Bc Radek Navrátil

č.13 na kandidátce ČSSD ve Zlínském kraji do PS PČR
  • ČSSD
  • Hulín
  • městský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,53. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.10.2013 10:00:00

28 otázek od mladých Sociálních Demokratů

28 otázek od mladých Sociálních Demokratů

Rozhodl jsem se krátce odpovědět na otázky, které mi poslali Mladí Sociální Demokraté.

1.      Jaký je Váš názor na současnou politickou krizi, ve které se ČR nachází? – Politická krize má jasné původce. Podstatnější problém je krize politiky, za tu můžeme všichni.

2.      Heslo volební kampaně ČSSD zní: Prosadíme dobře fungující stát. Jakými kroky chcete naplnění tohoto hesla dosáhnout? – Máme 11 kroků, které je potřeba učinit. Upřímně nevím, jestli je stihneme realizovat za 4 roky, ani jestli je půjde realizovat přesně v této podobě. Osobně to vnímám jako zásobník opatření. Podstatné je nepřipustit jejich opak.

3.      Mezi cíle ČSSD patří mimo jiné snížení DPH a progresivní zdanění osob s vysokými příjmy. Jaký je Váš postoj k tomuto tématu? DPH v současné výši rujnuje ekonomiku. U progresivního zdanění je třeba postupovat citlivě. Osobně bych diskutoval o tom, co je to „vysoký“ příjem a byl bych pro více pásem. Představte si, že vám v práci přidají 10 tis. a v čistém to budou 2… Nicméně progrese ano.

4.      Jaký je Váš názor na církevní restituce? – Určitě je potřeba odloučit církev od státu, věřících ubývá a duchovních přibývá. V našem případě nejde o restituce ale o narovnání. Vadí mi neprůhlednost. Vadí mi, že se odškodňují církve, které netrpěly režimem. Nejvíce mě zneklidňuje pocit, že nefinanční část by mohla být součástí nějakého realitního byznysu.

5.      Velkým problémem, který se dotýká všech regionů ČR, je nezaměstnanost. Jaké kroky vidíte jako klíčové pro zlepšení této situace? – Každý má nějaký pohled na to, jak nastartovat ekonomiku. Hospodářský růst je jediným lékem na nezaměstnanost. Nemůžeme dopustit, abychom hloupým škrcením všeho, co ještě funguje, předali našim zadluženým dětem méně zadlužený stát. Narovinu říkám investujme (ano – na dluh). Když brzdíte ekonomiku, náklady na dluhy rostou.

6.      Jaký je Váš názor na současnou situaci v Sýrii? – Osobně a opravdu osobně odmítám způsob, jakým USA válčí za mír.

7.      Jaký je Váš názor na současnou situaci v Egyptě? – Mám málo důvěryhodných informací, abych mohl mít jasné stanovisko. To co vidím je, že situace je za hranou, přes kterou se vrací velmi těžko.

8.      Co si myslíte o současné situaci mladých rodin v ČR? –   Dalo by se očekávat, že napíšu, jak je špatná a může za to stát. Je to pravda. Osobně ale musím myslet i na to, že spousta mladých lidí zakládá rodiny bez pocitu zodpovědnosti. Na druhou stranu úspěšné ženy, které by mohly přivést dítě do stabilního rodinného prostředí, musí rodičovství odkládat ze strachu o svou kariéru. Tady je třeba zakročit.

9.      Co si myslíte o kvalitě zdravotní péče v ČR a zavedení regulačních poplatků? – Otázka zní, co mají tyto poplatky regulovat. Původně měly regulovat zbytečné využívání lékařské péče. Nakonec regulují, kolik peněz se nemusí dát pojišťovnám a mohou se „odklonit“ na „potřebné“ projekty. ČSSD chce zachovat poplatek za jídlo, to má smysl.

10.  Výše minimální mzdy je v současné době 8500,- Kč. Myslíte si, že tato částka je adekvátní s ohledem na cenu potravin, vody, plynu a nákladů na bydlení? Ne.

11.  Jak důležitou roli v životě podle Vás hraje vzdělání, kultura a věda? Jedno po druhém. Vzdělání není jen absolvování školy, měla by vítězit kvalita nad kvantitou. Je třeba zvýšit aplikační potenciál studentů. Některé školy už na to přišly. Kultura je velmi široký pojem. Pro mě existuje přímá úměra mezi kvalitou kultury a úrovní národa. Věda a výzkum je stavebním pilířem českého postavení ve světě a základním kamenem budoucnosti. Jsme krátkozrací a hloupí v tom, jak málo věnujeme této oblasti.

12.  Jak se díváte na současnou politickou situaci v ČR a co vám vadí ze všeho nejvíce? – Vadí mi úroveň politické gramotnosti, vadí mi do očí bijící propojení politiky se zájmy podnikatelských skupin. Vadí mi, kam až jsme došli na cestě udělat z pojmů „politika“ a „politik“ nadávky.

13.  Co vás napadne, když se řeknou slova morálka a korupce? Nietzsche a Kalousek.

14.  Co vás napadne, když se řeknou slova sociální rovnost, spravedlnost? - Napadne mě, že si opravdu zahráváme s ohněm.

15.  Jaký je váš postoj k důchodové reformě? K situaci seniorů v ČR? Co je podle Vás potřeba změnit a jak byste toho chtěl/a dosáhnout? Souhlasíte s postupným zvyšováním hranice pro odchod do důchodu? – Ano, důchodová reforma je potřeba. Bohužel se o ni ještě nikdo nepokusil. Zatím se jen přihrál vynikající kšeft pár vyvoleným. Druhý pilíř navíc odebírá ze systému, který trpí nedostatkem, další peníze. Pořád si myslím, že peníze na důchody má spravovat stát, jen musí znovu nabýt důvěry občanů. Hranice pro odchod do důchodu má demografický základ. Její umělé zvyšování pro neschopnost důchody financovat je nechutný hyenismus. Nutno dodat, že připojištění je správná cesta.

16.  Jak vidíte postavení ČR ve světě/v rámci Evropské unie? – Jsou to dvě různé otázky. Zahraniční politika ČR je béčkový komiks a snad se jednou naučíme v těchto otázkách pracovat pro stát. Pozice ČR v rámci evropské integrace je slabá a je to škoda. Snad se po volbách podaří sladit práci poslanců EP a vlády tak, aby přinesla nějaký zásadní efekt. Pro tento případ bude potřeba pracovat na našem národním plánu pro evropskou integraci, abychom nastavili, kam chceme dojít a jak to uděláme. Zatím jsme blechy vezoucí se na psu a hádáme se natolik, že se zapomínáme dívat, kam páníčci toho psa vedou.

17.  Co si myslíte o adopci dětí homosexuálním párům? – Velmi kontroverzní téma. Až přestaneme experimentovat s pěstounskými nápady, můžeme hledat řešení. Dostáváme se do situace, kdy už nebudeme dělat byznys jenom ze sociálního bydlení. Rovnou zpeněžíme děti bez rodičů. V kontextu míry zkoumání v navrhovaném systému pěstounské péče ohledně schopnosti vychovávat děti a zajistit jim dobré prostředí mi vzdělaný a zaměstnaný homosexuální pár připadá jako dobrá alternativa.

18.  Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat v parlamentních volbách? – To samé, co ke vstupu do ČSSD. Víra v to, že i jednotlivec může změnit svět, když do toho dá všechno.

19.  Jak si Českou republiku představujete za 10 let? -Pěkná koučovací otázka. Vzpamatovanou a připravenou na velké věci.

20.  Měla by se ČR snažit o rychlé zavedení eura? Ne

21.  Jaký je váš názor na kvalitu vzdělání, které v současné době můžete na vysokých školách v ČR získat? – Vnímám ten obrovský rozptyl ve kvalitě jak výuky, tak samotných absolventů. Máme obory a školy, kde se rodí hvězdy vědy a pokroku a potom také naprosto zbytečná zařízení školského typu, ze kterých vycházejí blbci.

22.  Podporujete zavedení školného na státních školách? Budete se divit, ale v podstatě ano. Není to ale v rozporu s programem ČSSD. Dnes to není možné. Věřím, že pokud se nám podaří nastavit spravedlivý systém státních stipendií, nebylo by na škodu, pokud by v budoucnu existovala nějaká vstupní bariéra, kterou musí lidé překročit, aby si uvědomili, jestli studovat chtějí, nebo jen neví, co by dělali. Cílem je vzdělání dostupné pro všechny a vzdělání zadarmo je náhradní řešení, protože neumíme pomoci těm, kteří na školu nemají.  Já osobně jsem si školu zaplatil a ocenil jsem, co jsem za ty peníze dostal.

23.  Jaký je Váš názor na legalizaci marihuany? Myslím, že ji není třeba legalizovat. Legalizace znamená hlavně zdanění a stát by neměl mít příjem jako tento. Jsem rád, že existuje nástroj, jak zatočit s lidmi, kteří si z marihuany udělali nelegální byznys, ale byl bych rád, kdyby se nestávaly případy, kdy někoho za pár rostlin na zahrádce tahají k soudu.

24.  Kde všude vidíte příčiny problematického postavení většiny Romů a co byste s tím chtěli dělat? – Mluvíme pořád o jejich integraci a neustále se snažíme integrovat šestileté děti. Naivní víra, že způsob, jakým žije učitelka, je ovlivní víc, než způsob, jakým žijí rodiče a prarodiče, způsobuje trvalý neúspěch. Dnes chtějí jít někteří ještě dál a začínat od školky. Ne. Musíme pracovat s rodiči. Bude to investice, ale po dvou třech generacích nebude potřeba. 

25.  Jaké budou vaše priority v následujícím funkčním období, pokud ve volbách do Poslanecké sněmovny uspějete? – I pokud neuspěju, budu se intenzivně věnovat snaze přitáhnout mladé lidi k politice, pokud uspěju, bude to o něco snazší. Chci se věnovat regionálnímu rozvoji a sociálním otázkám. Chci být co nejvíce platný zejména ve Zlínském kraji a prohlubovat spolupráci mezi ZK a jednotlivými ministerstvy. V oblasti místního rozvoje mám za cíl pomoci maximálně využít dotace EU ve prospěch smysluplných projektů. Tím myslím investice do inovací a tvorby pracovních míst, zatím to vypadá, že umíme jen zateplovat.

26.  Jak dlouho se věnujete politice (veřejným záležitostem)? 7 let

27.  Jaké hodnoty a lidské vlastnosti jsou pro vás důležité? Respekt, motivace a rozum.

28.  Jakými konkrétními kroky chcete zvýšit konkurenceschopnost českých firem? - Už jsem zmiňoval nutnost naučit se dělat zahraniční politiku. Další pilíř je rozhodně český výzkum a věda. Zásadní je propojení výzkumu a průmyslu v oblasti inovací.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama