Ing. Klára Dostálová

  • BPP
  • Královéhradecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

585/2020 Sb.

Dobrý den, děkuji za váš dotaz. Zákon, na který odkazujete, je novelou zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Pokud máte na mysli jiný zákon, který navrhlo MMR, tzv. lex voucher, pak tento zákon se týká zájezdů, nikoliv

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Kompenzace důsledků Covidové pandémie

Cestovní kanceláře obdržely od státu pomoc větší než celá řada jiných odvětví. Cestovním kancelářím a cestovním agenturám byly poskytnuty dotace z prostředků MMR, MPO, MF a MPSV v celkové výši přesahující 1,6 mld. Kč, zprostředkovány finanční prostředky, tj. úvěry a záruky, ve výši 697 mil. Kč, dále si cestovní kanceláře a cestovní agentury zpětně

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

585/2020 Sb.

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Naprosto Vám rozumím, nicméně pojištění není službou cestovního ruchu a ani tak ze své podstaty součást zájezdu. Uzavírá se tak odděleně. Ač se může stát, že je tato doplňková služba sjednána na jednom formuláři se smlouvou o zájezdu, její cena je uvedena zvlášť. Náš lex voucher má ze zákona pouze hodnotu plateb, kte

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Dobrý den paní ministrině.

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a zároveň se omlouvám, že odepisuji až nyní. Možná jste to už slyšel v televizi nebo četl v novinách, ale faktem je, že jsme zvýhodnili pojištěné a od státu obdrží více, než byla plánovaná dotace. Podívejte se naše webové stránky, kde jsou jednotlivé příklady a kde je i vidět, o kolik může dostat pojištěný v

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Odpovědnost

Dobrý den, naše ministerstvo není tím nejsprávnějším adresátem Vašeho dotazu, jednotlivá opatření mělo na starosti Ministerstvo zdravotnictví, ale chtěla bych se přesto vrátit k podmínkám, ve kterých vláda rozhodovala. Ano, byly velmi náročné a bylo to poprvé, kdy vláda řešila pandemii takového rozsahu. Narůstající počty nakažených, přetížené

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Opravdu má pro nás jako lidi význam, aby se Česko soudilo s EK?

Dobrý den, soud nás nemůže žádným způsobem poškodit. Rozhodnutí soudu může konečně a jasně právně vyložit normy související s fungováním českých řídicích a kontrolních systémů poskytování evropských dotací zejména z hlediska dodržování evropského právního rámce. V případě střetu zájmů je to pak Finanční nařízení EU ze srpna 2018. Nejen, ž

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Co pozitivního nám přinese, že se budete soudit s EK?

Dobrý den, celá situace vznikla rozdílným právním názorem auditorů z Evropské komise a právníků zastupujících české orgány. Evropská komise, která se měla primárně zaměřit na posuzování fungování českých řídicích a kontrolních systémů poskytování evropských dotací zejména z hlediska dodržování evropského právního rámce; v případě střetu z

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Cestovní ruch

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, turismus v naší zemi určitě podpoříme. Do podpory domácího turismu jsme už vložili stovky milionů korun. Pro lidi jsme také připravili lázeňské vouchery a plánujeme také podporu našich zdravotníků, aby se za zvládnutí této krize mohli patřičně zrekreovat a odpočinout si. V současné chvíli připravujeme někol

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Za jakých okolností a od kdy se otevřou koupaliště?

Venkovní bazény a přírodní koupaliště by se dle slov hlavní hygieničky mohly otevřít v pondělí 31. května. Vnitřní bazény pak o 14 dní později. Vše je závislé na aktuální epidemické situaci a MMR toto nemůže ovlivnit. Všichni doufáme, že se povede co nejrychlejší návrat k normálnímu životu.

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Stavební zákon

Zákon za klíčový považuji nejen já, ale i celá vláda. Příprava zákona započala už za mého nástupu na ministerstvo. Mohu upřímně říct, že jsem zákonem strávila za dobu svého působení tisíce hodin a podstoupila stovky schůzek s každou relevantní stranou a skupinou, jejíž připomínky byly podnětné. Prostor dostal doopravdy každý a vždy jsem byla o

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Koncepce určuje trendy bydlení v dalších letech

Dobrý den, byty se sice v našem hlavním městě staví, ale stále ve velmi nedostatečném počtu. Jenom Praha potřebuje přibližně deset tisíc bytů každý rok, ale postaví se ročně pouze 3-4 tisíce. Určitě Vám můžeme doporučit, abyste se obrátil na obecní úřad. Ten může mít pro potřebné skupiny k dispozici například obecní byty. S řešením proble

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Nový stavební zákon

Dobrý den, nový stavební zákon neřeší ani ochranu věřitelů, ani ochranu poškozených. K prosazení a ochraně svých práv budete potřebovat využít jiných norem, zvláště pak norem práva soukromého, případně i norem trestně právních. Nový stavební zákon bude normou práva veřejného, který má za úkol zjednodušit a zrychlit stavební řízení v této

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Co je pravdy na tom, že brzy skončí podpora pro firmy a podnikatele?

Dobrý den, Huberte, děkuji za váš dotaz. Pokud budu mluvit za MMR a podporu podnikatelů, tak jsme za poslední měsíce podpořili podnikatele částkou téměř 9 miliard korun. Tato částka obsahuje podporu lázeňství, hromadných a individuálních ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, ubytovatelů zaměřujících se na školy v přírodě či podporu

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Kdo s takovou směšnou částkou přišel?

Dobrý den, Evo, děkuji za Váš dotaz o omlouvám se, že reaguji takto pozdě. Chápu Vaši frustraci, všem nám jde ale o to samé – aby se svět zase vrátil do normálu, podnikatelé přežili s co možná nejmenšími šrámy a mohli zase začít podnikat. V rámci možností rozpočtu děláme maximum. I tak stále od opozice slyšíme, že jsme stát neúnosně zadlužili. Smys

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Jak si to dovolujete?

Zdravím, Zachu, děkuji za Váš dotaz o omlouvám se, že reaguji takto pozdě. Předně si dovoluji zmínit, že jsme nikdy nikoho nešmírovali. Pohyb lidí skrze vládní nařízení se nyní omezit bohužel musí. Nemůžeme si dovolit další šíření nemoci. Kvůli pandemii se nacházejí nemocnice na pokraji zhroucení, chybí lůžka a naši doktoři a sestřičky jsou vyčerpa

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Jak nyní podporujete cestovní ruch?

Dobrý den, dovolím si odpovědět i s takovým časovým odstupem. Samozřejmě, že chceme, aby k nám opět jezdili cizinci. Jsme rádi za každého turistu v naší zemi! Prvně se však musíme dostat pod kontrolu koronavirus. A já pevně věřím, že se to s rostoucím počtem proočkovaných podaří. Spouštět v tuto chvíli<strong style="font-family: Arial, sans-serif;

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

obce

Dobrý den, paní Sluková, děkuji za váš dotaz. Podnikatele působící v cestovním ruchu jsme za poslední měsíce podpořili částkou téměř 9 miliard korun. To je největší částka konkrétnímu odvětví. Šlo o podporu lázeňství, hromadných a individuálních ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, ubytovatelů zaměřujících se na školy v přírodě či

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Jak konkrétně budete podporovat cestovní ruch v rámci ČR?

Dobrý den, paní Cihelková, děkuji za váš dotaz. Vyhlásili jsme například programy na podporu lázeňství, hromadných a individuálních ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, ubytovatelů zaměřujících se na školy v přírodě či podporu průvodců, kteří vykonávají svoji činnost v oblasti cestovního ruchu. Celkem jsme tak do cestovního ruchu d

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

Dotace

Děkuji moc za dotaz. Vaše uvažování je správné. EU podporuje primárně malé a střední firmy. Velké firmy jsou podpořeny v několika vybraných tématech, kde je to smysluplné a je to v souladu s pravidly EU. Např. to je možné v oblasti energetiky (modernizace přenosových a distribučních sítí) nebo vyspělých inovací, kde je přínosná

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová odpověděl na dotaz

stavební zákon

Hlavní principy zákona byly projednány už v rámci věcného záměru, ke kterému měly možnost se všechny strany vyjádřit. Na přípravě zákona se podílela řada pracovních skupin a kolegium, jehož členy byli zástupci profesních komor a sdružení, samospráv, odborníci, politici a ti, kteří zákon používají v praxi. V rámci připomínkového řízen