Ing. Jana Bačíková, MBA

  • ODS
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.06.2024 15:08:00

Záporné saldo ve výši 660 milionů respektuje zachování rezerv

Záporné saldo ve výši 660 milionů respektuje zachování rezerv

Projev na schůzi Poslanecké sněmovny 13. června 2024 k návrhu změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024.

 Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já asi dlouho mluvit nebudu, protože pan ministr to víceméně všechno shrnul. Jak už bylo řečeno, ty změny v rozpočtu Státního fondu podpory investic nestaví žádné nové požadavky na státní rozpočet. Všechny ty nově navrhované příjmy jsou tvořeny právě prostředky rozpočtované už v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj. Největší objem té navrhované změny představuje čerpání dotací z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let, které byly vlastně v tom původním rozpočtu už alokovány. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Další důležitou změnou, ale to vlastně říkal i pan ministr, je ta komponenta 2.10, to je reforma dostupného bydlení, která je rozdělena na 215 milionů na financování regionálních poradenských center v oblasti investic do bydlení a 450 milionů, které se dělí na 418,5 milionu na úvěrovou část programu dostupného bydlení a 31,5 milionu na administraci. Bylo tady už řečeno, že objem 500 milionů je na podporu bydlení 2022+. Ten nejmenší objem, to je ta subkomponenta 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy.

Možná to jenom maličko zrekapituluju. Příjmy jsou tedy v částce 5 658 021 661 korun a výdaje 6 318 064 661 korun. Záporné saldo ve výši 660 milionů respektuje zachování rezerv i dodržení minimálního objemu aktiv, které ukládá zákon o Státním fondu podpory investic, a vlastně to záporné saldo umožní poskytování úvěrů v programu dostupného bydlení a nepředstavuje tak ztrátové hospodaření. Ve výsledku to vlastně umožní efektivnější využití prostředků na bankovních účtech fondu a využití s jeho vlastně posláním.

Teď bych asi přečetla tedy usnesení z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které bylo na 32. schůzi výboru a proběhlo 6. června. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj po odůvodnění předlohy panem inženýrem Lukášem Černohorským, náměstkem ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě Jany Bačíkové za prvé souhlasí s návrhem změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 dle sněmovního tisku 711 ve výši příjmů 5 658 021 661 korun a ve výši výdajů 6 318 064 661 korun; za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje změnu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024, sněmovní tisk 711; za třetí zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu při projednávání sněmovního tisku 711 a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedkyni Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama