Ivo Valenta

  • BPP
  • Uherské Hradiště
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.02.2016 13:30:32

EET: Pochybnosti přetrvávají a zákon je nepovedený zmetek

 EET: Pochybnosti přetrvávají a zákon je nepovedený zmetek

Již tuto středu Poslanecká sněmovna velmi pravděpodobně schválí jeden ve vztahu k podnikatelům a živnostníkům z nejperverznějších vládních legislativních návrhů – zákon o elektronické evidenci tržeb (EET).

Po povinném kontrolním hlášení DPH, jehož přitěžující důsledky a nadbytečné výdaje na soukromý sektor doléhají právě v těchto dnech, a po mnoha jiných zákeřných kontrolních a regulatorních zásazích, které na naše soukromníky současná „agro-levicová“ vláda přichystala, se jedná o další nástroj šikany a likvidace slušných, aktivních, podnikavých a odpovědných občanů, kteří tvoří hlavní pilíř naší prosperity a kteří si proto takové zacházení nezaslouží.

Tento zákon navíc bude nejspíš schválen prostřednictvím bezprecedentního porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kdy se v rozporu s tímto zákonem vládní koalice usnesla, že hlasování proběhne v předem určený čas bez ohledu na to, zda již měli možnost vystoupit všichni přihlášení řečníci. Tím bude ukončena rozprava, která byla až doposud téměř zcela věcná, zaznívaly v ní velmi relevantní argumenty pro i proti zavedení EET a která, ač byla ze strany opozice neskrývavě obstrukční, má u takto vážného tématu svůj význam.

Bohužel ani v takto dlouhé debatě nebyl ministr financí a místopředseda vlády Babiš schopen vyvrátit obavu z toho, že EET bude kvůli souvisejícím nákladům představovat zánik pro desetitisíce drobných živnostníků, jejichž živobytí nepředstavuje milionové zisky, ale je plně dostačující k tomu, aby se o sebe dokázali postarat a nešli se zařadit do fronty na pracovní úřad.  Stejně tak Andrej Babiš nepředložil žádnou hlubší analýzu, která by prokázala, že nám EET přinese tolik, kolik tvrdí. Odhadované miliardy dodatečných daňových výnosů, kterých je navíc dle toho, jak se zrovna předseda hnutí ANO vyspí, někdy 12, někdy 9 a jindy zase 17 apod., jsou stále jen fiktivními čísly, která nejsou podložena nějakým reálným základem, jež by zohledňoval i zmíněné ukončené živnosti nebo naopak daňový výpadek, který bude pořízení EET představovat na souvisejících odečtech ze základu daně nebo na sníženém DPH pro restaurace. Nově pak ministr financí doplňuje směšně populistický slib snížení DPH u čepovaného piva, což bude možné také započítat mezi náklady, a je tedy otázkou, zda nakonec nula od nuly nepojde...

Námitek proti zavedení EET je zkrátka mnoho, a to jak ideologického (na neschopnost státu vybírat daně a dohlížet na podvodníky by neměla doplácet drtivá většina poctivých podnikatelů, obava ze zneužití shromážděných dat), tak ekonomického (Chorvatsku z makroekonomického hlediska EET nic nepřinesla – výběr daní nevzrostl, zvýšila se nezaměstnanost) i praktického charakteru (komplikace se systémem, zpomalení obsluhy např. i u stánku se zmrzlinou, podvodníci budou i nadále podvádět a na systému „s fakturou nebo bez“ se nic nezmění). A přestože zaznívají v diskusi kolem tohoto návrhu opakovaně, na některé z nich se odpovědi nedostává vůbec. Do této kategorie spadají ty, které zákon o EET usvědčují z toho, že se jedná o nepovedený zmetek.

Pro zajímavost zde některé z nich uvedu:
1) Zákon přináší zmatení do zavedeného pojmosloví, které běžně užívá náš právní řád. Velmi problematický je již samotný pojem „tržeb“, který v našem legislativním systému zná především zákon o účetnictví. Zde však má tento pojem daleko širší význam než jaký bychom předpokládali u EET, a sice jedná se o výnosy z prodeje, které nemusí být nutně vztaženy k pokladně a jejímu stavu. V kontextu zákona o EET má význam slova tržby zcela jiný význam, problémem ale je, že zde není nikde explicitně definován, což je u legislativy běžné.

2) Zákon zavádí jako povinný údaj na účtence tzv. fiskální identifikační kód, což je taktéž pojem, který není v právních předpisech ČR nikde definován. Podobných případů pak text zákona obsahuje ještě několik (pokladní zařízení atp.).

3) Zákon není schopen podchytit mnohá specifika související s praxí prováděných plateb, jako jsou platba předem, nebo naopak nákup na dluh, záloha apod.  Povinnost evidovat příjem v určitý moment (v okamžiku vzniku práva přijmout peněžní prostředky za služby či zboží) neumožňuje například zachytit změnu ve způsobu platby při pozdějším plnění z platby hotovostní na platbu převodem.

4) Nevyjasněná nebo minimálně velmi komplikovaná zůstává také otázka evidence spropitného pro číšníky. A zákon je děravý i v případě jiných zisků z prodeje, jako je například situace, kdy zákazník ve směnárně dosáhne kurzového zisku z výhodného prodeje cizí měny a měl by tak správně vystavit směnárně účtenku, pokud by nechtěl zatajit, že takový prodej je pro něj určitou formou podnikání.

5) Ačkoliv zákon zavádí povinnost zaslat údaje o evidované tržbě finanční správě bezodkladně a v případě technických problémů nejpozději do 48 hodin, zároveň zavádí možnost storno a oprav evidence, která však není nijak v zákoně omezena. Tím se stávají uvedené povinnosti poměrně bezzubé a zneužitelné.

6) Není stále zřejmé, jak chce vláda osvobodit od povinnosti evidence tržeb vybrané podnikatelské skupiny, aniž by porušila základní ústavní principy, jako je stejné omezení základních lidských práv a svobod pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Zákon o EET přitom navíc hovoří o tom, že vláda může dočasně osvobodit vybrané evidované tržby (rozuměj druhy tržeb), nikoliv tedy jednotlivé podnikatelské skupiny.

I přes košatou diskusi, která kolem zákona o EET proběhla, jsem nejen na základě uvedených pochybností přesvědčen, že tato norma je špatná a přinese víc škody než užitku. Falešná a běsná honba na podvodníky, kterou se vládní představitelé ohání při každém dalším políčku zasazeném svobodě podnikání v naší zemi, musí mít své hranice. A dle mého názoru tyto hranice byly již dávno překročeny a doufám, že k tomuto závěru dojde i Ústavní soud ve svém nálezu k ústavní stížnosti na kontrolní hlášení DPH. Stejně, jako jsem se jakožto člověk, který dobře z vlastní zkušenosti ví, jak tíživé jsou starosti o to, abych měl zítra co prodávat, abych měl na výplaty a aby mi včas zaplatili moji zákazníci, postavil tomuto nesmyslu z dílny současné vládní garnitury, jsem připraven bojovat do poslední chvíle i proti EET. Proto pokud skutečně v tomto týdnu dojde ke schválení tohoto paskvilu v Poslanecké sněmovně, budu v Senátu iniciovat jeho zamítnutí a přesvědčovat ostatní kolegy, aby mě v tomto podpořili.

Ivo Valenta
slovácký senátor
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama