Ombudsmanka vydala doporučení pro advokáty a advokátky, kteří zastupují oběti diskriminace

20.09.2019 22:30

Letos uplynulo deset let od chvíle, kdy vstoupil v platnost antidiskriminační zákon a kdy byla současně ombudsmanovi v souladu s právem Evropské unie svěřena funkce národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací (equality body).

Ombudsmanka vydala doporučení pro advokáty a advokátky, kteří zastupují oběti diskriminace
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo
reklama

Jelikož ombudsman nemá pravomoc zastupovat oběti diskriminace před soudem, hrají v tomto ohledu klíčovou roli advokáti a advokátky. Ombudsmanka proto připravila dokument, který by jim v tom měl pomoci. Krom doporučení a shrnutí konkrétních případů, které ombudsmanka předala Pro bono alianci ke zprostředkování právního zastoupení, text obsahuje analýzu výzkumného šetření, jehož cílem bylo prozkoumat zkušenosti advokátů a advokátek se zastupováním obětí diskriminace.

„Jsem si vědoma toho, jak nelehkou práci může zastupování obětí diskriminace představovat. Proto si nesmírně vážím advokátů a advokátek, již jsou přes to všechno ochotni oběti diskriminace zastupovat před soudem a pomáhat jim tak chránit jejich práva. O to cennější je pro mě vědomí, že někteří advokáti a advokátky tak činí bezplatně,“ říká k doporučení ombudsmanka Anna Šabatová.

„Na letošní rok připadá 10. výročí přijetí antidiskriminačního zákona. Při této příležitosti považuji za vhodné ohlédnout se za dosavadními diskriminačními kauzami, které jsem já, nebo můj předchůdce předali ke zprostředkování bezplatného právního zastoupení díky spolupráci s Pro bono aliancí. Neméně důležité je myslet na budoucnost a dále pracovat na tom, aby se obětem diskriminace dostalo co nejlepší pomoci. Proto jsem se rozhodla zpracovat toto doporučení, které by advokátům a advokátkám mělo být nápomocno při zastupování obětí diskriminace,“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová.

Předkládané doporučení není a ani nemůže být vyčerpávajícím návodem, jak oběti diskriminace zastupovat. Téma je příliš rozsáhlé, jednotlivé spory nejsou stejné a také chybí judikatura, o kterou by se dalo opřít. Doporučení tedy představuje spíše první krok na cestě k efektivnímu zastupování obětí diskriminace.

Zastupování oběti diskriminace – doporučení veřejné ochránkyně práv naleznete ZDE.

Seminář: Zastupování oběti diskriminace

Ombudsmanka, Pro bono aliance a advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS současně zvou na praktický seminář Zastupování oběti diskriminace, který se bude konat v pondělí 23. září 2019 od 14:00 v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS (Florentinum, recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1. Registrovat se můžete na emailové adrese probono@probonoaliance.cz. Více informací najdete ZDE.

Doporučení pro advokáty a advokátky

 1. Snažte se diskriminační spory řešit smírně. Vzhledem k rizikům soudního řízení (délka, náklady, nejistý výsledek atd.) je pro klienta dohoda s protistranou v mnoha případech tím nejefektivnějším řešením. V diskriminačních sporech bývá dostatek prostoru pro jednání s protistranou a ke smírnému řešení sporu dochází poměrně často. (Blíže viz s. .)
   
 2. Při přípravě argumentace využívejte více zdrojů. Antidiskriminační zákon ponechává značný prostor pro výklad a argumentaci. Jelikož judikatury ve věcech diskriminace stále není mnoho, je třeba využívat i další zdroje, kterých existuje široká škála. (Blíže viz s. , seznam užitečných zdrojů naleznete na s. .)
   
 3. Uplatňujte nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Zkušenosti ukazují, že soudy jsou v přiznávání náhrady nemajetkové újmy v penězích zdrženlivé. Přesto jde o právní nárok, na nějž by advokáti a advokátky neměli rezignovat. Soudy jej někdy vnímají jako subsidiární prostředek nápravy, ale tento výklad by se advokáti a advokátky měli snažit překonat, neboť není v souladu s právem EU. Sankce za porušení zákazu diskriminace by totiž měly být účinné, přiměřené a odrazující, čehož lze bez náhrady nemajetkové újmy mnohdy dosáhnout jen stěží. (Blíže viz s. .)
   
 4. Při dokazování využívejte audio a video nahrávky. Diskriminační jednání často probíhá pouze ústně, a audio nebo video nahrávky tak mohou představovat stěžejní důkaz. Pokud byly pořízeny v souladu se zákonem a judikaturou (např. nejde o projev čistě osobní povahy), jejich přípustnost v civilním soudním řízení nebývá problematická. (Blíže viz s. .)
   
 5. Upozorňujte na sdílení důkazního břemene. Obětem diskriminace pomáhá ustanovení § 133a občanského soudního řádu o sdílení důkazního břemene, díky němuž musí protistrana prokazovat, že nerovné zacházení nesouviselo s tvrzeným diskriminačním důvodem. Advokáti a advokátky by tedy měli soud na aplikaci tohoto ustanovení upozorňovat. Zároveň je vhodné snažit se dopředu předvídat, jakým způsobem se bude protistrana bránit. (Blíže viz s. .)
   
 6. Při soudním řízení myslete na soudce. Diskriminační spory mohou být pro vytížené soudce náročné, protože se s nimi běžně nesetkávají. Tím se otevírá velký prostor pro argumentaci advokátů a advokátek, v níž soudcům daný případ srozumitelně předestřou. Je proto třeba dát si záležet na přesvědčivosti písemných podání i vystupování na ústním jednání. (Blíže viz s. .)
   
 7. Podle potřeby spolupracujte s dalšími subjekty. Diskriminační spory mohou být komplikované a mnohdy vyžadují interdisciplinární přístup, přičemž ne na vše musí člověk stačit sám. Velkou pomocí tak může být spolupráce s dalšími subjekty, ať už s kolegy, neziskovými organizacemi či veřejným ochráncem práv. Síťovat se a budovat kontakty v odborné komunitě se vyplatí. (Blíže viz s. .)
   
 8. S klientem komunikujte efektivně a citlivě. Každá oběť diskriminace je jiná, ale často se nacházejí ve velmi složité situaci, která je pro ně psychicky náročná. Advokáti a advokátky by tedy měli k obětem diskriminace přistupovat empaticky a zohledňovat jejich potřeby. Za tímto účelem je vhodné rozvíjet měkké dovednosti, mezi něž schopnost efektivní komunikace nepochybně patří. (Blíže viz s. .)
   
 9. Buďte předem připraveni na komunikaci s médii. Diskriminační spory mohou být společensky kontroverzní, což vzbuzuje zájem médií. Na ten by měli být advokáti a advokátky připraveni (přínosné je například absolvování mediálního tréninku). Společně s klientem se pak mohou rozhodnout, jak budou na případnou medializaci sporu reagovat. (Blíže viz s. .)
   
 10. Počítejte s vyšší náročností diskriminačních sporů. Zastupování oběti diskriminace není pro advokáty a advokátky lehký úkol a diskriminační spory mohou být odborně, časově i lidsky náročné. To je vhodné mít na paměti již při převzetí případu a ponechat si dostatek času na přípravu.
   
 11. Vzdělávejte se v antidiskriminačním právu. Antidiskriminační právo představuje komplikovanou a dynamicky se rozvíjející oblast. Průběžné vzdělávání tak může advokátům a advokátkám při zastupování obětí diskriminace ulehčit práci. Pravidelné vzdělávací akce pořádá například veřejný ochránce práv ve spolupráci s Pro bono aliancí, v zahraničí pak Evropská akademie práva (ERA).
   
 12. Sledujte činnost veřejného ochránce práv. Již 10 let působí veřejný ochránce práv na poli prosazování práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace. Za tu dobu se vyjádřil k mnoha případům diskriminace, které jsou zveřejněny na jeho webových stránkách v evidenci stanovisek ochránce. Kromě toho vznikly další publikace (doporučení, výzkumy, sborníky apod.) a proběhlo mnoho vzdělávacích a osvětových akcí. Všechny tyto aktivity mohou být pro advokáty a advokátky užitečnými zdroji informací a jsou navíc bezplatné.
   
 13. Myslete strategicky. V oblasti diskriminace je důležité po konzultaci s klientem důkladně zvážit, čeho a jakým způsobem lze dosáhnout. Diskriminační spory mají navíc často kromě dopadu na konkrétní oběť rovněž obecnější přesah. Je proto třeba o nich uvažovat strategicky a postupovat promyšleně.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Lesy Praha: V Horních Počernicích jsme loni dokončili krajinný park V Ladech

10:49 Lesy Praha: V Horních Počernicích jsme loni dokončili krajinný park V Ladech

V Horních Počernicích na východě Prahy vyrostl nový krajinný park V Ladech. Během posledních tří let…