Bc. Lucie Šafránková

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.07.2021 18:01:43

Kdo brání ukončení zneužívání sociálních dávek?

Kdo brání ukončení zneužívání sociálních dávek?

Dnes bylo na programu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny třetí, závěrečné, čtení návrhu na rozsáhlé změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, který jsem za hnutí SPD zpracovala a předložila již v roce 2019.

 

Návrhu, jehož primárním cílem je ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými, tedy občany, kteří obcházejí, anebo přímo porušují, zákony  pří žádostech o přiznání sociální pomoci či podpory a kteří tedy čerpají – mnohdy – dlouhodobě – sociální dávky neoprávněně. Osobami, které se odmítají živit prací
a které poctiví a pracující  občané  léta „sponzorují“ ze svých daní.

Tuto praxi jsme chtěli ukončit, nejlépe již dnes. Ovšem díky poslancům Pirátské strany a jejich obstrukcím, které trvají už mnoho měsíců, se to – zatím ještě – nepodařilo.

Ale alespoň je již zcela zřejmé, že Piráti tím, že odmítají, aby se o tomto návrhu demokraticky hlasovalo, jednoznačně podporují zneužívání veřejných peněz v našem sociálním systému a nehájí zájmy slušných daňových poplatníků. Naopak, hájí zájmy těch, kteří náš sociální systém dlouhodobě vysávají – ať už jsou to jednotlivci, anebo některé neziskové organizace  či tzv. obchodníci parazitující na byznysu se sociálními dávkami.

O co jde v návrhu SPD

Náš návrh má za tedy za ambici ukončit zneužívání sociálních dávek pomoci v hmotné nouzi a obcházení zákona při jejich čerpání a při podávání žádostí o ně. Tím dojde i k nemalé úspoře veřejných výdajů. Návrh také vrací sociálním dávkám jejich původní smysl, být přechodnou finanční pomoci pro občany v krátkodobé existenční tísni, pro občany (a rodiny s dětmi) s nízkými pracovními příjmy a pro občany, kteří z objektivních důvodu již pracovat nemohou, jako jsou naši senioři a zdravotně postižení.

Návrh rovněž – prakticky poprvé v novodobé historii -  vnáší řád a jasná pravidla do vyplacení dávek na bydlení, kde nastavujeme podmínky pro minimální hygienické a technické standardy bytů, na které lze vyplácet sociální pomoc a podporu, což všechny dosavadní vlády hrubě zanedbaly. 

Jde o návrh zákona, který obsahuje celkem téměř osm desítek konkrétních úprav, které povedou k vyšší efektivitě a spravedlnosti našeho sociálního systému.

Konkrétní kroky v zájmu slušných a pracujících občanů

Jde mimo jiné o navázání výplaty sociálních dávek na povinnou docházku děti do povinného posledního ročníku mateřské školy, o snížení částky životního minima pro subjekty pobírající sociální dávky tam, kde žadatel, nebo určitý člen domácnosti, nemá žádný příjem z práce ani z podnikání a není ani veden v evidenci úřadu práce jakožto žadatel o zaměstnání.

Dále navrhujeme zavedení povinnosti prokazovat se dokladem o neschopnosti plnit povinnosti osoby v evidenci úřadu práce (např. chodit na pohovory, na rekvalifikaci apod.) z důvodu nemoci či úrazu, tedy zavedení obdoby tzv. neschopenky (s možností kontrol a sankcí).

Návrh obsahuje i zavedení minimálních hygienických a technických standardů v bytech, na které se čerpá doplatek na bydlení či příspěvek na bydlení. Navrhujeme rovněž povinnost dát byt v určité lhůtě do souladu s těmito standardy, jinak bude příslušná  dávka odebrána.

Návrh též dává úřadu práce právo  ihned odebrat dávky na bydlení těm jejich příjemcům, kteří odmítnou pracovníkům úřadu práce vstup do bytu a provedení úřední kontroly na místě (např. vtom směru, kolik žije v bytě osob, zda stav odpovídá údajům v žádosti o dávku apod.)

A navrhuje se třeba i prodloužení doby, na kterou lze v případech porušení zákona  dávku odebrat, a to  ze tří na šest měsíců.

Co jsem dnes chtěla říci

Dnešního jednání jsem se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit osobně, což mě nesmírně mrzelo a ještě stále mrzí. Projev, který jsem k této příležitosti měla připraven, tak přednesla kolegyně poslankyně Monika Jarošová, které za to – i touto cestou – velice děkuji.

Zde je jeho text:

„Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chci Vám dnes především moc poděkovat za všechny dosavadní debaty nad naším návrhem na změny zákona o pomoci v hmotné nouzi
a některých dalších, souvisejících zákonů.

Byla to dlouhá, někdy celkem trnitá, cesta – ale současně cesta a práce, které mě nesmírně obohatila a která, pevně věřím, přispěla  - a hlavně ještě přispěje -  ke zkvalitnění naší sociální legislativy a praxe v oblasti systémů sociálních dávek.

Návrh, který dnes projednáváme v závěrečném čtení, je výsledkem více než dvouleté tvrdé práce, výsledkem stovek odborných a politických jednání. Mnozí z Vás to dobře víte z vlastní zkušenosti, protože jste se mnou v průběhu času začali na úpravách tohoto návrhu spolupracovat – a i za to Vám moc děkuji.

Chci opravdu upřímně poděkovat každému, kdo se na této spolupráci podílel a kdo k ní přispěl: jsou to zejména kolegové Marek Novák, Jana Pastuchová, Eva Fialová, Hana Aulická Jírovcová, Alena Gajdůšková, Jan Bauer a rovněž i někteří další.

Je nepochybné, že se nám společně podařila opravdu mimořádná věc
a nyní je před námi poslední, ale ten naprosto zásadní a rozhodující krok – dotáhnout naše snažení do úspěšného konce, kterým je finální schválení návrhu ještě v tomto volebním období. Tak, aby začal co nejdříve fungovat v každodenní praxi.

Chci také poděkovat zástupcům ministerstva práce a sociálních věcí za korektní a kooperativní přístup, zejména v poslední fázi přípravy komplexního pozměňovacího návrhu k naší původní předloze.

Kolegyně a kolegové, základní myšlenkou našich návrhů je snaha, aby z veřejných peněz vyplácená pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podpora sloužily pouze  jako nezbytná pomoc těm občanům, kteří se dostali do určité existenční krize a snaží se z ní vlastními silami a vlastní prací dostat. Anebo též jako nezbytná, nutná a potřebná pomoc těm našim spoluobčanům, kteří již z objektivních důvodů pracovat nemohou, jako jsou například senioři a zdravotně postižení. To vše za splnění přesně a striktně daných zákonných podmínek a parametrů.

Náš návrh zavádí do systému sociálních dávek přehledná pravidla a řád a vrací mu jeho původní smysl – být záchrannou sítí (nebo, chcete-li, záchrannou trampolínou) pro okamžiky nenadálých životních krizí.

A naopak - sociální dávky nesmí být již nadále vypláceny těm osobám, které se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou, různými způsoby  podvádí naše úřady a náš stát  - a v konečném důsledku i své spoluobčany, kteří je dlouhodobě a nedobrovolně  financují.

Cílem našeho návrhu je též ukončení praxe, kdy pro některé subjekty je čerpání dávek velmi výhodným a bezpracným  byznysem. A ukončení, anebo alespoň maximální omezení, nemravného obchodu se sociálními dávkami, například skrze dávky na bydlení  v předražených a často zdevastovaných bytech a ubytovnách.

Nenechat se vydírat

A také prevence proti vzniku a rozšiřování  tzv. vyloučených lokalit, které jsou ostudou našeho státu a v podstatě ostudou nás všech, kteří máme kompetenci ovlivňovat podobu našeho sociálního systému.

Sama jsem navštívila mnoho takových lokalit a hovořila jsem zde s místními občany, se sociálními pracovníky, s učiteli, s řediteli škol a s funkcionáři místních samospráv – takže mám o katastrofálním stavu v této oblasti i o jeho příčinách a možnostech jeho řešení a nápravy celkem jasnou představu.

A mohu konstatovat, že náš návrh má mezi těmito lidmi drtivou podporu. A má i naprosto většinovou podporu mezi pracovníky úřadů práce  - napříč jejich hierarchií a napříč celou republikou.

Je povinností nás, volených politiků, abychom neakceptovatelný stav v oblasti zneužívání sociálních dávek změnili. Neexistuje žádná relevantní omluva, čí spíše výmluva, proč bychom to dělat neměli.

A proč bychom měli pokračovat v neudržitelné praxi pojetí sociálních dávek jako jakéhosi výpalného pro skupiny osob, které v jejich inkasování nalezly alternativu k poctivé práci – jen ve jménu jakéhosi falešného klidu a strachu před tím, že po odebrání neoprávněně čerpaných dávek budou získávat prostředky trestnou činností.

To je argumentace, na kterou nelze nikdy přistoupit.

Ve jménu všech slušných a pracujících občanů, ve jménu všech poctivých zaměstnanců úřadů práce, kteří v nelehké pozici hájí zájmy státu, za což jim velmi děkuji.

Moc Vám děkuji za pozornost a za spolupráci!

A nejvíce ze všeho Vám děkuji za hlasy, kterými náš návrh nyní podpoříte!“

Říká se, že naděje umírá poslední. Doufejme, že toto staletími prověřené úsloví dojde svého naplnění i v případě návrhu SPD
na ukončení masivního zneužívání sociálních dávek…

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama