Ing. Milan Pour

  • ANO 2011
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,83. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

13.07.2021 12:44:18 - Lánský

Výše trestu

Dobrý den. V době nouzového stavu platí zvýšené sazby v případě, že někdo něco spáchá. Platí to i tehdy, když někdo zneužívá nějaké tragédie či neštěstí například k vlastnímu obohacení (rabování,falešné sbírky apod.)? A pokud ne, není na místě tresty zpřísnit?

Odpověď

16.07.2021 9:47:03 - Ing. Milan Pour
Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Nouzový stav je možné aplikovat jako přitěžující okolnost dle § 42 písm. j trestního zákoníku – pachatel  spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace – to všechno je tam uvedeno, takže se nejedná jen o nouzový stav.

V případě některých trestných činů je to znak kvalifikované skutkové podstaty, tedy je tam vyšší rozpětí trestní sazby, a to, pokud:

spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek (to znamená, že třeba na povodně nebo tornádo se to vztahuje také).

Jedná se o tyto trestné činy:

§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci

§ 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

§ 156 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

§ 157 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti

§ 205 Krádež (sem patří to rabování)

§ 206 Zpronevěra

§ 209 Podvod (sem patří falešné sbírky)

§ 218 Lichva

§ 357 Šíření poplašné zprávy

Takže v obou případech lze užít kvalifikovanou skutkovou podstatu a sazba je potom 2-8 let, pokud není způsobená škoda velkého rozsahu (to je pak 5-10 let). Pokud by se nedala použít kvalifikovaná skutková podstata, protože by to tam nespadalo, tak lze použít alespoň přitěžující okolnost dle výše uvedeného, potom se ukládá trest blíže horní hranici trestní sazby pro daný trestný čin.

 Co se týče rabování, tak to bude posuzováno jako krádež, příp. v souběhu s poškozením cizí věci, pokud zničí tu nemovitost.  Sazby se odvíjejí od výše škody.

Pokud jde o falešné sbírky, tak to je podvod.

U  falešných sbírek je potom ještě zvláštní zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a podle toho lze uložit za nelegální sbírku jako za přestupek pokutu až 500.000 Kč.