Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

17. 5. 2020 16:10:28 - laco

Jste schopen odpovědět na jeho dotaz?

Bývalý rozvědčík Ladislav Kubizňák: "Za socialismu měla republika pro každého občana plynovou masku s filtrem a další obranné prostředky. Třeba balíček protichemické a bakteriologické ochrany s dezinfekcí a další potřeby. Dnes není stát schopen včas zajistit pro občany ani roušky, což je kus látky se dvěma tkalouny. Civilní obrana měla mnoho dalších potřeb. Velké filtroventilační jednotky a stanice očisty. Také jsme měli jednotky armády, které byly vycvičeny a určeny k očistě po bakteriologickém útoku. Ty by se dnes hodily, a hlavně měly mnoho potřebné techniky a vybavení, které bylo i po letech použitelné a účinné. Kdo dopustil zničení a rozkradení tohoto vybavení? To ukazuje, jaká je úroveň státu v roce 2020."

Odpověď

18. 5. 2020 6:56:38 - Ing. Antonín Seďa
 Tady si dovolím několik poznámek. ČSSR byla součástí Varšavské smlouvy a naše armáda byla určena prvocledově jako nárazníkové pásmo v případě války. Proto se naše země zaměřila i na civilní ochranu obavatelstva. To, co popisuje pan bývalý rozvědčík je zavádějící, protože vše souviselo s přípravou obyvatelstva na možnou válku. Existovaly velkoplošné kryty pro obyvatele se zásobami masek i zdravotnického materiálu. Existovaly krizové plány pro případ ohrožení apod. V roce 1999 vstoupila naše země po rozpadu varšavské smlouvy do NATO a tím si zabezpečila svoji obranu a také pominuly důvody, proč udržovat obrovskou a nákladnou armádu. ČR již není nárazníkovým pásmem, ale naopak je obklopena kromě nezávislým Rakouskem členskými partnery Aliance. To za prvé. Za druhé, naše země vstoupila v roce 2004 do Evropské unie a tím se otevřel prostor i pro ekonomickou, politickou a bezpečnostní spolupráci s jednotlivými členskými zeměmi EU, včetně sousedního Rakouska. Chci připomenout, že důvodem pro vznik EU bylo zachování a zajištění míru v Evropě.Co s etýká dnešního stavu AČR, tak v rámci profesionalizace armády byla zeušena povinná základní služba a armáda se plně profesionalizovala. Přes všechny problémy má slušné chemické a radiační jednotky a je škoda, že tyto schopnosti dál nerozšiřuje. ČR mohla být střediskem Excelenc v rámci NATO. Nicméně je zřejmé, že přes kvalitně zpracovanou Bezpečnostní strategie ČR se v praxi toho moc nerealizovalo. Příčinou je resortismus jednotlivých ministerstev, řada špatných rozhodnutí a neochota politiků více investovat do obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatel. Sice existuje POKOS (Příprava obyvatelstva k obraně státu), ale není rozšířená a je to spíše dobré PR pro AČR. Pandemie koronaviru, ale i povodně z let 1997 a 2002 ukázaly na problémy v IZS. Po povodních jsme se poučili a tak pevně věřím, že se naše země poučí i z této pandemie. Novela Bezpečnostního zákona by měla toto poučení zahrnovat. Také se ukazuje obrovská byrokracie naší země, která omezuje pružné a rychlé reagování na potřeby země. Tohle se musí změnit a osobně si myslím, že tohle změnit bude to nejobtížěji proveditelné.