Ing. Michael Canov

  • SLK
  • Liberec
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.10.2019 17:11:00

Dostal jsem stohy dopisů od bezradných myslivců

Dostal jsem stohy dopisů od bezradných myslivců

Projev na 12. schůzi Senátu dne 31. 10. 2019 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Jak jsem již avizoval – máte to pak i na stole, ale avizoval jsem to ale už dříve, předkládám pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že se vyřadí celá 3. část. To znamená zákon o myslivosti, novela tohoto zákona. Ta totiž v původním vládním návrhu zákona vůbec nebyla. Vůbec. Byla tam dodána do systému ve sněmovně až na konci 2. čtení. A tímto způsobem bylo jednak zabráněno legislativnímu kolečku, jaké musí obsahovat vládní návrhy, aby se v něm vychytaly všechny možné mouchy, ale aby se k němu také mohla vyjádřit myslivecká veřejnost a odborná veřejnost, myslivecké spolky a další. Bylo to tam vloženo tak, že se k tomu vyjádřit nemohly vůbec. Bez jejich vědomí, upozornění dopředu, bylo to uděláno tak, jak se ve slušné společnosti nečiní. Zákeřně.

Já jsem v pozměňovacích návrzích, v odůvodněních, které jsem zasílal, psal řadu důvodů, proč by tento zákon o myslivosti, ta jeho novela měla být opět z toho návrhu o lesích vyňata.

Kromě toho, co jsem vám zaslal další listy od mysliveckých organizací, různé připomínky k tomu, jak je to špatně, jak se nemohli bránit. Nebojte se, já to celé číst nebudu, to bych si na svědomí nevzal, abych tu předčítal stohy. Jenom snad jeden, co mám tady velkým písmem. To nebude tak dlouhé. Takže některé argumenty, proč vyjmout zákon o myslivosti. „Péče o zvěř jakožto složku životního prostředí vykonávají subjekty odlišné od státu a činí tak na své náklady v současnosti. Není proto přípustné, aby stát těmto subjektům direktivně plánoval. Ještě méně je to přístupné v situaci, kdy si tyto subjekty za své peníze pronajmou od státu honitby, o které opět za své peníze posléze pečují. Novela je odůvodňována snahou dostat stavy spárkaté zvěře pod kontrolu. Ale zcela neselektivně zasahuje všechny honitby na celém území republiky. A to včetně těch, kde problémy se spárkatou zvěří nikdy nebyly. Navíc není respektováno, že některé subjekty hospodaří ve vlastní režii na vlastních majetcích. Koncept plánování vycházející ze sčítání zvěře provedeného uživatelem honitby, je zcela pomýlený. Již nejméně 15 let je ve všech odborných kruzích opakováno, že čísla z takto provedeného sčítání jsou absolutně mimo realitu, podhodnocená. Státní správa není odborně vybavená k tomu, aby mohl být novelou navrhovaný model vůbec realizován. V současné době není po úřednících vykonávajících státní správu myslivosti vyžadováno ani základní myslivecké vzdělávání. To jest lovecký lístek. Přitom již plánování podle současné právní úpravy vyžaduje vzdělávání minimálně na úrovni mysliveckého hospodáře. Navrhovaný systém, kde má být hodnocen stav ekosystému, pak vyžaduje skutečně zevrubnou znalost nejen myslivosti jako takové, ale i ekologie. To však nejsou znalosti, které si lze v dostatečné hloubce osvojit během předpokládané dvouleté legisvakanční lhůty. Po technické stránce není dořešeno odevzdávání markantů. Jaké markanty, v jakém intervalu a kam se budou odevzdávat a také, jak budou státní správou skladovány. Popřípadě likvidovány.“

Já, když jsem jednak rozesílal kolegům ten svůj plánovaný návrh pozměňovací návrhu, tak když jsem s nimi mluvil, tak jsem byl překvapen tím, že ti, co se k tomu vyjádřili, neargumentovali argumenty, že by byli pro zachování toho návrhu, který předložila Poslanecká sněmovna, tím, že by bylo dobře, že ten přílepek o myslivosti, jinak to nemůžu nazvat, tam byl vložen. Že to bylo správné. To nikdo z těch, co jsem s nimi o tom mluvil, netvrdil. Naopak, že byl špatný. Ale že jde o to, aby lesáky nepřišli o úhradu škod způsobených kůrovcem.

Já za všechny přečtu jeden od kolegy, nebudu ho jmenovat, on se k tomu když tak přihlásí, co mi napsal: „Přílepek o myslivosti je samozřejmě nesmysl. V novele zákona o lesích je ale podstatné, že se tím umožní vlastníkům lesů postižených kůrovcem vyplácení dotací. Jejich situace je skutečně katastrofální. Při současných cenách dřeva už nemají ani na zaplacení samotné těžby, natož na následné pěstební práce. Bylo hrubou chybou za této situace vůbec v Poslanecké sněmovně podávat pozměňovací návrh. Nyní ale jakoukoli změnou by se ale vyplácení peněz ještě opozdilo.“ A proto kolega vystoupí s podporou přijetí toho návrhu zákona tak, jak přišel z Poslanecké sněmovny. To je dobré, co?

Najednou se proti sobě staví myslivci a lesáci. A myslivci se mají obětovat, neboť jejich oběť bude menší zlo. Ale jak to vůbec s tím zpožděním bude? Poslanecká sněmovna podle ústavy musí bez zbytečného prodlení projednávat zákony, které vrátí Senát s pozměňovacími návrhy. Dokonce jednací řád sněmovny to explicitně navrhuje na nejbližší schůzi. Ta začíná 26. listopadu. V Poslanecké sněmovně je zvykem, a to bývá velmi často, téměř vždycky, když ne úplně vždycky, že návrhy Senátu jdou hned to první úterý. Nepochybuji, že tomu tak teď bude. Už při vědomí právě těch vlastníků. Je faktem, že na přelomu května/června došlo k situaci, kdy to Poslanecká sněmovna nedodržela, také jsme se kvůli tomu zlobili, že neprojednala návrhy ze Senátu, ani v květnu, ani v červnu, červenci. Až pak v září, ale to myslím byla chyba, která se nebude opakovat, a určitě se nebude opakovat v tomto případě.

Tehdy tam bylo spoustu našich pozměňovacích návrhů. Teď kdyby tady byly pozměňovací návrhy přijaty, tak by to byly tři zákony. Klidně může Senát přijmout doprovodné usnesení, že záleží na tom, aby tato změna byla provedena jako první. Ale nepochybuji o tom, že to Poslanecká sněmovna udělá tak jako tak. Jsem toho názoru, že kdyby byl přijatý ten pozměňovací návrh, aby byl myslivecký zákon vyňat z té novely, že by měl poměrně značnou šanci na úspěch v Poslanecké sněmovně. A kdyby neuspěl, tak by to pak holt přehlasovala sněmovna tou sto jedničkou v tom znění, co je zde. To znamená, přijetí zákona zákonodárným sborem by se zpozdilo o 26 dnů. O 26 dnů. To je méně než 1 měsíc.

Ministerstvo zemědělství vydalo zásady, které stanovují podmínky pro poskytování dotací. Zde je uvedeno, že příjem žádostí bude ukončen 28. února 2020. Pokud by to mělo znamenat, že až poté budou vyplácet dotace, tak by zpoždění o těch 26 dní v zákonodárném sboru nezpůsobilo ale vůbec nic. Pokud, jak tady deklaroval pan ministr, chce už před ukončením programu vyplácet dotace, tak znovu opakuji, zpoždění bylo 26 dnů. I tak by to ještě možná bylo na konci roku, nejdéle v lednu. Navíc pan ministr, který je znám svými výbornými vztahy s panem prezidentem, jistě by byl schopen stáhnout lhůtu 15 dnů pana prezidenta na podpis ze zákona z 15 dnů možná na den. Určitě by mu pan prezident vyhověl.

Jinými slovy, zdá se mi strašné obětovat myslivce kvůli maximálně 26dennímu zpoždění, pokud vůbec jakému. Opravdu hrozné. Vím, že existuje i druhý důvod, proč toto přijmout, a to slib, že bude přijat komplexní nový zákon o myslivosti. I dnes to tady pan ministr říkal. Já bych byl rád, kdyby byl přijat. Ale zaručit to nelze. Mimochodem, pokud jste si všimli, tak pan ministr říkal, že ministerstvo „akceptuje“ – to je jako „trpí“ tím mysliveckým zákonem. Evidentně z toho nadšený není. A navíc sám říkal, že ten nový zákon by tu novelu úplně smetl ze stolu, neboť by tam zaváděl ten saský systém, a ne to, co je v tom přílepku napsáno.

No jo, ale zaručit se to nedá. Zaručit se to nedá, že to sněmovna a další proberou. Budou se blížit volby, říkal pan ministr, že do konce roku to připraví ministerstvo. Nevím, jestli tím myslel už, že to předloží do sněmovny, nebo teprve k tomu kolečku, ale každopádně ty měsíce se zkracují. Pro vaši zajímavost, ten tisk by musel jít do 1. čtení, ten nový myslivecký zákon. V současné době je ve sněmovně 141 tisků v 1. čtení. 141 tisků. Z toho vládních návrhů 32. Schůze, která probíhá, to nejsou teď ty mimořádky, které se mohou konat ve středu v pátek, to je teď mimo ten týden, to znamená minulé 2 týdny, tak si tipněte, kolik z těch 141 tisků v 1. čtení za ty 2 ze 3 týdnů poslanecké schůze bylo projednáno. Jeden. Jeden z těch 141! A to ne vládní, ale poslanecký návrh zákona. To znamená, nedá se vůbec zaručit, i kdyby to myslel pan ministr sebelépe, že ten nový myslivecký zákon bude přijatý, že nespadne pod stůl kvůli novým volbám. Pokud pak třeba nebudou vyhlášeny předčasně. To se prostě nedá slíbit.

Mně osobně, opakuji to ještě jednou, se zdá děsné, že se mají obětovat myslivci strašením, že lesáci by přišli o dotace. Nepřišli, maximální zpoždění 26 dnů, pokud vůbec jaké. Proto tedy budu rád, když nebude schválen ten návrh zákona a když půjde návrh zákona do podrobné rozpravy a bude tam moci být uplatněn ten pozměňovací návrh, jak jsem avizoval. To znamená zrušení přílepku, který tam prosadilo nějakým kanálem Hnutí duha, protože si fakt myslím, že by neměl být parlament servisní organizací Hnutí duha. Měl by chránit i takovou organizaci, která vykonává svoji činnost z 99 % na dobrovolnické bázi. To jest myslivci a jejich organizace. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout