Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.03.2021 14:33:00

Školství musí reagovat na měnící se epidemiologickou situaci

Školství musí reagovat na měnící se epidemiologickou situaci

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 11. března 2021 – Informace vlády o konání maturitních zkoušek v roce 2021

 Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Dovolte mi, abych vás informoval o úpravách, které se týkají maturitní zkoušky, ale které se samozřejmě týkají i zkoušky závěrečné, protože v té mediální vřavě a těch zkratkách se častokrát na ty závěrečné zkoušky zapomíná, ale na Ministerstvu školství na ně rozhodně nezapomínáme.

Chtěl bych říct, že tu debatu, kterou vedeme s řediteli, s učiteli a se zástupci asociací, tak vedeme kontinuálně a ať se nám to líbí, nebo nelíbí, tak školství musí reagovat na tu měnící se epidemiologickou situaci. Myslím, že všichni, když jsme tu situaci řešili na podzim, tak jsme čekali jiný průběh a my jsme také na podzim vyhlásili, jak budou vypadat maturity. Reagovali jsme na tu situaci rovněž v lednu, kde jsme přistoupila k úpravám maturitní zkoušky. Jenom pro připomenutí tam došlo k té úlevě v té školní části a ty slohové práce byly vypuštěny.

Samozřejmě - a nebyla to záležitost, která by byla vládní, ale ta celková - všichni jsme očekávali, že bude možné v průběhu měsíce února, následně začátkem března, vrátit alespoň ty závěrečné ročníky do škol. Leč potvrdily se studie Bisopu a následně sekvenace, které prováděli kolegové z vědecké sféry i některé další společnosti a začala dominovat britská mutace toho viru, to znamená, že k tomu kýženému poklesu a k tomu, abychom postupovali podle matice protiepidemiologických opatření, tomu protiepidemiologickému systému PES, tak se nenaplnily.

To znamená v úvodu, než představím změny maturitní zkoušky, bych vám rád řekl, že výhrady vůči tomu, že by Ministerstvo školství třeba nekomunikovalo, nebo ty scénáře nepřipravovalo, jsou liché. Neb je prokazatelné - a je to potvrditelné i ze strany těch modelářů, matematiků a epidemiologů, že co se týká oblasti školství, tak jsme dodržovali vždy ta pravidla a ty rozvolňující scénáře, které v to "psovi" 1 byly nastaveny nějakým způsobem a v "psovi" 2 počítali s kapacitou nemocnic, byly nastaveny dobře.

Bohužel vzhledem k dominanci britské mutace se ten scénář nenaplnil a PES 2.0 v oblasti školství nasazen nebyl, dokonce muselo dojít k tomu zbývajícímu utažení, to znamená mateřských škol, speciálních škol a prvního a druhého stupně škol základních.

Tedy jsme pokračovali dál a připravovali jsme a připravili jsme a včera představili úpravy maturitní zkoušky pro tento rok, které spočívají v tom, že jsme zohlednil nasazení ve zdravotnictví a v sociálních službách studentů středních škol těch závěrečných ročníků, protože je to z jejich strany velká oběť a je na místě to zase posunout a zohlednit to, že potřetí vláda musela na návrh Ministerstva zdravotnictví přistoupit k té přikázané pracovní povinnosti.

To znamená ta první věc, když pominu to časové schéma, spočívá v tom, že pro studenty, kteří spadají do těch oborů, kterým usnesením vlády byla přikázána pracovní povinnost a ta pracovní povinnost přesáhla součtu 160 hodin, tak po dohodě s asociací těchto škol přistupujeme k uznání didaktických testů na základě průměrů z posledních vysvědčení, ze závěrečných vysvědčení, prvního, druhého a třetího ročníku a pololetního vysvědčení ročníku čtvrtého.

Totéž se týká samozřejmě i těch studentů, na které hejtman, který si následně tu pracovní povinnost v tom kraji řídí, tak nesáhl a studenti mnohých oborů nastoupili, nebo těchto oborů, nastoupili i dobrovolně. Tato úleva je pro ně též možná.

