Ing. Jan Bauer

  • ODS
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.03.2019 19:08:00

Útoky na podstatu manželství aktivisté respekt nezískají

Útoky na podstatu manželství aktivisté respekt nezískají

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 26. března 2019 k občanskému zákoníku a Listině základních práv a svobod

 Hezké odpoledne, pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové,

máme sloučenou rozpravu a já jsem se k tomu předchozímu sněmovnímu tisku číslo 201 již obsáhle vyjádřil v tom prvním čtení, které tady proběhlo již před drahnou dobou a chtěl bych jenom osvěžit vaši paměť, že jsem navrhl zamítnutí v prvním čtení. A stejně tak považuji za slušnost, abych se v krátkosti vyjádřil ke sněmovnímu tisku číslo 211, který jsme tady dneska otevřeli. Platí, že v rámci předchozí diskuse jsem se v podstatě vyjádřil i k návrhu na legislativní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy - ve zkratce LGBT osoby - podle mého názoru mají právo na svou důstojnost jako každý jiný člověk a tak na rovné zacházení. Je to naprosto zřejmé, správné a nesporně nezpochybnitelné. Respekt si ale podle mého názoru aktivisté nezískají tím, že budou útočit na samotnou podstatu rodinné manželství a směšovat pojmy rovnost a stejnost. Jak už jsem zde dříve uvedl, mohou docílit přesného opaku toho, oč usilují a bohužel ve výsledku ztratit i to, co již získali - a já se přiznám, že těch práv určitě není málo. Chtěl bych také říci, že existují země, které ve své ústavě výslovně stanoví, že manželství je svazek muže a ženy a že základem společnosti je rodina. Já jsem si se svými spolupracovníky skutečně dal tu práci, a proto mi dovolte jenom namátkou některé příklady:

"Manželství je založeno na svobodném souhlasu muže a ženy," praví článek 51 ukrajinské ústavy.

"Manželství je dobrovolný svazek mezi mužem a ženou", říká článek číslo 46 bulharské ústavy.

"Muž a žena, kteří dosáhli věku, ve kterém jsou způsobilí uzavřít manželství, mají právo svobodně spolu uzavřít sňatek a založit rodinu," říká se v článku 35 arménské ústavy.

"Manželství je životní svazek muže a ženy", je mimo jiné obsaženo v článku 61 chorvatské ústavy.

"Stát chrání a podporuje manželství, svazek mezi mužem a ženou" - je to v článku 110 taktéž chorvatské ústavy.

"Manželství smí být založeno jedině se vzájemným souhlasem obou pohlaví", praví se v článku 24 ústavy Japonska.

"Na druhou stranu třeba Maďarsko chrání instituci manželství jako svazku muže a ženy" - mimo jiné v článku L maďarské ústavy.

"Vstup do manželství je založen na svobodném souhlasu muže a ženy", je napsáno v článku 62 srbské ústavy.

"Manželství, jsa svazkem muže a ženy, stejně jako rodina, mateřství a rodičovství, jsou pod ochranou a těší se péči Polské republiky", praví se mimo jiné v článku 18 polské ústavy.

"Muži a ženy, kteří dosáhli věku, ve kterém jsou způsobilí uzavřít manželství, mají právo vstoupit do manželství a založit rodinu", je mimo jiné napsáno v článku 12 britského zákona o lidských právech.

A nakonec třeba výjimkou není ani Slovensko, kde v článku 41 slovenské ústavy výslovně stanoví, "že manželství je jediný svazek mezi mužem a ženou". "Slovenská republika manželství všestranně chrání a pomáhá jeho dobru."

Milé dámy a pánové, úplně na závěr, proč jsem si vlastně dal tu práci a proč vás s těmito články jednotlivých ústav států seznamuji. To, že manželství je základem rodiny a že manželství je svazek muže a ženy, jsem vždy považoval za něco tak samozřejmého jako, že ráno vyjde na obloze slunce a večer zase zapadne, a nikdy by mě proto nenapadlo něco tak samozřejmého zapisovat do Ústavy České republiky. Nicméně pokud tu existují pokusy prosadit něco jiného, pak nezbývá než do Listiny základních práv a svobod zakotvit něco tak naprosto samozřejmého, že manželství je svazek muže a ženy.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama