Ing. Aleš Juchelka

  • BPP
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.09.2021 14:56:00

Péče o tyto děti je extrémně náročná, rodina potřebuje mít podporu

Péče o tyto děti je extrémně náročná, rodina potřebuje mít podporu

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 15. září, k návrhu změny zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Děkuji moc, pane předsedající, velmi rád. Na úvod bych chtěl říct, že opravdu po dvouleté práci a stovkách různých schůzek na ministerstvech jsme se dopracovali ke třetímu čtení zákona, který je dle mého klíčový, poněvadž ruší paragrafy ohledně dětských domovů do tří let a de facto nahrazuje takzvaná centra komplexní péče nebo zřizuje centra komplexní péče, což by mělo být začátkem transformace takzvaných kojeneckých ústavů, které v tuto chvíli mohou si vybrat jakoukoliv službu, včetně denních, týdenních stacionářů, ZDVOPů, dětských hospiců a tak dále, a cílem je de facto pečující, aby měli podporu ve svých domácnostech, ve svém přirozeném přirozeném prostředí. A důležité je, aby dlouhodobé setrvání dítěte i s vážným zdravotním stavem prostě a jednoduše bylo v jeho biologické rodině a aby pečující měli nějakou podporu právě ve svém domácím prostředí.

Ta východiska byla jednoduchá, 98 % dětí se zdravotním postižením žije v rodinách díky sociálním službám, které jsou na vysoké úrovni, pokud se k nim právě ti pečující dostanou, a díky zdravotním službám, které jsou opravdu na špičkové úrovni, zůstávají v péči právě své rodiny i děti s vážným zdravotním znevýhodněním. Péče o tyto děti je samozřejmě extrémně náročná, rodina potřebuje mít podporu. Včera jsme se o tom bavili i v rámci asociace individualizované péče. Často jeden z rodičů musí ukončit pracovní poměr, stará se celodenně dítě. Rodina se poté potýká třeba i s finančními problémy, má sníženou možnost zajistit si nějaké specifické potřeby toho dítěte.

No a takový jako dalším bodem, který se řeší v pozměňovacím návrhu pana ministra Adama Vojtěcha, je zavedení respitní péče, což je velmi důležité pro každého pečujícího, a to na dvakrát čtrnáct v roce. Cílovou skupinou tedy těchto center komplexní péče, která zavádíme, by mělo být dítě s vážným zdravotním stavem ve věku 0 až 18 let a jeho nejbližší rodina. Jedná se samozřejmě o zařízení, které nějakým způsobem spojuje sociálně zdravotní pomezí.

A já velmi děkuji celé Sněmovně, že jsme mohli projít celým tím kolečkem právě se souhlasnými stanovisky jak ve výborech pro zdravotnictví nebo ve výboru pro sociální politiku, tak i se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, MPSV nebo Ministerstva spravedlnosti. Děkuji také z tohoto místa všem těm, kteří podporují tady tato centra komplexní péče, třeba České pediatrické společnosti, rané péči a dalším.

Děkuji moc za pozornost a pevně věřím, že tady tento zákon projde, jen bych chtěl ještě upozornit na to, že kolegyně za Piráty paní Olga Richterová má pozměňovací návrhy, které už před zhruba dvěma měsíci prošly v rámci pozměňovacích návrhů u zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tak já poprosím, jestli by byla tak laskavá a tady, aby se to nedublovalo, tyto pozměňovací návrhy ještě před hlasováním ve třetím čtení vzala zpět. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama