Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

26.11.2019 16:24:27 - laco

Přínos vměšování se USA do záležitostí tehdejší ČSSR

U mého posledního dotazu ohledně vměšování se do záležitostí jiného státu jste připustil, že se USA v roce 1989 dopustily vměšování se do vnitřních záležitostí ČSSR, bylo to však, dle Vás, přínosné pro budoucnost naši země. Tu přínosnost pro naši zemi hodnotí po 30 letech Petr Pospíchal, disident a signatář Charty 77: „ Jsem velmi nespokojený. Dopustili jsme vyloučení stovek tisíců lidí, dopustili jsme exekuce vůči 1,2 milionu lidí a jejich rodinám, to společnost dělí strašným způsobem. Dopustili jsme naprosto nerovnoměrné a nemorální rozdělení společenského profitu. Někdo má stovky miliard a někdo nemá nic.“ Myslíte si, že disident a signatář Charty 77 správně definoval ten přínos pro naši zemi?

Odpověď

27.11.2019 6:19:15 - Ing. Antonín Seďa
 Pan Pospíchal hodnotí spíše to, co se nepovedlo než to co se povedlo. Přínosy jsou růst životní úrovně většiny občanů země, růst věku dožití, kvalitnější veřejné služby a životní prostředí, zajištění obrany a bezpečnosti. Ale zejména je tu svobodná a demokratická společnost, o co vlastně disidenti a signatáři Charty 77 usilovali. A je s podivem, že tito signatáři, kteří ve velké většině v devadesátých letech podporovali českou pravici, tak se dnes diví, jaké u nás existují problémy. Prostě kapitalistický řád dělá rozdíly v bohatství lidí a málo dbá na zodpovědnost společnosti za zachování solidarity ve společnosti. Nejen exekuce či sociální vyloučení, ale i kriminalita, drogy, psychologické problémy aj. jsou problémy, které je třeba řešit. Protože ale existují programové rozdíly demokratických politických stran, značné rozdíly mezi programy pravice a levice, pak zodpovědnost za to, kam republika směřuje či zda se skutečné problémy řeší či neřeší, leží i na voličích občanech. tedy i na panu Pospíchalovi a opravdu by mne zajímalo, koho a jaká politická uskupení doposud volil či zda vůbec chodil k volbám.