ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

16.07.2020 15:35:08 - Evelínka

Připouštíte, že existuje platová nerovnost kvůli pohlaví?

A pokud ano, co se s tím snažíte udělat?

Odpověď

17.07.2020 15:44:09 - Ivo Valenta
Dobrý den, osobně a upřímně si nemyslím, že k něčemu podobnému (až na výjimky, které samozřejmě vyloučit nelze) dochází například v soukromému sektoru. Tam přece vždy a nejvíce závisí na kvalitě a schopnostech každého zaměstnance. Například v našich společnostech jsou ženy na mnoha klíčových pozicích, a to i  jako ředitelky a vrcholné manažerky a mohu říci, že mají v mnoha případech větší „tah na branku“ a samozřejmě i plat než jejich mužští kolegové. Některé z nich nevypadávají z role ani např. kvůli mateřské dovolené. Pokud je to s ohledem na jejich práci možné, tyto ženy dočasně pracují v režimu „home office“ a často se vracejí po několika měsících zpět do firmy. Ne proto, že je k tomu někdo nutí, ale protože chtějí. Je to ale pouze jejich svobodná volba a každý k této záležitosti přistupuje jinak. Platové rozdíly na základě pohlaví ale opravdu nemáme. Vždyť by byl každý zaměstnavatel sám proti sobě a kvalitní zaměstnankyni by mu vyfoukla konkurence, která ji přeplatí. Navíc jsou dnes ženy v mnoha případech a z různých důvodů samoživitelky – pečují o děti a hradí náklady spojené s domácností - není tedy možné k nim přistupovat v otázce hodnocení jinak než k mužům. Otázkou mezd ve státním sektoru, kde jsou převážně tabulkové mzdy, jsem se detailně nezabýval. Podle mého názoru však na stejných pozicích rozdíly mezi muži a ženami nejsou. A pokud se rozdíly vyskytují, pak mohou být způsobeny více faktory - například různým pracovním odvětvím, kdy některé ženy pracují v profesích, které jsou jinak hodnoceny (např. sociální služby apod.), případně si při nástupu do zaměstnání nevyjednají vyhovující platové podmínky, což může být způsobeno např. jejich nižším sebevědomím, případně schopnostmi, pracovním zařazením apod. Kromě toho je zde přeci zákon, zákon, který za nerovné odměňování trestá, a sankce jsou opravdu vysoké. Pokud tedy někde k platové diskriminaci skutečně a prokazatelně dochází, žena se může (a měla by se) proti této situaci bránit. IV