František Kopřiva

Profil není spravován mnou. Dotazy můžete psát mailem.
  • Piráti
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.06.2021 10:39:00

Řešíme zdravotní pojištění nezletilých cizinců

Řešíme zdravotní pojištění nezletilých cizinců

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června 2021 k zákonu o pobytu cizinců

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

já bych se chtěl vyjádřil především k pozměňovacímu návrhu, který jsme dávali dohromady s panem kolegou Třešňákem a je tedy zaveden v systému pod jeho jménem, a s panem kolegou Čižinským, ale konzultovali jsme to i s ministerstvem a s Úřadem veřejného ochránce práv. Oba tyto subjekty daly kladné stanovisko na ten pozměňovací návrh. Je to pod číslem 7803.

Řešíme tam zdravotní pojištění dětí, nezletilých cizinců, kteří momentálně nemají bohužel přístup k systému veřejného zdravotního pojištění. Na tuto nesrovnalost dlouhodobě upozorňují různé lidskoprávní organizace, ale právě i Úřad veřejného ochránce práv. Já bych nyní s dovolením odcitoval pasáže z dopisu od ombudsmana Stanislava Křečka, který jste všichni obdrželi do svých datových nebo emailových schránek, kde se právě vyjadřuje a žádá Poslaneckou sněmovnu o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. I podle něj tak přináší řešení dlouhodobě neuspokojivého nastavení zdravotního pojištění dětí cizinců, kteří tady mají dlouhodobý pobyt na území naší republiky. Ty děti jsou nyní bohužel vyloučeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou odkázány na systém komerčního zdravotního pojištění cizinců, o kterém už tady byla řeč, a ten v praxi působí problémy jak těm samotným dětem, tak jejich rodičům cizincům, tak i poskytovatelům zdravotní péče, a je proto dlouhodobě kritizován.

Pojistné podmínky komerčních pojišťoven obsahují velké množství výluk, pojistných limitů a dalších prvků, které způsobují, že část zdravotní péče tyto pojišťovny neproplácejí. Komerční pojišťovny zároveň nemají zákonnou povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, takže řada cizinců, kteří jsou nemocní, což když se narodí novorozené dítě s nějakým zdravotním problémem, tak je potom samozřejmě strašně špatně pojistitelné a skutečně ti rodiče, na které přijde takováto řekněme rodinná osobní katastrofa z ničeho nic, tak jsou potom nuceni mnohdy platit desetitisíce či statisíce za poporodní péči u novorozenců, takže ti novorozenci často nemají šanci zdravotní pojištění vůbec získat a rodiče pak mají problém to uhradit a výdaje jdou na vrub poskytovatele zdravotní péče a jsme přesvědčeni, že ve výsledku to zatěžuje zdravotní systém více než kdyby měli přístup k systému veřejného pojištění. Na nepříznivé dopady stávajícího řešení těchto dětí cizinců s dlouhodobým pobytem tak dlouhodobě upozorňuje -

Děkuji, pane předsedající. Jak zmiňuje pan ombudsman Křeček, tak na to upozorňovali i jeho předchůdci včetně pana Otakara Motejla v Úřadu veřejného ochránce práv, kteří už mimo jiné také od roku 2011 opakovaně podávali Poslanecké sněmovně konkrétní legislativní doporučení, aby se děti cizinců zahrnuly do veřejného zdravotního pojištění.

Ten systém veřejného zdravotního pojištění je jako jediný schopen garantovat pojistné jak potřebné zdravotní péče poskytované cizincům, tak jistotu bezproblémového proplácení zdravotní péče, poskytované těm zařízením.

Zahrnutí dětí s dlouhodobým pobytem na území České republiky do veřejného zdravotního pojištění by přitom nejenže nezvýšilo náklady systému veřejného zdravotního pojištění, ale naopak by pro tento systém bylo ekonomicky výhodné, jak vyplývá rovněž z kalkulace uvedené v odůvodnění k příslušnému pozměňovacímu návrhu.

Citoval jsem nyní ombudsmana Stanislava Křečka, který nám poslal toto vyjádření. Chtěl bych poděkovat a vzkázat poděkování i od kolegů Třešňáka a Čižinského Ministerstvu zdravotnictví za kladné stanovisko. Jen ještě doplním, že tuto změnu vlastně dlouhodobě podporuje například etická komise Ministerstva zdravotnictví. Tolik k našemu návrhu.

Dovolím si ještě krátké stanovisko k tomu návrhu jako celku. My samozřejmě souhlasíme s tím, že je potřeba implementovat změny, související s brexitem a také směrnici ETIAS (?). To je asi bez výhrad a bez diskuse, na to prostě legislativně zareagovat musíme. Také kvitujeme, že tam je ambice vyjasnit a narovnat práva blízkých osob českých občanů nebo občanů EU, takže se tam zavádí status oprávněné osoby například pro nesezdané partnery nebo jiné osoby, závislé třeba na výživě nebo péči mimo manžele a děti. Můžeme se bavit, máme tam nějaké výhrady k tomu, jak je ten status upravený, že například po dobu řízení o žádosti bude moci rodinný příslušník pobývat na území České republiky pouze do okamžiku oznámení o rozhodnutí v prvním stupni, nikoliv už po dobu odvolání, čili to zase může zkomplikovat život blízkým osobám lidí, kteří tady legálně žijí.

Dále je tam sporná tam nemožnost pobývat na území bez víza v případě, že oprávněná osoba pobývá na území s evropským nebo českým občanem a vypršela jí platnost krátkodobého víza. Já sám jsem zaznamenal od občanů nebo rezidentů, od expatů, problémy s tím, že často tam nastane nějaký byrokratický zádrhel, třeba přiznaně i jejich vinou, že nedoloží nějaký formulář včas. Myslím si, že není úplně potřeba zavádět systém, který je přinutí třeba vycestovat zpátky do jejich země původu a ten celý proces absolvovat znovu. Myslím si, že by ten systém v tomhle mohl být přívětivější. Je tady samozřejmě prostor pro nějakou další elektronizaci, aby žadatelé, kteří už tady žijí, platí tady daně, mají čistý trestní rejstřík a žádají třeba o prodloužení trvalého nebo dlouhodobého pobytu, tak aby nemuseli nosit stohy papírů na úřad, ale to už je spíše drobnost.

Předpokládám, že tady ještě možná proběhne nějaká diskuse k tomu pozměňovacímu návrhu kolegy a kolegyně Janulíka a Adámkové k tomu, zda se zavádí monopol pojišťovny VZP a. s. na poskytování komerčního pojištění. Děkuji panu kolegovi, že tady přednesl argumenty na podporu, nicméně vím, že se na garančním výboru řešil ještě dopis předsedy antimonopolního úřadu a byly tam nějaké nejasnosti, zda antimonopolní úřad je s tímto pozměňovacím návrhem v pohodě, jestli ho podporuje nebo ne, takže pokud by bylo ještě možné slyšet ten argument, tak budeme jenom rádi a určitě jsme ještě otevřeni diskusi.

Takže já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a poprosím tedy o podporu toho návrhu, který má kladné stanovisko jak od ministerstva, tak od pana ombudsmana. Myslím si, že to je logický krok, aby nezletilé děti měly nárok na zdravotní péči, aby ta zdravotnická zařízení měla potom proplácenou tu péči. Je to tedy ta verze pro nezletilé děti mě a kolegy Třešňáka a potom je taková minimalistická verze vlastně kolegy Čižinského, který řeší vyloženě jenom novorozence, nicméně kladné stanovisko má tedy i ta naše rozšířená verze.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama