Ing. Karel Tureček

  • ANO 2011
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,98. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.11.2022 22:21:00

Vláda šetří tam, kde samozřejmě nemá

Vláda šetří tam, kde samozřejmě nemá

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 30. listopadu 2022 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023

 Kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit ke kapitole Ministerstva zemědělství 329,

a sice s ohledem na stav navrhovaných finančních prostředků v rozpočtu na rok 2023. Pro tuto kapitolu jsem podal dva pozměňovací návrhy, které jsou v systému pod číslem 1587 a 1588. Vedla mě k tomu situace, která se týká samozřejmě současné situace v oblasti potravinářství a zemědělství, a mně se nelíbí zejména to, že vláda šetří tam, kde samozřejmě nemá. A to je sice v národních dotačních titulech, které mají za cíl zejména, řekl bych zlepšit konkurenceschopnost českého zemědělství a zároveň mají přispět k určité druhové pestrosti tím, že podporují tak zvané citlivé komodity jak v oblasti rostlinné výroby, tak živočišné výroby.

Mně se zejména nelíbí - a v tomto směru podtrhuji i usnesení zemědělského výboru, který se napříč politickým spektrem, to znamená hlasy koaličních a opozičních poslanců, shodl, že prostředky v těchto národních dotačních programech jsou nedostatečné, zejména v těchto dotačních programech. A sice podpora v rámci programu 1D - podpora včelařství. Já si myslím, že na tom byla vždycky konsenzuální shoda, že včelařství je v tomto směru jednoznačná priorita a vždycky, ať to byly prostě jakékoli vlády od roku 1993, tak našly finanční prostředky pro podporu včelařství. V tomto směru já jenom zdůrazňuji, že se tady krátí finanční prostředky ze zhruba 113 milionů na částku 47 milionů korun, to znamená o více než 50%, a to si myslím, že v tomto směru určitě neprospěje vůbec významu včelařství jak z hlediska krajinotvorné funkce, tak z hlediska prakticky konkurenceschopnosti našich včelařů vůči zahraničním včelařům, kdy prostě všude to je jednoznačná priorita.

Pak samozřejmě je to dotační titul 3 a 8 - ozdravování polních a speciálních plodin a samozřejmě tak zvaný nákazový fond. Je shoda, že nákazová situace v Evropě se plošně i vlivem migrace zhoršuje a já si myslím, že snížit takto prostředky v těchto fondech o 50 % je velmi nerozumné. Jednak to snižuje opět konkurenceschopnost českého zemědělství a jednak si skutečně koledujeme v budoucnu i o problém z hlediska zhoršení nákazové situace a v tomto směru podtrhuji tu skutečnost, že v rámci toho nákazového fondu se financují i ozdravování chovů z hlediska nemocí, které jsou přenosné ze zvířat na člověka.

Takže abychom si nezpůsobili - já vím, že teď to zní pro některé, hlavně vládní představitele jako zanedbatelný problém - nicméně abychom si nezpůsobili další problém s tím, že se nám tady skutečně rozšíří tyto nákazy, které jsou přenosné z hospodářských zvířat na člověka. Samozřejmě je to podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů a rybníků z hlediska vodohospodářské funkce a v neposlední řadě zlepšení životních podmínek chovu hospodářských zvířat.

Další, co navrhuji, zvýšení finančních prostředků v kapitole Ministerstva zemědělství 329, a to je zvýšení prostředků o 200 milionů na aplikovaný výzkum. Já si myslím, že každá vláda se chlubí, jak má na srdci podporu aplikovaného výzkumu a i tato vláda to zdůrazňuje ve svém programovém prohlášení, a zase toto programové prohlášení cíleně prostě porušuje tím, že ty prostředky prakticky nezvyšuje na toto opatření. A myslím si, že to je nerozumné, protože samozřejmě jedna z možností, jak posílit naši konkurenceschopnost v zemědělství, je zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat a samozřejmě zlepšení z hlediska i rostlinné výroby různými postupy a v tomto směru aplikovaný výzkum je nezanedbatelnou součástí těchto věcí z hlediska inovací.

Takže si myslím, že zase krátíme dotační prostředky tam, kde by se prostě krátit neměly. Naopak, měly by se tam docela výrazně zvyšovat a k tomu se i zavázala vláda ve svém programovém prohlášení a nečiní tak. Skutečně si koledujeme o to, že se sníží konkurenceschopnost zemědělství, sníží se naše potravinová soběstačnost. Vlivem nedostatečných prostředků v nákazových fondech se zhorší i potravinová bezpečnost a v tomto směru se Česká republika stane mnohem více a více závislá na dovozech.

Já bych skutečně vládě Petra Fialy přál ten velký optimismus, že bude furt neustále prostor ty potraviny dovážet. On možná jednou nebude nebo bude takový omezený a samozřejmě my to vidíme tady, že prostě to má velmi velmi negativní dopady na ceny potravin, které se prostě hlavně v našich obchodech, v obchodech v rámci České republiky enormně zvyšují, více než je tomu ve skutečnosti u našich sousedů.

Takže proto jsem navrhl ty dva pozměňovací návrhy s cílem zvýšit rozpočtové výdaje kapitoly Ministerstva zemědělství a i jsem vám zdůraznil, co mě k tomu vede.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama