Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.03.2014 15:16:54 - Petra Zánová

minimální mzda

Jaká minimální mzda by podle vás byla optimální? A druhý dotaz, jak zajistit pracovní místa ve vyloučených lokalitách, kam se investoři nehrnou? Protože jak jinak chcete zajistit, aby nevznikaly další? Pokud není práce, lidé za ni začnou stěhovat a v místech, kde bydleli, zůstanou jen nepřizpůsobivý

Odpověď

14.03.2014 17:05:03 - Ing. Antonín Seďa
 Dnes jsem napsal kolem zaměstanosti a odměňování článek, který najdete i na tomto webu. Minimální mzda by měla být v takové výši, aby lidé, kteří ji berou, již nemuseli chodit pro další sociální dávky a měla by zajišťovat běžnou životní úroveň. Rozhodně by však měla být vyšší než součet jakýchkoliv sociálních dávek. To kvůli motivaci pracovat a také z důvodu toho, že zaměstnanec má vyšší výdaje než ten, kdo nepracuje. K druhému dotazu si dovolím jednu poznámku. Můj mladší syn je konstruktérem a pracuje na uherskobrodsku. Pravidelně jezdí na Sokolovsko a přesto, že je tam daleko vyšší nezaměstnanost jak v našem regionu, tak tam mají pracovníci na stejné pozici vyšší plat. Ptejme se, proč tomu tak je. Souhlasím s tím, že  stěhování za prací, zejména u mladých je problém. Protože nezůstanou pouze lidé na dávkách, ale i senioři. Řešení existují v regionální podpoře, ať již z hlediska dostupnosti či podpory tvorby pracovních míst. Vždyť tato situace měla své příčiny a ty je nutno odstranit. Je nutno buď navázat na původní tradiční výroby a pokud to nejde, například omezováním těžby, tak je nutno hledat investory. Teď nemyslím pouze zahraniční, ale spíše ty domácí. Také je nutno zvyšovat kvalifikaci a vzdělávání a tomu přizpůsobit vybrané podporované obory. A také obrazně bojovat za zaměstnanost každého mladého, protože v jejich generaci je budocnost toho daného regionu. Co se týká tzv.vyloučených lokalit, ano to je problém. Nicméně i zde lze najít řešení. Příkladem je Lokální partnerství zavedené v Kadani či další konkrétní iniciativy. Chce to motivovat než rezignovat. Ale připouštím, že je to běh na velmi dlouhé a obtížné trati.