Co se týká posunu termínu, tak z toho termínu začátku května jsme se dohodli, že dojde k úpravě maturitního schématu a didaktické testy budou probíhat 24., 25., 26. května tohoto roku. Celá logika těchto úprav, která dostala širokou podporu, maximální podporu ze strany asociací, ale i Svazu průmyslu a dopravy, České konference rektorů, spočívá v tom, že zachováváme, byť jsem teď hovořil o té úlevě pro zdravotnické a sociální obory, zachováváme didaktické testy jako tu certifikovanou státní část povinného minima a v té druhé části, tedy pro všechny studenty, přistupujeme k tomu, že s ohledem na tu nemožnost prezenční výuky chceme, aby po tom návratu se mohli maximálně soustředit na získání těch odborných, chcete-li praktických kompetencí. Tedy pro ty ostatní studenty dochází k té úpravě, že ústní část českého jazyka, nebo v případě, že absolvuje didaktický test z cizího jazyka, tak ústní část té jazykové zkoušky na škole, převádíme do režimu dobrovolnosti, je to jako volitelný předmět a ten student se může rozhodnout, jestli ji chce nebo nechce absolvovat.

Znovu opakuji, můžeme vést debatu o tom, jak má vypadat maturitní zkouška, ostatně před covidovým časem jsem já inicioval setkání se zástupci jednotlivých stran na půdě školského výboru, kde jsme zahájili tu debatu o tom, jak by podle jejich názoru, vašeho názoru měla vypadat maturitní zkouška v době následujících pěti let, deseti let. Zároveň tento postup, který jsem vám teď představil, neodporuje vládou schválené Strategii 2030+, kterou v říjnu 2020 schválila vláda, která počítá s tím, že ta certifikační část zde bude, to znamená ta státní část didaktických testů, a zároveň se v ní hovoří o tom, že v té školní části je potřeba dát maximální možnost ředitelům škol, aby ta odborná část probíhala a to její zhodnocení probíhalo třeba formou ročníkových projektů, nějakých portfolií projektů nebo ročníkových prací. V tomto duchu jsme už v lednu dali doporučení školám a školy mohou v té školní části uzpůsobit formu té zkoušky právě té situaci, kterou nikdo z nás nedokáže předvídat, s cílem, aby ten student odcházel i v tomto nelehkém čase vybaven nejen - nebo osvědčil nejen to povinné minimum, ale vycházel vybaven kompetencemi odbornými, které mu umožní buď pokračovat na vysoké škole nebo mu umožní plynulý přechod do té sféry na trhu práce nebo na trh práce. Proto jsem přesvědčen, a to na základě shody odborné veřejnosti, že tyto úpravy, které jsme včera představili, jsou úpravy, které v maximálně možné míře společně s posunutím času nejenom konání didaktických testů, ale především možnosti konat tu praktickou část zkoušky, kde také dochází k posunu toho časového okna, kdy školy toto mohou realizovat ve své režii, tak přispějí k tomu, aby maturitní zkouška roku 2021 byla a měla svou hodnotu, byla plnohodnotnou a měla svou hodnotu nejen letos, ale i pro to budoucí uplatnění těchto absolventů.

Co se týká závěrečné zkoušky, tak tam je rovněž otevřeno časové okno až do konce srpna, protože je smutným faktem, že ta praktická výuka u těch učňovských oborů tak postrádá nebo není realizovatelná dostatečně v té distanční podobě ještě větší měrou než třeba u škol gymnaziálního typu. Proto tento komplex byl nejenom představen, ale tak jak je dobrým zvykem, a jsem za to rád, že mí kolegové nastavili přímou komunikaci směrem ke školám na takové bázi, že informace, které schválí vláda, rozesíláme obratem, téměř obratem do datových schránek těch škol včetně toho, že se snažíme, aby zároveň jsme byli schopni poskytnout i metodický výklad. Oblast maturit není výjimkou. To znamená, ta základní informace na školy půjde včetně toho, že následně ta opatření obecné povahy, které musím já jako ministr podepsat, tak samozřejmě rovněž budou distribuována s tou metodikou směrem ke školám.

Důležitá poznámka, která se neváže ke včerejšímu výsledku, ale k tomu, co už jsme vyhlásili v lednu: školy byly vyzvány k tomu, aby se v druhém pololetí soustředily primárně na výuku těch maturitních předmětů, na ty předměty profilující, protože ta situace je skutečně tíživá pro ty studenty. Na druhou stranu je potřeba říct, že distanční výuka probíhá, většina učitelů dělá možné i nemožné, aby v těch nelehkých podmínkách tu výuku zvládla a za to se jim sluší poděkovat, stejně tak jako ředitelům. A já si dovolím apelovat na ředitele škol, aby samozřejmě zohledňovali ty individuální možnosti těch studentů, ty individuální podmínky v rodinách, jejich zapojení, nasazení v době této distanční výuky a nemožnosti prezenční výuky, aby je zohlednili u těch školních částí maturitní zkoušky a jsem přesvědčen, že valná většina ředitelů i učitelů to tak udělá.

Děkuji za úvodní slovo.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama