Ing. Michael Canov

  • SLK
  • Liberec
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

Množírny

 Neplánuji. Pokud poslanci přijmou nějakou novelu, budu se touto problematikou spolu s kolegy v Senátu zabývat. Senát by mohl pouze přijmout návrh zákona na návrh alespoň 17 členné skupiny senátorů, který by stejně musel předat k posouzení Poslanecké sněmovně. Pokud by se nechtěli poslanci případnou novelou zabývat sami, nebudou se zabývat ani

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

GDPR

 Dobrý den,jde to zmírnit. Například jde národním zákonem zrušit jakékoli sankce (v GDPR je uvedeno maximum 20 mil. Euro) pro orgány veřejné moci (včetně škol apod.), viz článek 83 odst. 7: " ...může každý členský stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné mo

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov byl položen dotaz

Množírny

Plánujete předložit nějaký účiiný zákon, který by množírnám zamezil a množitele tvrdě trestal? Sice se tím sněmovna v mi...

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov byl položen dotaz

GDPR

Má to být další byrokratický nesmysl z dílny EU. Zde jsou uvedeny důvody:https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politi...

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

Zrušení hranic pro umožnění migrace?

 Dobrý den,nevím, netuším zda plánuje Brusel to, co se píše v odkazovaném článku. Pokud vím, žádný takový materiál v současnosti neexistuje. Každopádně situaci v dané oblasti budu sledovat.  

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

práce senátora

Dobrý den,jednání pléna, práce ve výborech a komisích, účast na řadě akcích pro veřejnost, které senátoři připravují, práce ve svých volebních obvodech. Je pravdou, že senátoři mají podstatně méně dnů zasedání pléna než poslanci, na druhou stranu senátoři musí při svých přípravách zvládnout studiem, samostudiem a konzultacemi všechny zákony v mnohe

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov byl položen dotaz

práce senátora

Můžete mi prosím popsat náplň práce senátora? Pan Hlavatý, nyní už exsenátor tvrdí, že je časově nenáročná. A mě udivuj...

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

Proč si myslíte, že je jednokolový systém lepší?

 Dobrý den,velmi rád vysvětlím. To co se snažím spolu s dalšími senátory a politology prosadit, není jednokolový systém, přestože ho tak novináři nazývají, neboť volič by šel k volbám jenom jednou, ale n-kolový systém při n-kandidátech. Kdyby např. kandidátů bylo 9, volič by určil pořadí od prvního po devátého. Počítač by pak vyhodnotil volebn

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

Memorandum o těžbě lithia

 Dobrý den,otázka závaznosti memoranda je posuzována různě. Osobně si myslím, že by při arbitráži mohla vést k prohře našeho státu. Navíc memorandum nebylo uzavřeno s firmou, která předtím obdržela povolení k průzkumu, ale s jinou firmou, s kterou nemáme vůbec žádný smluvní vztah.V dané záležitosti však vidím především tunel, který v naprosté

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

Chopíte se zákonodárné iniciativy?

 Dobrý den,já se tím již zabývám. Nemohu Vám však slíbit žádný viditelný výstup. Ústavní soud – jak sám zdůrazňuje - nezkoumá zákonnost, ale zkoumá ústavnost. A já dosud vůbec nevím a netuším , jakým způsobem „donutit“ Ústavní soud, aby svůj vzhled na danou problematiku změnil. Na to nestačí ani novela zákona. Fakt ne

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov odpověděl na dotaz

Co je víc ochrana majetku nebo ochrana zloděje?

 Dobrý den,konstatuji, že s Vaším názorem souzním a že mě velmi nemile překvapil či spíše šokoval, nedávný nález Ústavního soudu, který měl názor opačný. Již před vaším dotazem (po zmíněném nálezu ÚS) přemýšlím zda je možné a jak názor Ústavního a obecních soudů, kteří nadřazují právo zloděje zachyceného na fotografiích v cizím objektu na ochr

Ing. Michael Canov
SuperFooterAdvertCode