Ing. Lumír Aschenbrenner

  • ODS
  • Plzeň-město
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.10.2019 11:34:00

Bezzásahový režim v národních parcích přispívá k šíření kůrovce

Bezzásahový režim v národních parcích přispívá k šíření kůrovce

Projev na 12. schůzi Senátu dne 31. 10. 2019 k petici za zákon pro zelené lesy Šumavy

Děkuji, dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal petici „Za zákon pro zelené lesy“

21. května 2019, neboli ještě před drahným časem, a přijal k tomu následující usnesení.

Souhlasí s peticí „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ a konstatuje, že petice je důvodná. Dále zaujímá k tomuto dokumentu stanovisko, které tvoří přílohu tohoto usnesení. Nevím, zda je máte ve svých lavicích, případně bych ho byl schopen přečíst. Začtvrté, navrhuje doporučit postoupení petice k projednání na nejbližší schůzi Senátu PČR. Zapáté, určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Lumíra Aschenbrennera. Zašesté, pověřuje předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Koukám do vašich řad, jestli tam bylo kývání, že máte to přiložené usnesení? Tak já ho raději přečtu.

Stanovisko k petici, jak jsem zmiňoval. 1. Výbor konstatuje, že bezzásahový režim v národních parcích přispívá k šíření kůrovce a tím zhoršuje stav lesních porostů. Přispívá k jejich usychání a znemožňuje lesům plnit jejich hospodářskou a klimatickou funkci. 2. Doporučuje ministerstvu životního prostředí nevyhlašovat životní zóny a přírodě blízké v součtu rozlohy přes polovinu národních parků. A konečně 3. Doporučuje ministerstvu životní prostředí přijmout moratorium, odklad na vyhlašování nových bezzásahových území a zvláště chráněných území včetně evropsky významných území v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad 20 % do doby, než se v celé České republice zastaví velkoplošné chřadnutí lesů suchem a kůrovcovým přemnožením.

Tolik z jednání výboru. Já bych pouze dodal, jak jeden římský politik, známý pod jménem Cato starší, končil svá vystoupení větou: „Kartágo musí být zničeno.“ Tak já bych dokončil své vystoupení větou: „Šumava si svůj vlastní národní park zaslouží.“ Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama