Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

  • KSČM
  • Teplice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,87. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

26. 12. 2013 22:17:57 - Grossberg1

Pouhá otázka

Dobrý den

Je zvláštní,že pouze komunističtí poslanci a pan prezident odpovídají na dotazy.Před nedávnem jsem Jiřímu Rusnokovi položil dotaz,proč vyplácí státním úředníkům odměny,když tento krok kritizoval u svého předchůdce.Navíc jeho srovnání s podnikovou sférou silně pokulhává.Podniky si na svoje odměny musí vydělat.Dělali snad tam tito úředníci přesčasy,nebo soboty a neděle? V žádném podniku se dnes nikdo neptá zaměstnance jestli své úkoly zvládne v pracovní době.Proč musejí mít státní zaměstnanci neustále nějaká privilegia.Mohli byste prosím tento dotaz položit Jiřímu Rusnokovi při nějaké příležitost ?
S pozdravem Petr Beran Benešovsko

Odpověď

31. 12. 2013 10:47:36 - Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
Je naprosto logické, že komunističtí poslanci odpovídají na dotazy. Naší snahou totiž je řešit konkrétní problémy denního života tak, jak se vyskytují. K tomu samozřejmě patří snaha odpovídat na konkrétní otázky a hledat řešení problémů použitelná v denní praxi. Vaše připomínka nesrovnatelnosti podnikové sféry s prací státních úředníků je zcela na místě. Podobně jako Andrej Babiš, i pan premiér Jiří Rusnok se hluboce mýlí, pokud srovnává práci státních úředníků s prací v podnikové sféře. Podnik, jako podnikatelský subjekt musí vytvářet zisk. Jinak je odsouzen k zániku. Stát, a tedy státní úředníci na různých stupních státní správy, pracují ve veřejných službách a jejich základním úkolem je  kvalitně a efektivně tyto veřejné služby zajišťovat ve prospěch občanů, nikoliv vytvářet zisk. Máte pravdu, že pracovníci podniku si na své odměny musí vydělat. Efektivita práce úředníka nespočívá v délce jeho pracovní doby, ale v kvalitě výstupů. To jsou rozhodnutí příslušných úřadů přijímaná kvalifikovanými zaměstnanci v reálných termínech. Samozřejmě kvalita duševní práce se daleko hůře hodnotí než kvalita práce ve výrobě – ať už se jedná o průmysl, nebo zemědělství. Poměřovat duševní práci a hodnotit její kvalitu v krátkém horizontu je zejména u složitějších správních úkonů velmi obtížně, ne-li zcela nemožné. Sám o této záležitosti něco vím z praxe, protože jsem 14 let zastupitelem magistrátního města a v praxi ředitele velkého závodu a malého podniku jsem si mohl tyto otázky prakticky „osahat“. Státní zaměstnanci by skutečně neměli mít pouze privilegia. Je pravda, že v řadě vysokých funkcí, mají úředníci státní správy omezené možnosti zabývat se vedle svého zaměstnání dalšími činnostmi. Je to logické a jsou za to (jak nás o tom přesvědčují páni ministři) odpovídajícím způsobem honorováni ve svém základním platu. S Jiřím Rusnokem jsem se naposledy viděl 28. října. Jako poslanec Evropského parlamentu bohužel nemám možnost pana premiéra interpelovat. Slibuji Vám, že pokud se s ním setkám, Váš dotaz mu položím.

S pozdravem

Jaromír Kohlíček