Ing. Pavel Šrámek, MBA

  • ADS
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21. 10. 2016 21:09:00

Do živočišné výroby se dostane víc peněz bez komplikovaných žádostí o dotace

Do živočišné výroby se dostane víc peněz bez komplikovaných žádostí o dotace

Dnes ve sněmovně ve třetím čtením prošla novela zákona o spotřebních daních, která upravuje vratku spotřební daně i pro živočišnou výrobu.

Ústavní většinou byl schválen komplexní PN předložený poslancem Pavlem Šrámkem vytvořený ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, který zavádí jako hlavní kritérium pro vratku intenzitu chovu.

„Jsem moc rád, že návrh prošel s tak významnou podporou poslanců napříč politickým spektrem. Návrh byl schválen 145 hlasy z 158 přítomných, nikdo nebyl proti. Do živočišné výroby se tak dostane více peněz, než bylo původně alokováno, bez komplikovaných žádostí o dotace“, okomentoval schválení pozměňovacího návrhu poslanec Šrámek a pokračoval: „Můj návrh zavádí jednu sazbu na farmu, ale tři možnosti vratky - 40%, 60% a téměř 90%, podle kritéria intenzity živočišné výroby. Ten je dán poměrem velké dobytčí jednotky na hekta“. Znamená to, že více dostanou ti, kteří mají daný poměr vyšší. „To je skutečná a významná podpora živočišné výroby. Pro dobře hospodařící zemědělce je návrh bonusový, pro špatně hospodařící nevýhodný, ale motivační, systémový, k podvodům netolerantní a navíc jednoduchým způsobem administrovatelný jak pro zemědělce, tak pro kontrolní celní správu. Kdo nemá vybalancované hospodaření živočišné a rostlinné výroby, bude mít jen základ,“ pokračoval ve výčtu výhod Šrámek a zdůraznil, že se jedná o návrh pro všechny zemědělce, tedy malé, střední i velké v duchu hesla, venkov jedna rodina, jak za 1. republiky říkával Antonín Švehla.  

Do konce června 2017 by měl fungovat model navržený poslancem Kudelou, tedy že zemědělci v rostlinné výrobě by nejprve dostávali zpět 40 procent daně a v živočišné výrobě 90 procent daně. Od 1.7. by mělo začít platit kritérium intenzity chovu. S přihlédnutím k odhadovaným dopadům navrhovaných opatření na státní rozpočet, se navrhuje použít tento princip do konce roku 2018. O případném prodloužení bude moci rozhodnout další politická reprezentace po analýze roku 2017. "Pokud budu zvolen poslancem v roce 2017 a budu ve sněmovně i v dalším období  udělám vše proto, aby návrh platil i v následujících letech", řekl Pavel Šrámek. 

Kritické hlasy z části opozičních lavic směřovaly pak především k tomu, že návrh je diskriminační a měl by platit pro všechny a ne jen pro jednu zvýhodněnou skupinu. „Ano, jedná se o daňovou distorzi, která se ale však nezavádí proto, aby zvýhodnila jedny podnikatele či jeden sektor hospodářství oproti jinému. Je to opatření k posílení konkurenceschopnosti české především živočišné výroby proto, že toto opatření mají i okolní státy jako Německo či Polsko, ale i naprostá většina zemí EU“, kontroval kritice poslanec. Zákon jako celek pak byl schválený 129 hlasy ze 158 přítomných.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama