Ing. Michal Kostka

Poctivě, s odvahou, za to, aby se věci dělaly lépe...
 • KSČM
 • Kroměříž
 • kontrolní výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.02.2019 19:07:54

Písemný podklad k interpelaci ve věci situace v Biopasu

Písemný podklad k interpelaci ve věci situace v Biopasu

Vážený pane místostarosto, jak jsem již sdělil na zastupitelstvu, obrátilo se na mě v poslední době několik zaměstnanců (či rodinných příslušníků těchto zaměstnanců) společnosti BIOPAS, kteří jsou nespokojeni s děním uvnitř společnosti.

Předmětem jejich kritiky jsou tyto jimi sdělené skutečnosti:
 • mzdy zaměstnanců BIOPASu jsou nízké, na dosažení slušné mzdy dle představ zaměstnanců je třeba odpracovat vysoký počet přesčasů;
 • v důsledku nízkých mezd a dalších skutečností dochází k odchodům zkušených zaměstnanců;
 • o práci ve společnosti je vzhledem k úrovni mezd malý zájem, BIOPAS tak řadu pracovních pozic neobsazuje nebo obsazuje nezkušenými zaměstnanci s nízkou pracovní morálkou, jejichž práce není kvalitní a nelze se spolehnout na docházku takových zaměstnanců;
 • vzhledem k tomu jsou zkušení zaměstnanci BIOPAS nuceni pracovat s takto nabíranými zaměstnanci, se kterými je špatná spolupráce, a vzhledem k neobsazeným místům jsou nuceni např. odkládat dovolené, což vše zvyšuje jejich nespokojenost s firmou;
 • tento stav pak logicky ohrožuje pravidelnost svozu odpadu.
Na základě výše uvedeného Vás prosím v součinnosti se společností BIOPAS o zodpovězení následujících otázek:
 1. Kolik je v současné době v BIOPASu zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích (např. k 1. 1. 2019)?
 2. Kolik eviduje BIOPAS neobsazených pracovních míst v členění dle pracovních pozic (např. k 1. 1. 2019)?
 3. Jaká byla v BIOPASu v roce 2018 fluktuace zaměstnanců, tzn. kolik v daném roce vzniklo a zaniklo pracovních poměrů a jakých pracovních pozic se tyto změny týkaly?
 4. Kolik odpracovali zaměstnanci BIOPASu v roce 2018 průměrně hodin za měsíc dle jednotlivých pracovních pozic?
 5. Jaká byla v roce 2018 na jednotlivých pracovních pozicích průměrná měsíční a hodinová mzda?
Dále se chci, vzhledem k vlastním k vlastním zkušenostem i informacím od dalších občanů, při této příležitosti zeptat, zda BIOPAS při svozech odpadu eviduje místa, odkud vyváží přeplněné kontejnery. Sám jsem se v místě vlastního bydliště setkal v minulém roce několikrát s přeplněným kontejnerem na sklo, v tomto roce zatím jednou (11. a 12. 1. 2019, fotografie přikládám). Domnívám se, že k evidenci přeplněných kontejnerů by stačila jednoduchá mobilní aplikace, ve které by řidič popelářského vozu jen klikl na typ kontejneru (bílé sklo, barevné sklo, plast, papír, zbytkový) a program by si zapsal GPS souřadnice místa, datum, čas a typ kontejneru. Z takto získaných dat by se pak dala snadno zjistit místa, kde jsou kontejnery pravidelně přeplněny, a na těchto místech by mohl být navýšen počet kontejnerů či být posílena frekvence svozu.
Předem děkuji za zodpovězení otázek. Věřím, že zájmem nás všech je zajištění stability svozu odpadu ve městě, a tak i vedení města bude této problematice věnovat náležitou pozornost.
S pozdravem
Ing. Michal Kostka
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama