Ing. Ludvík Hovorka

  • Šumice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,53. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.10.2015 13:48:00

Nejde o šikanu obcí. Jde o možnost kontrolovat řádně

Nejde o šikanu obcí. Jde o možnost kontrolovat řádně

Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 7. října 2015 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu:

 Chtěl bych zdůraznit, že tento zákon je velmi potřebný. Je velmi potřebný, jak již tady bylo řečeno, je to prováděcí zákon k ústavnímu zákonu, který jsme již schválili a odeslali do Senátu. Podstatné změny jsou v § 3 a v § 3a. Jedná se o to, aby kontrolní úřad mohl kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky a s prostředky, poskytnutými z veřejných rozpočtů, a majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Nejde přece o to, tímto zákonem zřídit nějakou šikanu nad hospodařením krajů, obcí a měst a jejich příspěvkových organizací. Nejde o to, jestli ten Nejvyšší kontrolní úřad na tuto agendu přijme 10, 20 nebo 30 lidí. Nejde o to, aby byla zkontrolována každá obec v naší republice. Jde přece o otevření té možnosti, aby NKÚ mohl kontrolovat mimo jiné i hospodaření obcí a měst.

A já vzhledem k tom, jak v kontrolním výboru projednáváme závěry NKÚ, chci říci, že NKÚ je úřad, který je plně kompetentní, a jeho nálezy přispívají k tomu, aby se zlepšilo hospodaření státu i hospodaření organizací. Vláda se zabývá nálezy NKÚ a vláda také nařizuje nápravná opatření, která musejí například fakultní nemocnice nebo státní organizace, případně ministerstva učinit k tomu, aby nedocházelo k pochybením, která byla nalezena v nálezech Nejvyššího kontrolního úřadu. A já si myslím, že to je hlavní smysl kontroly. A pokud by takto fungoval například i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak si myslím, že bychom mohli být jako republika dále v prosazování práva v naší republice.

Pan kolega Vilímec prostřednictvím pana předsedajícího tady zmiňoval, že přece obce jsou již dnes dostatečně kontrolovány vlastními kontrolními výbory. Já bych rád odkázal prostřednictvím pana předsedajícího, aby si pan kolega nastudoval právní úpravu o obcích, a podíval se, jaké to vlastně že kompetence má kontrolní výbor obce nebo kontrolní výbor kraje. Tam se dočtete, že můžete kontrolovat soulad usnesení nebo kontrolu usnesení rady, případně zastupitelstva, soulad s právními předpisy. Ale vůbec nemůžete jít do kontroly hospodaření, a už vůbec ne jeho efektivity. Nemůžete se podívat na hospodaření právnických osob, na smlouvy, které uzavírá rada, a podobně. A to je, prosím vás, velmi vážná věc. Potom ten kontrolní výbor je víceméně jenom jakýmsi zdáním, a možnosti kontroly a demokracie, kdy opozice v té obci dostává možnost kontroly. To je naprosto tristní.

Já bych tady chtěl vyjádřil svou podporu, výraznou podporu, tomuto návrhu zákona, a chtěl bych připomenout, že 165 poslanců se vyjádřilo mimo jiné k podpoře rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ. Prosím vás, zalovte ve své paměti a vzpomeňte si, co jste slibovali občanům v roce 2013 před volbami. Je to krok správným směrem. Nejde o šikanu obcí. Jde o možnost kontrolovat řádně. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama