Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

16.11.2020 16:50:47 - laco

U nich tak a u nás takto

Ze zpráv ČTK: " Skupina 15 zemí z asijsko-pacifického regionu zahrnující mimo jiné Čínu, Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii, dnes (15.11.2020) podepsala největší dohodu o volném obchodu na světě. Dohoda označovaná jako RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) pokrývá více než dvě miliardy lidí a zhruba třetinu světové ekonomiky. Dohoda snižuje cla a stanovuje společná obchodní pravidla. Týká se obchodu, služeb, investic, telekomunikací i autorských práv. Jak Vy hodnotíte postup asijsko-pacifických států s ohledem dosavadní postup euro-atlantických států, který je spíše charakterizován rušením smluvních vztahů, celními válkami a ekonomickým nátlakem pod hrozbou sankcí a to jak vůči státům uvnitř tohoto euro-atlantického společenství, tak i vůči ostatním státům světa.

Odpověď

17.11.2020 10:48:20 - Ing. Antonín Seďa
 Sám jste popsal současnou situaci. Globalizace postupuje všemi státy a dnes se ukazuje, že pouze vzájemná spolupráce může posílit ekonmiku. Přesto i ve spolupráci vidím několik problémů. Tím prvním problémeme jsou nerovné soutěžní podmínky v cenách výrobků, které stojí například na mzdovém dampingu či na nízkých nákladech na ochranu životního prostředí. Tím druhým problémeme je potřeba nutné ochrany lokální ekonomiky, což se jako problém ukázalo v ekonomické kriri v roce 2008 a nyní v coronakrizi. A je třeba zdůraznit, že cla jsou ochranářkou politikou právě sloužící k ochraně lokálního trhu. Ten může mít povahu národní, jako příklad slouží celé USA. Nebo třeba území pokrývající RCEP či EU, to jest ochrana nadnárodní. A je třeba připomenout, že například jedna z nejvíce se rozvíjejících se asijských ekonomik, Indie, smlouvu RCEP nepodepsala. Důvodem je obava z ekonomické převahy Číny. Podobně by měla postupovat i EU ve smlouvě s USA, kdy by měla hájit své "lokální" zájmy. Osobně podporuji vzájemnoě výhodnou spolupráci, ale zároveň podporuji lokální národní ekonomiku, zvýšení konkurenceschopnosti z důvodu inovací, energetickou a potravinovou bezpečnost ČR a ochranu životního prostředí. Tohle vše je třeba skloubit pro trvalý a udržitelný růst životní úrovně v České republice.