Ing. Hana Aulická Jírovcová

  • KSČM
  • Ústecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 12. 2018 16:06:00

V domácí péči nemáme žádnou možnost kontroly

V domácí péči nemáme žádnou možnost kontroly

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 7. prosince 2018 k zákonu o sociálních službách

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych i já pronesla stanovisko za klub KSČM, a jsem ráda, že jsem se tedy i dočkala. Už jsem se bála, že dáme aspoň do 12 hodin diskuzi ve faktických přihláškách, každopádně musím zde trošku reagovat i na předchozí diskuzi, která tady proběhla. Byla bych velmi nerada, abychom zde znova řešili srovnávání domácí péče s ústavní péčí, protože to jsou ekonomické ukazatele, které prostě nelze srovnávat. A nemyslete si, že ti lidé, kteří jsou v domácí péči, nevyužívají ostatní péči, jako je sociální nebo zdravotní, která je samozřejmě hrazena z jiných částí buď státního rozpočtu, nebo samozřejmě přes ministerstva, která tam spadají. To znamená, že tohle jsou úplně nesmyslné ukazatele, nehledě na to, že pokud je pobytová péče, tak jsou tam samozřejmě jiné aspekty, které ovlivňují tu výši a samozřejmě i kvalitu.

Za nás otevřeně říkám, že nám velice vadí a my na to poukazujeme dlouho, a já jsem z Ústeckého kraje, takže bychom si o tom mohli povídat, že v domácí péči nemáme absolutně žádnou možnost kontroly vyúčtování příspěvku na péči. Nemyslím si, že úřady práce, které to mají v kompetenci, to nedělají, ale jejich kapacita opravdu na to nestačí, a vlastně dohled nad využíváním příspěvků na péči v reálu není téměř žádný, i když se o to samozřejmě snaží. Neříkám, že je zneužíván plošně, to v žádném případě, ale myslím si, že tak, jak vystupují a musí vlastně pobytové služby dokazovat -

Každopádně bych jenom chtěla znova zdůraznit, že v pobytové péči musí opravdu každou korunu, kterou přijmou na péči klienta nebo pacienta, vyúčtovat a musí prokázat, jak byla vyúčtována, co se za ní nakoupilo a jak se využila. To v domácí péči nemáme. Je velké míře vlastně příspěvek na péči, a vy jste to tady, kolegyně, kolegové, i vlastně řekli, že je to jediný příjem v to chvíli, pokud je ten člověk, ať už je nemocný, nebo handicapovaný doma, tak je to vlastně téměř jediný příjem té rodiny nebo části rodiny, která se o něj doma stará, což si nemyslím, že je vlastně i systémové, a mělo by se nejenom MPSV zamyslet, jestli je opravdu i možnost příspěvku na péči o tak těžce nemocného nebo handicapovaného člověka jediná, a že bychom opravdu měli řešit tu situaci i trošku jinak.

Pan kolega Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající, měl pravdu, že se tady bavíme vlastně o nerovnosti, a proto i pan kolega Bauer podal svůj návrh na zvýšení příspěvku na péči nejenom v domácí péči, ale i v pobytové péči. My jsme na to upozorňovali od počátku a hovořili jsme o tom, že vlastně Senát, když přišel s tímto návrhem jenom ve 4. stupni, v domácí péči, tak nám víceméně přišel, a teď to nemyslím nějak špatně, ale velice populistický, protože opravdu cílil na ty nejpotřebnější. Zároveň ale jsme říkali, že je to nesystémové řešení a že příspěvek na péči by se měl řešit opravdu komplexně, a i musím tedy souhlasit nebo se nám líbil návrh paní kolegyně Adamové Pekarové, i když my jsme řekli, že u něj se zdržíme, protože i tu valorizaci bychom si představovali trošku jinak, a víceméně nám i ten návrh na valorizaci přišel trošku nesystémový dávat v tomto návrhu a chtěli bychom, aby to připravilo samotné ministerstvo dále s Ministerstvem financí.

Samozřejmě bych tady chtěla zmínit ještě možná dvě čísla nebo tři, čtyři čísla, které si myslím, že byste si měli uvědomit. V roce 2017 dělal příspěvek na péči přes 25 miliard. Nyní se očekává na konci roku 2018 přes 26 miliard a plán na rok 2019 bez tohoto navýšení, které se vlastně očekává, pokud by byl platný od celého roku, tak ve výši 5 miliard, se očekává téměř 27 miliard.

Zároveň ale musím zdůraznit, že na sociální služby se dává pouhých, pokud to tedy projde, tak máme avizováno nějakých 16 miliard, ale skutečná potřeba, které vlastně ty kraje si požádaly, je kolem 20 miliard a přislíbeno jim bylo při tom jednání kolem 17 miliard. To znamená jenom, abyste si uvědomili ty peníze, že stále narůstají, protože oproti roku 2018 bychom se tady hádali, jestli budeme zvyšovat na ty platy, tak původní návrh byl 11,5 miliardy a pak se podařilo dát tam ty 3,3 miliardy na to navýšení těch mezd. To znamená neustále se narůstají i ty finance, a proto my zdůrazňujeme, že je opravdu nutné řešit tyhlety věci systémově a nedělat to jenom nějakými návrhy, ať ze Senátu anebo poslaneckými, protože nyní vlastně a asi zřejmě projde návrh, který bude přidávat jenom do té domácí péče, tak jak jste avizovali všichni zástupci. A musím říci, že nám se opravdu nelíbí ta nerovnost, protože i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které připravuje tu novelu sociálních služeb, kde bude změna financování sociálních služeb, tak pokud to projde, pokud se to připraví a pokud ten harmonogram se dodrží, tak to bude někdy až od roku 2021.

Nám to přináší a máme z toho velké obavy především v paliativní péči, protože pokud se příspěvek na péči zvedne na 19 200, a zde bych mohla ještě říci, že nikdo mi neodpověděl, kdo vlastně vymyslel to zvednutí o těch šest tisíc, a jak se k tomu dostalo. Protože jestli si možná vzpomínáte, tak na 19 200 byl v minulé novele zákona o sociálních službách, který spadl pod stůl v minulém volebním období a víceméně senátoři tuto částku jenom převzali, ale nikdo nezdůvodnil samotné navýšení o šest tisíc korun. Ale de facto všechny návrhy, kromě tedy myslím návrhu ANO, se vlastně drželo této horní hranice. Ale nikdo nemá navýšení zdůvodněné, proč k tomu došlo. To znamená, že možná by bylo dobré nejenom spočítat vlastně optimální tu valorizaci té doby atd., ale konkrétně, proč se zvyšuje ta částka o těch šest tisíc korun.

Já neříkám, že to je hodně, neříkám, že to je málo. Každopádně by bylo možná dobré se vrátit i na ten začátek, protože mně opravdu, a zdůrazňuji to, chybí ta systémovost. Jsem ráda, že jste tady zdůraznili tu historii, že opravdu těch deset let nebo devět let nebyl zvyšován ten... vlastně v každé výši, v každém stupni toho příspěvku na péči, a že to lidem v domácnostech přináší velké problémy. To si asi nemusíme říkat. Ale musím říci, že my, jako KSČM budeme podporovat pozměňující návrh pana Sklenáka. A myslím si, že i ten jeho nárůst, který tam je, tak v tuhle chvíli je asi optimální. Každopádně bych chtěla apelovat, že za KSČM se nám nelíbí nesystémové návrhy, které opravdu začínají lítat v Poslanecké sněmovně, a který sledují jenom populismus každé strany.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama