Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • Olomoucký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.07.2021 13:47:00

Ne vždycky jde skloubit rodičovství a mateřství s prací a s kariérou

Ne vždycky jde skloubit rodičovství a mateřství s prací a s kariérou

Projev na 115. schůzi Poslanecké sněmovny 30. července k návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění.

Děkuji vám, vážený pane předsedající. Já tedy teď se řádně přihlašuji do rozpravy před závěrečným hlasováním k tomuto návrhu novely zákona o důchodovém pojištění a dovolte mi, abych trošku podrobněji zdůvodnil motivy, které nás vedou k tomu, abychom vás žádali jako poslankyně a poslance o podporu našich pozměňovacích návrhů.

Hodně už tady řekl předřečník Stanislav Juránek, který poukázal na tristní stav, který se týká více než jednoho milionu žen v České republice, které pět, osm, deset let, v některých případech i více, obětovaly svůj profesní růst, kariéru, zvyšování svých mezd tomu, že vychovávaly děti. Vychovaly tři, čtyři, pět, v některých případech i více dětí, které naprosto řádně pracují, jsou dneska těmi, kteří táhnou průběžný důchodový systém, a bohužel, tak jak jsem tady opakovaně v minulosti říkal, náš důchodový systém je nastaven tak, že tyto rodiče, tyto mámy vlastně za toto potrestá.

Tento stav je potřeba napravit ve dvou rovinách. Jedna rovina je vyřešit důsledek a druhá rovina je do budoucna odstranit příčinu. Vyřešení důsledků je návrh teď, který se týká té pětistovky jako určité kompenzace těm ženám za to, že dneska mají důchod 2 000 korun v průměru nižší. To je ten návrh, který jsme tady předložili my jako lidovci opakovaně a dnes také i nově sociální demokracií. Já si jenom dovolím říci, že tento návrh ve svém principu podpořil také i pan premiér - když se podíváte, a možná to někteří v prvních řadách vidíte, rok 2019, pan premiér Andrej Babiš jasně říká: Vyšší důchod za víc dětí. V tom rozhovoru pro Lidové noviny a dále pro ta další média, která to přetiskla, se jasně hlásí k tomu, že je potřeba, aby se tento princip tady zavedl, aby se to uplatnilo.

A pak je do budoucna ale velmi důležité vrátit se k tomu při důchodové reformě, odstranit problém v té příčině. Ta příčina tady také byla zmíněna tím osobním popisem situace, kterou tady řekl Stanislav Juránek, ale týká se velkého množství rodičů v České republice, kdy jeden z rodičů má výrazně vyšší plat, dělá naplno kariéru - jsou to právnické, lékařské profese, netýká se to jenom nás, třeba například politiků - a ten druhý z rodičů je doma a věnuje se naplno výchově dětí po nějaký čas. Ne vždycky jde skloubit rodičovství a mateřství s prací a s kariérou, ne všechna povolání to umožňují, a tady odstranění té příčiny by bylo umožnit společný vyměřovací základ pro výpočty budoucích důchodů. Pomohlo by to nejenom v situaci, kterou tady popisujeme, ale pomohlo by to také změnit výši vdovských a vdoveckých důchodů v okamžiku, kdyby tito manželé nebo rodiče mohli spolu ten vyměřovací základ sdílet, vytvořit z něj průměrný základ pro výpočet budoucího vdovského, vdoveckého nebo starobního důchodu. To už tato Sněmovna nestihne, ale je potřeba, aby se toto podařilo v tom příštím období a aby se k tomu také budoucí vláda a budoucí Sněmovna dostala.

A je potřeba posílit v našem důchodovém systému mezigenerační sounáležitost. Jestliže se napřed rodiče starají o své děti, bez nich bychom tady nikdo z nás nebyli, tak je potom potřeba, aby v jiné fázi života se uměly děti postarat o své rodiče a aby generační sounáležitost byla podpořena nejenom těmi nástroji, o kterých jsem doteď hovořil, ale například i možností alespoň symbolické asignace, aby děti mohly část svého odvodu poukázat přímo na výplatu důchodu svých rodičů.

To jsou návrhy, které by pomohly k tomu, aby systém byl více vyvážený a aby více pamatoval na onu velmi důležitou mezigenerační solidaritu, na kterou společnost velmi často zapomíná, a i tento princip by pomáhal více připomínat občanům, daňovým poplatníkům.

Máme tam potom návrhy, které se týkají právě i úprav vdovských a vdoveckých důchodů. Nevím, nakolik, poslankyně a poslanci, znáte problematiku vdovských a vdoveckých důchodů, kdo na ten důchod má nárok, kdo ho nemá. Ty parametry jsou dneska poměrně velmi přísné. Výše výměry není dneska nikterak vysoká, a proto jsem poukazoval na to, že právě především vdovy a vdovci jsou na tom ze všech starobních důchodců nejhůře. Oni se nám propadají na sociální dno do problémů, aby zaplatili náklady na své živobytí, náklady na bydlení, náklady na lékařskou, sociální péči a další věci, které souvisí výrazným způsobem s kvalitou jejich života.

I když ten návrh dneska s vysokou pravděpodobností nebude mít tady většinovou podporu, je potřeba se k němu vrátit v budoucnu. Je potřeba otevřít otázku životní úrovně vdov a vdovců v České republice a toho, jaké mají parametry a kdy mohou získat nárok na tento důchod, i třeba v návaznosti teď na postcovidové období, kdy tady přibylo výrazným způsobem množství vdov a vdovců, kteří řeší své životní sociální problémy. Takže i na tyto návrhy, které tam jsou, bych chtěl poukázat a poprosit vás, pokud opravdu chceme pomoci lidem, kteří tu pomoc potřebují a propadají se nám sociálním sítem české společnosti, abychom zvážili podporu i těchto návrhů.

Pak bych se chtěl dostat také k těm návrhům, které už tady byly zmiňovány a byly napadány především kolegy poslanci z klubu komunistické strany, KSČM tedy, ať jsem přesný. Chápu, že oni mají velký problém s těmito návrhy, že je odmítají z mnoha důvodů. Já tomu rozumím. Kdyby tady asi nestáli na barikádě, neříkali kritická slova, tak by ty návrhy nebyly v pořádku, ale podívejme se na to, že tyto návrhy, principiálně stejné například v případě Slovenska i legislativně velmi podobné, byly přijaty v Německu, v Polsku, v pobaltských zemích, Chorvatsku, naposledy právě na Slovensku, a byly tam přijaty i v dobách mimo před volbami. Nelze obviňovat například slovenskou vládu, že tento návrh přijali před třemi měsíci, že by bylo na Slovensku před volbami, přesto ho přijali. Můžeme obviňovat slovenské poslankyně a poslance, že to udělali pozdě, ale udělali to. Principiálně bychom mohli kritizovat například izraelské tajné služby a její pracovníky, kteří dokázali i desítky let po konci druhé světové války nevzdat boj za spravedlnost a trestat tehdejší prominenty nacistického režimu. Ale tento návrh není o trestání, tento návrh je pouze o narovnání sociální nespravedlnosti, a lepší pozdě než vůbec.

Pokud i tento návrh tady nebude mít většinu, protože komunisté tady drží tuto vládu ještě v těch posledních dvou třech měsících u moci, takže chápu, že tady vliv komunistů se projeví asi na celou koalici a nenajdou se tady odvážní poslanci, kteří by hlasovali opravdu podle svého přesvědčení, vědomí a třeba i z úcty vůči svým rodičům nebo prarodičům, kteří byli perzekvováni, tak vás chci upozornit na pozměňovací návrh, který se týká desítek osob, má naprosto minimální rozpočtové dopady, ale týká se lidí, kteří byli zavření komunistickým režimem, nemohli pracovat a nesplnili zákonnou dobu pro to, aby jim mohl být vyměřen starobní důchod.

Já vás chci poprosit, abyste aspoň měli odvahu a čest pro tento návrh, který naprosto jasně odstraňuje perzekuci těchto lidí 30 let po konci komunistického režimu, ale aspoň tento návrh abyste podpořili. Ti lidé si to zaslouží. Takže prosím pěkně o podporu těchto návrhů.

Jinak musím závěrem říci a také poděkovat i v rámci tohoto volebního období za mnoho návrhů, které jsme tady předkládali, které se týkaly podpory rodin, rodičů. Podpory zvládnutí nákladů na výchovu dětí, například právě zvýšením slevy na poplatníka, která se odehraje v letošním roce, ale i v příštím roce, je to celkové zvýšení slevy na poplatníka o 6 000 korun. Také prošlo zvýšení slevy na děti, na druhé a třetí dítě, velmi důležitý krok, který pomáhá motivovat pracující rodiče. Samozřejmě prošlo i zvýšení dětských dávek a dětských přídavků. Ale všechny tyto věci směřovaly k pomoci rodinám, rodičům v České republice, aby i oni zvládli nárůst a dopady inflace. Ty nárůsty jsou obrovské, vidíme to u stavebního materiálu, ale vidíme to u dalších věcí.

Chci také poděkovat za návrh, který se tady předkládal zhruba před skoro už třemi lety - snížení DPH na teplo. Přes 2 miliardy korun zůstaly v českých rodinách, především tam, kde jsou lidé závislí na centrálním zásobování teplem, a mohl bych pokračovat. Ale říkám to proto, že i když se v mnoha věcech neshodneme, podařilo se tady prosadit i některé návrhy, s kterými jsme přišli my jako opoziční strana, a za to se sluší ne kvůli nám, ale kvůli rodičům, kvůli dětem, kvůli rodinám poděkovat, že jsme jim těmito návrhy pomohli usnadnit jejich složitou situaci. Ale je tady spousta věcí, která ještě na tu změnu čeká, a je nutné ty věci udělat.

Děkuji vám za pozornost a ještě jednou se přimlouvám za to, zvažte podporu některých návrhů, které jsme předložili, i když jste poslanci vládní koalice, protože ty návrhy mají své opodstatnění - nejenom pětistovka maminkám, ale například i pomoc těm desítkám lidí, kteří byli tvrdě perzekvováni - bohužel dneska jsou potrestáni tím, že nemají nárok na žádný starobní důchod. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama