Ing. Stanislav Blaha

Tento profil není poslancem aktivně využíván
  • ODS
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,74. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.10.2016 11:01:16

Štěpnice o parkovací místa nepřijdou, získají navíc lepší vybavenost službami

Štěpnice o parkovací místa nepřijdou, získají navíc lepší vybavenost službami

Obyvatele Štěpnic, místní části Uherského Hradiště, dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst. Zlepšení měla přinést mimo jiné stavba parkovacího domu, který však nakonec investor nové výstavy v lokalitě nepostaví.

Podle starosty města Stanislava Blahy to však není na škodu města ani obyvatel sídliště - nová koncepce parkování se právě rodí a má přinést dostatek míst pro auta. Původní prostor bude navíc využit pro zlepšení celkové vybavenosti lokality.


Investor, který staví nový obytný komplex, měl původně postavit také parkovací dům. K tomu však nedojde. Jak tedy vzniknou parkovací místa ve Štěpnicích?


Chybou je dívat se na celou věc jenom optikou parkování. Velký obytný soubor je mnohem složitější organismus s mnoha funkcemi. Skutečně nejrozumnějším postupem je získat prostor, kde měl stát parkovací dům, zpět do majetku a pod vliv města se záměrem vybudovat zde nejenom prostor pro parkování, ale také pro další občanskou vybavenost. Pro parkování a případné hromadné garáže máme navrženo více lokalit a míst rozprostřených po celém obvodu sídliště.

Jejich investorem pak může být buď částečně město, třeba s dotační podporou a nebo také sami obyvatelé či jejich společenství. Optimální modely výstavby a jejího financování zvažujeme.


Existuje již nějaká urbanistická studie, jak sídliště vylepšit, po stránce parkování i z dalších hledisek? 


V roce 2011 vznikla první územní studie na sídliště Štěpnice, která zdůraznila potřebu přestavby ploch před nákupním střediskem na reprezentativní centrální část sídliště. Tato studie byla impulsem k důležité diskusi o kvalitním veřejném prostoru a o jeho dotvoření. Lidé se zajímali především o vytvoření kvalitních veřejných prostor sídliště s nabídkou služeb pro občany.

Správnost těchto úvah rovněž potvrzuje nová, právě vznikající a před několika dny veřejnosti představená studie revitalizace sídliště, která více zohledňuje rozšiřování sídliště o novou bytovou zástavbu v lokalitě Zahrádky, kde se předpokládá rozšíření veřejného parteru až k ul. Štěpnická.

To vše jsou hlavní důvody, proč město přistupuje na nabídku firmy Manag a chce jednat o navrácení plochy parkoviště městu. O nezájmu obyvatel o parkování v hromadné garáži ani nemluvě.


Z jakého důvodu firma parkovací dům nepostavila?


Z dnešního pohledu byla představa o tom, že ten prostor lépe vyřeší soukromý investor, přehnaně optimistická. Původní smlouva nám nezaručovala plnou kontrolu nad využitím daného prostoru. Mnoho věcí ale zjistíte, až se situace postupem času vyvine. A východiska i stupeň poznání se mění také v závislosti na průzkumech, dokumentech a studiích, které byly pro toto sídliště v poslední době městem pořízeny.

Společnost Manag zcela správně provedla vlastní opakovaný veřejný průzkum, jehož výsledky vypovídaly v neprospěch této výstavby. Veřejnost parkovací dům odmítla. Poptávka a nabídka se rozcházela. Jednak v ceně, kterou jsou ochotni zájemci za parkování zaplatit, a jednak v umístění – obyvatelé nejsou připraveni akceptovat docházkovou vzdálenost k parkovacímu místu. Takovou stavbu by nebylo možné riskovat. Známe příklady ze Zlína, kdy lidé neparkují na krytém parkovišti, které mají přímo v podzemí pod svým domem, protože za něj mají platit, raději se perou o místa na neplacených stáních venku na terénu.


Závazek postavit parkovací dům byl však součástí smlouvy s městem a byl vázán na sankci za jeho nesplnění. Nepřišlo tím tedy město o peníze?


V roce 2009 smlouva skutečně mimo jiné obsahovala také závazek postavit veřejné parkoviště či parkovací dům.

Smlouvu o výstavbě nového obytného komplexu ovšem nelze zúžit pouze na parkování, to je hodně zavádějící nebo i zcela chybné. Ve smlouvě se společností Manag o výstavbě obytného souboru Štěpnice byla stanovena neobvykle vysoká zástava 10 milionů korun (garantovaná zástavou nemovitostí v hodnotě 13 milionů). Město tím chtělo zabránit případné spekulaci se stavebními pozemky a pojistit se, že investor v lokalitě skutečně vybuduje byty. Jednalo se o zástavu za vybudování celého a plně funkčního obytného souboru Štěpnice, technické a dopravní infrastruktury, terénních a sadových úprav, nikoliv pouze veřejného parkoviště či parkovacího domu. A investor své závazky plní. Byty, o které šlo, postavil a dále staví.

Navíc je třeba dodat, že investor parkovací místa pro potřeby nové bytové výstavby vystavěl a staví v garážích pod novými bytovými domy a na parkovacích plochách v jejich bezprostřední blízkosti - a to ve stanoveném množství, plně odpovídajícím požadavkům na počet nově vznikajících bytových jednotek. Stručně řečeno - současní obyvatelé sídliště o žádné místo k parkování nepřijdou, naopak.


Takže jste společnosti parkování aut odpustili?


Tak jednoduché to není. Společnost Manag v roce 2014 požádala o změnu smlouvy.  Jedním z bodů byla změna závazku výstavby parkovacího domu nebo veřejného parkoviště pro potřeby stávajícího sídliště. Toto bylo zaneseno do Dodatku smlouvy, který bez jakýchkoliv pochyb či připomínek prošel všemi orgány města a hlasovalo pro něj všech 27 zastupitelů. Celým složitým procesem před schválením zastupitelstvem, jednáním v komisích, v radě, navíc pod dohledem kontrolního výboru, by žádné opatření bez pádného důvodu nebo s nějakými pochybami vůbec neprošlo. Ve všech orgánech sedí zastupitelé. Měli tak dostatek prostoru pro diskusi a zvážení konečného rozhodnutí.


Co tedy bude nyní následovat ohledně výstavby ve Štěpnicích?


Trvám na tom, že Dodatek smlouvy, který už kategoricky nepředepisuje stavbu parkovacího domu, nebyl postaven chybně a město díky jeho schválení nepřišlo o žádné finanční prostředky. Investor už některé své závazky splnil a dále plní. Dodatek byl přijat s ohledem na stoupající hodnotu veřejného prostoru a citlivějším vnímáním jeho významu pro zlepšování podmínek života ve městě. Nelze přehlížet ani stoupající nároky obyvatel na veřejný prostor a poskytované služby. Zástavba nároží ul. Zahradní a Štěpnická bude dotvářet centrální část sídliště a využití této plochy pouze pro parkování se v postupujícím čase nejeví jako optimální. Zabýváme se využitím této plochy nejen pro parkování, ale i další služby pro občany, které v centrální části sídliště schází.

Kdybychom zde nechali postavit jen onen parkovací dům se strohou, účelovou a spíše průmyslovou architekturou, který by byl navíc ještě poloprázdný, bylo by to v rozporu s veřejným zájmem na koncepční revitalizaci sídliště.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama