Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

28.08.2019 21:49:01 - laco

Předsudečná nenávist

Ministr vnitra zavedl do našeho právního řádu termín Předsudečná nenávist. Můžete nám, kteří nejsme vzdělaní jako pan Hamáček, a to přesto, že máme absolvovaných několik vysokých škol v zahraničí, sdělit, co znamená termín Předsudečná nenávist?

Odpověď

29.08.2019 6:18:26 - Ing. Antonín Seďa
 Děkuji za dotaz, ale ten měl směřovat k panu ministrovi vnitra. Já mám pouze jednu vysokou školu, přesto se pokusím odpověď tak, jak tento výraz vnímám já. Pokud zabrousíme do minulosti a do Sudet, pak jistě víte, jaké události provázely oddělení Sudet od zbytku země. Ta nenávist směřovala od německy mluvícího obyvatelstva k Čechům a naopak. Doplatila na to nejen naše republika, ale také rozdělené rodiny. Pokud je společnost vnitřně rozdělena, pokud se společností šíří nenávist vůči skupinám obyvatel apod., pak je tato společnost velmi náchylná k ovládnutí nějakou ideologií a je také velmi zranitelná. Již Svatopluk ukázal synům, kam nejednotnost a nesváry vedou. Takže takto já rozumím slovům pana ministra a předsedy ČSSD Hamáčka. Proto bych si přál, aby politické strany či hnutí, které mají šíření strachu a nenávisti ve společnosti ve svém programu, byly neúspěšné. Jde jim totiž pouze o jejich úspěch, který bude draze vykoupen poklesem životní úrovně obyvatel a zhoršením mezilidských vztahů či rozdělením společnosti jako celku. A to je živná půda pro radikalismus a extremismus, a ty sníží bezpečnost našich občanů i bezpečnost České republiky.