ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,98. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.09.2018 10:53:00

Dáváme občanovi jednu a půl hodiny péče denně navíc

Dáváme občanovi jednu a půl hodiny péče denně navíc

Projev na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 20. září 2018 k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony řeší navýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany do 18 let věku a nad 18 let věku v tom nejvyšším stupni závislosti IV, což je úplná závislost pro ty, kteří žijí ve svém vlastním sociálním prostředí, především v domácím prostředí. Jedná se o občany, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, zdravotně postižené občany, kteří žijí v kruhu milující rodiny, ale i nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny, případně sociálních a zdravotních terénních služeb doma, ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí a které je právě v této fázi života pro ně nejdůležitější.

Je navrhováno navýšení příspěvku na péči z částky 13 200 korun na 19 200 korun za kalendářní měsíc u osob dospělých i dětí nevyužívajících, jak jsem již říkala, pobytové služby. Dojde k posílení finančních zdrojů příjemců na péči ve stupni závislosti IV a tím i ke snížení tlaku na poskytování pobytových služeb péče. Navrhujeme navýšení částky o 6 000 korun za měsíc. Pokud dnešní hodinová úhrada za poskytnutí terénních sociálních služeb je 130 korun, a hovořím o částce maximální, tak dáváme občanovi možnost využít dalších 46,1 hodin za měsíc navíc. Denně je to jedna a půl hodiny péče navíc oproti stávajícímu stavu, který nyní umožňuje 3,27 hodiny péče denně. 19 200 korun je tedy 147,7 hodin péče za měsíc, denně je to 4,76 hodin při péči podotýkám o ležícího, úplně závislého občana na pomoci druhé osoby. Náklady na lůžko v domovech seniorů se v průměru pohybují ve výši 25 až 50 000 korun měsíčně, hospicové lůžko v sociálním zařízení kolem 90 000 korun za měsíc.

Navrhované zvýšení částek příspěvku na péči navýší celkové roční mandatorní výdaje na dávku, ale je potřeba zdůraznit, že určitá část, minimálně jedna třetina, se bude vracet zpět do systému prostřednictvím úhrad klientů, kterým jsou poskytovány terénní sociální registrované služby. Navýšení příspěvku na péči se dotkne cirka 25 tisíc osob, což znamená navýšení výdajů ve státním rozpočtu přibližně o 1,8 miliardy korun. Je třeba zdůraznit a vycházet z toho, že je zde významný tlak na změnu poskytování služeb v domácím prostředí a snížení tlaku na pobytové sociální služby, které jsou ve svém důsledku nákladné s ohledem na provozní náklady, ale i na investiční prostředky. Cílem senátního návrhu je řešit osoby s nejvyšší mírou podpory, kteří žijí doma a umožnit jim důstojný život a narovnání příležitostí. Proto vás velmi žádám o podporu tohoto senátního návrhu.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama