Ing. Michael Canov

  • SLK
  • Liberec
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.04.2020 17:21:00

Dokonce ani základní vzdělání nebylo povinné

Dokonce ani základní vzdělání nebylo povinné

Projev na 21. schůzi Senátu dne 30. 4. 202, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Dobrý den, vážený pane předkladateli, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem si samozřejmě vědom, že dva výbory včetně mého ÚPV daly návrh na zamítnutí tohoto zákona. Já však přesto doufám, že k zamítnutí nedojde a doufám ve schválení pozměňovacího návrhu, se kterým jsem vás už, kolegové, seznámil, který spočívá ve změkčení požadavků na vzdělání, že už by nebyla potřebná maturita, ale střední vzdělání s výučním listem. Já se to pokusím ještě zdůvodni lépe, než jsem to udělal v tom pozměňovacím návrhu písemně. Věřím, že mému zdůvodnění bude věnovat pozornost velikou i ctěný pan poslanec.

Já si myslím, že to zdůvodnění má svoji hlavu a patu, dokonce i legislativa to označila jako silné argumenty. Jak číslo zákona napovídá, zákon o obecní policii vznikl v roce 1991 s účinností od 1. ledna 1992. Obecní policie je vlastně jedním z dětí revoluce, neboť předtím zde žádná obecní policie neexistovala. Nevím, jestli by dokázal každý zodpovědět správně na otázku, když bych se zeptal, jaké vzdělání bylo povinné podle zákona ve znění tom, když ten zákon vznikl. Odpověď zní žádné.

Dokonce ani základní vzdělání nebylo povinné.

A pokud se někdo nad tím teď zarazí a řekne jak je to možné, tak odpověď zní nebo spočívá ve 4. odstavci tehdejšího 4. paragrafu, který zněl: „Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle tohoto zákona jen má-li platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Dále jen osvědčení.“

Na tom to totiž bylo celé postaveno. Na tom, že strážníci konají zkoušky odborné způsobilosti, které se v určitém časovém intervalu neustále opakují. Ty zkoušky nebyly a dodneška nejsou žádné dávačky, jsou to tvrdé zkoušky, včetně znalostí zákonů a dalších.

A tento stav naprosto vyhovoval řadu let. Obecní policie si vybudovala, si myslím, velmi dobré jméno u občanů, opravdu. Jako důvěra občanů k obecní policii je podle mého názoru a velká a už byla v prvních letech. Tehdy, když zněl zákon tak, jak zněl, tak velikou část strážníků tvořily právě absolventi středního vzdělání s výučním listem. Nikdo to nikdy nenapadal, bylo to všechno v pořádku, nikdo si, pokud vím, nestěžoval na to, že by strážníci měli nedostatečné vzdělání, že by se to nějak projevovalo, protože zkoušky odborné způsobilosti zajišťovaly, že žádná trdla, s prominutím, u obecní policie nesloužila. Pokud se někdo takový objevil, tak ze zkoušky vyletěl, z první. Nicméně přišla taková vlna, netýkalo se to jenom policie, ale řady další oborů, že se do zákonů začaly vkládat požadavky na další vzdělání a tak dále. Postihlo to i Policii ČR, že musela najednou mít střední vzdělání s maturitní zkouškou. A najednou se to objevilo i v požadavku k obecní policii. Jediný důvod, který si pamatuji z té doby, kdy se to projednávalo, byl ten, že to má přece Policie ČR, tak to musí mít strážníci i v zákoně o obecní policii. To, že příslušníky Policie ČR nemají žádné opakovací zkoušky o odborné způsobilosti, se nebralo vůbec v úvahu, bohužel. A tak zákonem 274 z roku 2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009 vznikla povinnost mít maturitu. Nicméně byla tam odkládací věc do silvestra roku 2015 na možnost doplnit vzdělání. Ano, je pravda, že strážníci možnost měli. Část studijně nadanější si maturitu dodělala, část ne. Buď to nebyl studijní typy nebo se zasekli z principu nebo kvůli rodině a tak dále neměli čas studovat. Nicméně důsledky se projevily za 4 roky. Zatímco kdysi, velmi dobře to pamatuji, když se hledal strážník obecní policie, tak z vlastní zkušenosti se na to místo hlásili 4 až 6 uchazečů. Potom co se zavedla povinná maturita, z vlastní zkušenosti jsem sehnal strážníka až na 5. pokus, až na 5. konkurz. A vím, že tak to je všude. A to ještě můj úspěšný 5. pokus byl člověk, který se k nám zase vrátil do města, který už strážníkem byl dříve. Prostě nedostatek sil obrovský. Samozřejmě on i nedostatek sil se objevil i u Policie ČR. No a ejhle, co se stalo? Na základní funkci referent hodnosti rotný u Policie ČR nemusí být nejen střední vzdělání s maturitní zkouškou, ale dokonce ani střední vzdělání s výučním listem. Tam stačí pouhé střední vzdělání, tečka. Když to tedy dám do toho kontextu, myslím si, že by se vůbec nic nestalo, kdyby se tady umožnilo, aby stačilo střední vzdělání s výučním listem. Už proto, jak jsem říkal, vyučenci se opravdu za ta léta co sloužily velmi osvědčili, ale navíc mají ty zkoušky odborné způsobilosti, ty platí i do dneška. Musím je konat jednou za 5 let. A teprve po 15 letech, když zkoušky udělá, má dotyčný jistotu, že nepoletí vlastně na hodinu, když zkoušky by neudělal. Musí chodit na odbornou způsobilost i poté, ale už tam nehrozí vyhazov ze zaměstnání. To znamená vlastně až po 15 letech získává definitivu, když to řeknu lidově. Vemte si, které povolání má takhle přísné zkoušení? Jako nevím, že by třeba učitelé museli chodit každých 5 let na přezkoušení, neuděláš, vypadni, tak dál. Ne, to má obecní policie. Policie ČR to nemá. Je nedostatek pracovních sil, žádná obec si nevezme mezi své členy nějakého nýmanda, když by se toto změkčilo. Samozřejmě každá chce mít strážníky platné. A pokud by se to stalo, tak od zkoušky odborné způsobilosti vyletí. Chci navíc upozornit, že i u jiných povolání docházelo ke změkčení. Zde v Senátu jsme schvalovali podmínky, jak se dokonce může prominout střední vzdělání s maturitou i například úřednicím finančního úřadu a dalších orgánů správy katastru a podobně. Proto si dovoluji všechny požádat a pana předkladatele bych byl strašně rád, kdyby se proti tomu nepostavil, pokud se dostaneme k pozměňovacím návrhům, tento pozměňovací návrh podpořit. Tím dokážeme vrátit tu věc, aby se opět zvětšil zájem uchazečů o tuto práci, bude z čeho vybírat a není čeho se bát. Opravdu ne. Já sám, já vím, že do toho dávám i osobní vzpomínky, ale tuhle si neodpustím, já jsem u obecní policie, u městské policie měl jednoho zakládajícího člena. Musel jsem ho vyhodit od toho ledna 2016 poté, co i u mě odsloužil 24 let, je to tak, jo, 16, takže 23 let s tím, že on posledních 6 let byl dokonce velitel městské policie. Svým šestým smyslem při povodních 2010 zaregistroval o půl třetí v noci, že se něco fakt vážného děje, přestože situace o půl třetí v noci ještě nebyla tak hrozná sama o sobě, a vzbudil celé vedení radnice, dal ho na nohy a vlastně tak zapříčinil, že nakonec nedošlo k žádným ztrátám lidských životů na katastru města. Pak jsem ho musel přesto vyhodit kvůli této formální věci. Jako pokud bude důvěra v obce a starosty, nebojte se, nikdo by to nezneužíval, byl by sám proti sobě. Dejme šanci i schopným učňům, aby tuto práci mohli vykonávat. Znovu zdůrazňuji a opakuji, u Policie ČR na funkci referent s hodností rotný nemusí být nejen maturita, ale ani výuční list. A znovu opakuji, strážníci obecní policie, na rozdíl od příslušníků Policie ČR, musí skládat každých 5 let zkoušky odborné způsobilosti. To naprosto odfiltruje jakékoliv vadné případy, pokud by se už do obecní policie dostali. Děkuji za pozornost a věřím ve vaši podporu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama