Ing. Vladimír Derner

  • KDU-ČSL
  • Královéhradecký kraj
  • vicehejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,7. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Doprava - životní zájem města

Železniční trať i silnice I. třídy 1/11 přináší našemu městu (Třebechovicím p/O) výhodu dopravního napojení na páteřní komunikace celostátního významu, ale představují i ohrožení kvality života i bezpečnosti našich občanů.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Budoucnost seniorů

Senioři jsou středem našeho zájmu. Nejen proto, že představují stále početnější skupinu obyvatel, ale hlavně proto, že si tuto pozornost zaslouží.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Proč nechceme z kraje dělat firmu

Každý, kdo má nějakou zkušenost z veřejné správy ví, že zacházet s krajem jako s firmou je nežádoucí a že provázanost politiky a byznysu je velkým ohrožením zájmů daňových poplatníků.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner byl položen dotaz

doprava

Nemyslíte, že v kraji vázne hromadná doprava zejména do menších vesnic a měst, a to i přesto, že by je třeba jinak navšt...

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner odpověděl na dotaz

Migrace

Vážený pane Koloušku,nejdříve je třeba myslet a potom jednat.Každá společnost je schopná odolávat vnějším tlakům jen tehdy, jestliže ji stmelují společné hodnoty. Sounáležitost místo sebezájmu, chuť tvořit místo alibismu a potřeba rozpoznávat dobré od zlého místo relativizace hodnot jsou cestou, jak i my dnes můžeme uhájit naše hodnoty a náš způ

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Privatizovat či nikoliv?

Nekontrolovaná privatizace oblastních nemocnic může zhoršit přístup občanů ke zdravotní péči. I o to půjde v nadcházejících krajských volbách.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner byl položen dotaz

Migrace

,,Problém migrace vnímám tedy především jako vážnou výzvu k zamyšlení nad tím, co evropská kultura a evropská civilizace...

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Dopady a výzvy migrace

Migrační vlna nás prakticky nezasáhla. Systém řízení azylové politiky má Česká republika dobře propracovaný a azylová zařízení pracují s kapacitní rezervou.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Profesní odbornost a profesní čest

Mnohých odvětví se postupně zmocňují lidé, jejichž profesní kvalifikace má s daným oborem pramálo společného. Obchodníci, manažeři, zlatokopové. Kde se točí peníze, tam je i jejich zájem.

Ing. Vladimír Derner
SuperFooterAdvertCode