ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský odpověděl na dotaz

Díky netransparentnosti systémů se ztrácí až 90 miliard korun ročně

Pokud bude novela zákona o zadávání veřejných zakázek odsouhlasena v podobě, která vstoupila do meziresortního připomínkového řízení, pak opravdu přinese náklady v podobě financí i nových pracovních míst. Je to cena, kterou musíme zaplatit, abychom vytvořili funkční nástroje, které zvýší transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Na druhou s

Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský odpověděl na dotaz

Databáze aktuálních údajů z volného trhu s nájemním bydlením

Mapa nájemného je opravdu připravována jako orientační vodítko, které zachycuje aktuální situaci na trhu. A každý majitel, který chce na trhu se svým „zbožím“ uspět, musí situaci na trhu ve svém jednání zohlednit. Základním problémem, společným pro většinu výtek, je nepochopení účelu a hlavně způsobu tvorby Mapy nájemného. Tato databáze totiž bude

Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský odpověděl na dotaz

Projekt, který nemá v historii České republiky obdoby

 Mapa nájemného zahrne 639 měst a obcí nad 2000 obyvatel, u kterých k 1. lednu 2011 skončila účinnost zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmu. Jejich seznam je dostupný v rámci webové aplikace Mapa nájemného na stránkách www.mmr.cz/mapanajemneho. Jde o projekt, který nemá v historii České republiky obdoby. Ministerstvo pro místní

Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský odpověděl na dotaz

Počkám na výsledky šetření

"Nezabýval jsem se děním na MŠMT, od pana ministra Dobeše pouze vím, že odměny na MŠMT rozdělovali náměstci a vše bude prošetřeno. V současné době tedy počkám na výsledky šetření“.

Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský odpověděl na dotaz

MMR nemá ve své gesci justiční problematiku

Ministerstvo pro místní rozvoj nemá ve své gesci justiční problematiku, takže nemá možnost takové statistiky sledovat. Pronajímatelé, ani  nájemníci nemají při podání žaloby ohlašovací povinnost vůči našemui úřadu. Navíc ministerstvo spravedlnosti (MS) zatím neuvažuje, že by statistiku o těchto sporech zvláštním způsobem monitorovalo. &nb

Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský odpověděl na dotaz

Nezařazený portál

 Při sběru dat studenti nezařadili portál ministerstva, na kterém již několik let zveřejňujeme výběrová řízení na všechny veřejné zakázky. https://ezak.mmr.cz/.Projekt studentů jsme přivítali - viz. http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2011/Jankovsky--Studentsky-vyzkum-je-cennou-zpetnou-vazSnažíme se s nimi spolupracovat tak,

Ing. Kamil Jankovský
Ing. Kamil Jankovský odpověděl na dotaz

Výpověď bez udání důvodu

Je nutné si uvědomit, že i když se bavíme o volném trhu s nájemním bydlením, je potřeba garantovat určitý sociální rozměr. Byt není auto nebo reklamní plocha, u kterých zrušení nájemní smlouvy nebo její výrazná změna ještě nemusí znamenat ohrožení základních existenčních jistot jednotlivce. Byt je pro mnoho lidí jedním ze základních pilířů životníc