podáno žádostí a o které výzvy je největší zájem

08.12.2016 20:36

Několik desítek výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) už bylo vyhlášeno od července 2015, kdy byla vyhlášena vůbec první výzva v IROP. Ke konci listopadu 2016 nabízel IROP žadatelům možnost ucházet se o evropské dotace v 62 výzvách, které svým zaměřením pokrývají širokou paletu témat: vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Integrovaný regionální operační program v číslech: Kolik bylo zatím podáno žádostí  a o které výzvy je největší zájem
Foto: topgrant.cz
Popisek: Ilustrační mapa regionálních operačních programů

Největší zájem byl o dotace pro IZS

Nejvyšší počet žádostí byl přijat v  19. výzvě IROP „Technika pro Integrovaný záchranný systém“, která je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz nebo také výkon činností záchranných složek spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem nebo haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. V rámci této výzvy přijalo Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum), které má na starosti administraci IROP, celkem 355 žádostí. Ty svým objemem ve výši necelých 4,2 mld. Kč výrazně překročily alokaci výzvy, která činila 1,5 mld. Kč. Příjem žádostí v této výzvě měl být ukončen v prosinci 2017, ale vzhledem k velké poptávce byl ukončen již 13. června 2016.

Nejvyšší alokaci má první vyhlášená výzva „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, která činí 11 mld. Kč. Cílem je podpora projektů krajů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Centru bylo k 28. listopadu 2016 předloženo 2 823 žádostí o podporu z IROP. Podmínkám vyhlášených výzev z tohoto počtu vyhovělo 958 projektů. Z toho 802 bylo doporučeno k financování a již k 371 projektům ve všech krajích České republiky (kromě Prahy, která má vlastní program) byl vydán právní akt a byla zahájena realizace projektů. Podmínkám výzev nevyhovělo 550 žádostí, u kterých nebyly splněny formální náležitosti a podmínky přijatelnosti nebo nevyhověly ve věcném hodnocení. Zbylé žádosti jsou stále v hodnocení nebo u nich ještě hodnocení nebylo zahájeno. Vůbec nejvyšší počet žádostí podali žadatelé ve Středočeském (358), Moravskoslezském (315) a Jihočeském (289) kraji.

O Centru pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 je hlavní činností Centra administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V současném programovém období (2014 – 2020) má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programy přeshraniční spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2008 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů při dodržení vysoké kvality.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Mandát

Dobrý den, úmrtí pana Bašty je mi líto. Ale jak jsem se dočetla, on byl dlouhodobě vážně nemocný a mandát už nevykonával více jak rok. Přijde vám v pořádku, že takový politik (nemyslím tím jen pana Baštu, ale obecně) pobírá náhrady? Vy pořád tvrdíte, jak se tu plýtvá našimi penězi a toto podle vás n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

19:15 Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se…