Doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.

  • NÁR.SOC.
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.12.2014 3:56:14

Jakékoliv mučení je naprosto nepřípustné!

Jakékoliv mučení je naprosto nepřípustné!

Nedávno byla zveřejněna obsáhlá zpráva vyšetřovacího výboru amerického Senátu, která odhalila, že CIA používala během výslechů středověké mučící praktiky.

 

Tak zvaný „Inkviziční proces“, který byl zaveden katolickou církví, ve středověku, k potírání tzv. „kacířství“, byl postaven na doznání obviněného, či jen „označeného“, který mohl být mučen, nechtěl-li přistoupit na verzi vyslýchajícího. Katolická církev již tehdy používala k hlásání „své pravdy“ a k upevnění své moci, různé mučící praktiky, od psychického vydírání „označené osoby“, vyhrožování zabitím dědí, rodičů a celých rodin, až po vlastní mučící praktiky, tzv. torturu.

Tortura měla různé stupně a spočívala v hrůzných praktikách fyzického trápení uvězněné osoby, která se v podstatě nemohla nijak bránit a většinou se nakonec doznala ke všemu, co chtěli krutí mučitelé slyšet, ač to nebyla vůbec pravda. Tito středověcí knechti postupně přecházeli od „pouhého“ hladovění, mlácení pěstmi, k bičování a bití holemi, přes trhání nehtů, drcení prstů, natahování na skřipec, vplétání do kola a lámání kostí, až po pálení rozžhaveným železem, vypíchnutí očí a vytržení jazyka, k oddělení končetin a umučení označeného, který se ani přes tyto hrůzné praktiky nepřiznal. Zajímavé bylo, že mučení mohl být tehdy podroben i svědek v případech, kdy nechtěl potvrdit verzi vyslýchajícího.

Přesto, že inkviziční proces k potírání kacířství, byl již ve všech vyspělých zemích světa dávno zrušen a prohlášen za nezákonný, byl i ve dvacátém století zneužíván některými reakčními fašistickými režimy, zejména fašistickým Německem, fašistickou Itálií a fašistickým Španělskem, a jak ukazují informace odtajněné po roce 1989, i některými komunistickými režimy, včetně padesátých let dvacátého století v Československu, kde byly některé tyto nezákonné a naprosto nepřijatelné metody používány k likvidaci oponentů nového režimu a komunistické strany.

O vyšetřovacích praktikách některých tajných služeb a policejních orgánů se mezi lidmi již celá léta šuškalo leccos, ale jen málokdo očekával, že by tak otřesnou zprávu o vyšetřovacích praktikách americké zpravodajské služby CIA zveřejnila, byť v redukované podobě, sama americká strana. Je zcela nepochybné, že jde, mimo jiné i o politický boj amerických demokratů s republikány, a i když se můžeme domnívat, že americká demokracie je opravdu vyspělá, když si dovolí takovou zprávu vůbec zveřejnit, je třeba uvést, že zpráva sama poškodí právě americkou demokracii na řadu let.

Takové nezákonné a brutální vyšetřovací metody, které jsou ve zprávě o činnosti CIA uváděny, není možné v jednadvacátém století připustit v žádné civilizované zemi světa, a to ani v boji s terorismem, který nabývá na síle a je pro celý civilizovaný svět obrovským nebezpečím.

Kriminalistika, která je základem pro policejní a bezpečnostní vědy všude na světě, takové metody zcela jednoznačně zavrhuje a použije-li je přesto některý z vyšetřovatelů, ať již pracuje kdekoliv, měl by vždy skončit okamžitě před soudem on sám, neboť nejen že nelze „dosíci“ pravdy pomocí lži, úskoků, podvodů a vydírání, natož pak týráním a mučením lidí.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.  

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama