Ing. Oldřich Vlasák

  • ODS
  • Hradec Králové
  • městský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.09.2014 18:59:00

Pro Hradecko a Novobydžovsko na 100 procent

Pro Hradecko a Novobydžovsko na 100 procent

Představení volební kampaně kandidáta do Senátu ve volebním obvodě č. 45 Ing. Oldřicha Vlasáka se konalo v úterý 9. září 2014 v historické radnici čp. 1 na Velkém náměstí v Hradci Králové.

Mezi letošními kandidáty do Senátu ve volebním obvodě č. 45 (Hradecko a Novobydžovsko) najdeme širokou paletu politiků. Svébytné postavení mezi nimi má ovšem pravicový kandidát Oldřich Vlasák. Lidé ho mají stále v paměti jako úspěšného primátora Hradce Králové, který město dobře znal a dokázal ho v mnoha ohledech nastartovat. Díky zkušenostem z Hradce Králové se brzo stal také „starostou všech starostů“, když dlouhé roky předsedal celostátnímu Svazu měst a obcí. Díky letům stráveným v čele této organizace sdružující starosty obcí všech velikostí dobře zná i starosti menších měst a vesnic. Platí o něm proto, že by jistě nebyl jen senátorem pro krajské město, ale pomoci by dokázal i venkovské části obvodu.

Na základě úspěchů v boji za zájmy obcí, jejich občanů a starostů se Oldřich Vlasák stal také zástupcem České republiky v Evropském parlamentu a jako jeden z mála Čechů se zde dokázal prosadit, když byl zvolen jeho místopředsedou.

„Moje předvolební kampaň nezačíná až nyní, pár týdnů před volbami. Domnívám se, že prací, kterou jsem odváděl v Evropském parlamentu nejen na pozici jeho místopředsedy, ale také v jeho regionálním výboru a jako zástupce Svazu měst a obcí ČR, přinesla své ovoce, což oceňují i představitelé našich obcí a měst. Jistě to nejsou jen planá slova, která starostové pronášejí při téměř každodenních rozhovorech, které s nimi vedu v rámci návštěv jejich radnic. Snažím se navštívit nejen větší města a jejich obyvatele, ale i ty nejmenší vesnice v senátním obvodu. Tato kontaktní kampaň je důležitá, proto jsem na ni soustředil všechny své síly. Moje předvolební kampaň je finančně skromná, snažím se držet při zemi a kromě billboardů, plakátů či auta s označením senátní kampaně toho již více nechystám,“ uvedl kandidát za ODS Ing. Oldřich Vlasák a doplnil, že pokud by byl ve volbách úspěšný, práci senátora by se věnoval na 100 %, protože by na rozdíl od většiny svých protikandidátů nevykonával již žádnou jinou profesi.

Oldřich Vlasák na tiskové konferenci představil médiím mimo jiné také svůj předvolební spot, který bude umístěn na jeho webové stránce www.vlasak.net a na facebooku. Kandidát do Senátu PČR Ing. Oldřich Vlasák má velikou podporu od řady osobností, i tyto je možné nalézt na jeho webové stránce.

Kandidát do Senátu PČR Ing. Oldřich Vlasák je členem Občanské demokratické strany od devadesátých let, byl jedním ze zakládajících členů
v Hradci Králové. I přes všechny výhry a prohry ODS zůstal vždy věrný této pravicové straně. I dnes se ztotožňuje s výstupy mimořádného Kongresu ODS, který se konal v uplynulém týdnu v Praze.

Oldřich Vlasák: „V rámci veřejných financí je nutné, aby stát s penězi daňových poplatníků hospodařil odpovědně. Česká ekonomika bude růst zdravě a dlouhodobě jedině tehdy, pokud stát udrží vyrovnaný rozpočet, přestane vyhazovat peníze na splácení úroků, omezí zbytečné přerozdělování našich peněz a namísto zvyšování daní zachová celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný.

Podporuji lokální výrobce potravin, svobodný prostor pro rozvoj rodinných farem a podnikání na venkově. Podporuji rozvoj tradičních spolků a venkovských aktivit, stejně jako zlepšení podmínek péče o krajinu, s čímž souvisí i nutná podpora přirozených protipovodňových opatření. V neposlední řadě musí dojít k revizi zákonů omezujících práva vlastníků půdy. Vždy jsem podporoval silná města a obce, jednodušší administrativu evropských dotací. V tomto snažení chci i nadále samozřejmě pokračovat. Rozvoj měst a obcí zajišťují radnice, ne centrální vláda. Pro spravedlivé rozdělování peněz městům a obcím je nutné, aby peníze putovaly bez přerozdělování přímo do rozpočtů měst a obcí. Zjednodušení administrativy pro získávání evropských dotací a jednotná kontrola je nezbytná.“

Už jako úspěšný primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák dokázal, že mu v politice nejde o politikaření, ale o řešení konkrétních problémů. Je typem člověka, který se snaží spojovat a nikoli rozdělovat. Přesně takový by měl být senátor, který nezastupuje jen svou stranu, ale všechny voliče ve svém obvodě. Díky svým zkušenostem a kontaktům dokáže pro Hradecko a Bydžovsko otevřít v Praze každé dveře.

Ing. Oldřich Vlasák, politik

Narozen 26. listopadu 1955 v Hradci Králové. Vystudoval Strojní fakultu ČVUT.  Pracoval ve Výzkumném ústavu potravinářském a chladicí techniky, poté v Kovoprojektě Praha. Od roku 1990 byl ředitelem společnosti Marius Pedersen a East Bohemian Airport, a.s. V roce 1994 byl zvolen členem Rady města Hradec Králové za ODS a v roce 1998 primátorem města.

V roce 2000 se stal místopředsedou Svazu měst a obcí ČR a od roku 2001 jeho předsedou. Byl prvním místopředsedou Euroregionu Glacensis, v letech 2000 – 2004 zastupoval ČR ve Výboru regionů EU a v Kongresu evropských místních a regionálních orgánů Rady Evropy.

Do Evropského parlamentu byl zvolen v roce 2004, opětovně byl zvolen do EP v roce 2009. Od roku 2012 do června 2014 vykonával funkci místopředsedy Evropského parlamentu.

Působí také jako výkonný prezident Evropské rady municipalit a regionů CEMR, v současné době je místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a zastupitel města Hradec Králové.

Je předsedou Správní rady Univerzity Hradec Králové a členem dozorčí rady liberálně-konzervativní akademie CEVRO.

Oldřich Vlasák hovoří anglicky, rusky a částečně německy. Je ženatý, má tři děti. K jeho zálibám patří sport, patnáct let byl dobrovolným členem horské služby.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama