Bc. Roman Onderka, MBA

  • ČSSD
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.01.2020 20:41:46

Návrh, který má podpořit malé a střední firmy

Návrh, který má podpořit malé a střední firmy

Projev na 40. schůzi Parlamentu České republiky 21. ledna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chci vás požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládám k tisku 580, tj. k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb. Vládou předložený návrh zákona obsahuje zrušení tolerance pěti pracovních dnů, po kterou nevzniká pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu v případě pozdního podání daňového tvrzení. Toto zrušení však nahrazuje adresněji zacíleným řešením. Namísto stávajícího plošného modelu, kdy se všem daňovým subjektům připouští při podání daňového tvrzení zpoždění pět pracovních dnů, zavádí vládní návrh zákona stupňovanou toleranci podle výše tvrzené daně. A to ve formě zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání daňového tvrzení ze 200 na 500 korun českých. Důsledkem odstupňování je tedy fakt, že čím menší je daň, tím delší může být prodlení s podáním daňových tvrzení. Díky tomu nebude docházet ke vzniku pokuty tam, kde je povinnost podat daňové tvrzení splněna se zpožděním, a základ pro výpočet pokuty je relativně nízký. (Hlasité rušivé hovory v lavicích.)

Pozměňovací návrh, který předkládám, respektuje vládou navrženou konstrukci, avšak současně považuje za vhodné rozšířit okruh daňových subjektů, na které bude řešení pozitivně zacíleno, resp. dále posílit pozitivní efekt vládou navržené konstrukce na malé a střední subjekty. Navrhuje se proto zvýšení minimální hranice vzniku pokuty z 500 na 1 000 korun. Výsledkem tak bude jednak prodloužení tolerance, dvojnásobek oproti vládou navrženému stavu. A jednak vyšší počet subjektů, pro které bude změna oproti současnému stavu pozitivní. Zvýšení na tuto hodnotu navíc bude znamenat sjednocení s minimálním limitem, který byl vládou navržen pro vznik úroků z prodlení. Který rovněž činí tisíc korun, což dle mého názoru přispěje k větší srozumitelnosti a přehlednosti.

Znovu zdůrazňuji, že tento pozměňovací návrh je návrhem, který má podpořit malé a střední firmy. Doufám, že pro tento můj pozměňovací návrh získám vaši podporu, o kterou vás nyní žádám. A samozřejmě k pozměňovacího návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama