Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,94. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12.02.2019 11:17:01 - D. Šach

Černé stavby

Pokud je zjištěno, že někdo postavil stavbu bez povolení, proč není donucen ji neprodleně na své náklady zase zbourat? Pak by si mohl o povolení požádat a případně stavit znovu. Prodělá tím, ale jak jinak chcete zařídit, aby lidé nestavěli na černo a nedoufali, že jim to projde? A i kdyby ne, tak přeci můžou požádat o povolení dodatečně. A jestli to chápu dobře, tak i třeba po 10 letech?

Odpověď

25.02.2019 10:14:49 - Ing. Martin Kolovratník

Dobrý den, pane Šachu,

děkuji Vám za dotaz. Podle statistik zhurba pětina stavebníků počítá s tím, že si nemovitost postaví bez potřebného oprávnění a na základě dodatečného stavebního povolení stavbu legalizuje. Podle nového stavebního zákona, s nímž vláda počítá od roku 2021, to už možné nebude. V této chvíli je navrhováno, aby do budoucna nebylo vůbec možné tyto stavby dodatečně povolovat, u nich by mělo být vždy nařízeno jejich odstranění. Dodatečné povolení by zřejmě přicházelo v úvahu pouze u staveb, které budou prováděné či provedené v rozporu s rozhodnutím o povolení stavby.

Úřady již nyní černou stavbu zpětně povolit nemusí a mohou ji nechat zbourat. Problémem jsou však finance. V rozpočtech obcí na to nejsou většinou peníze. V případě, kdy vlastník stavby neprovede nařízené práce, tedy třeba odstranění stavby, ve stanovené lhůtě, je povinen zajistit tyto práce na své náklady správní orgán, který rozhodnutí vydal, tj. obecní úřad, jenž je stavebním úřadem. Náklady spojené s exekucí správní orgán vymáhá po vlastníkovi.