JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády v demisi
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.10.2021 11:37:00

Proč je správné zmrazit platy vrcholných politiků

Proč je správné zmrazit platy vrcholných politiků

Projev na 17. schůzi Senátu 27. října 2021 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci

 Dobrý den, děkuji za hezký úvod, pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych z pozice vicepremiérky pro ekonomiku vysvětlila, proč považuji tento vládní návrh novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, jehož předkladatelem je poslanec a zároveň předseda vlády Andrej Babiš, za naprosto oprávněný a správný.

Cílem návrhu zákona je zmrazit platovou základnu představitelů státní moci na letošní úrovni po dobu následujících 5 let, tedy pro léta 2022 až 2026. Pokud by ke schválení navržené úpravy nedošlo, došlo by ke skokovému navýšení platové základny již v lednu příštího roku a jejímu dalšímu růstu v následujících letech. Úprava by se dotkla zejména platů a dalších náležitostí členů vlády, poslanců, senátorů, prezidenta republiky, ale i představitelů některých dalších státních orgánů, jako je například NKÚ, ERÚ, Národní rozpočtová rada, Národní sportovní agentura a další.

Zmrazení by se naopak netýkalo platů soudců, vč. soudců Ústavního soudu, stejně tak by se netýkalo státních zástupců. Platová základně pro ně by se nadále počítala podle obecného mechanismu, tedy činila by i nadále trojnásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

Proč je správné zmrazit platy vrcholných politiků? Za normálních okolností by samozřejmě nebyl nejmenší důvod odchylovat se od ustálené a dobré praxe, podle které se platy veřejných činitelů odvíjejí od stanoveného automatu. Je to praxe, kterou já osobně považuji za správnou, neboť znovu a znovu otevírat téma vlastních platů, diskutovat o nich, v neposlední řadě i hlasovat, je nepochybně pro většinu z nás pod úroveň.

My se ale nacházíme v mimořádné situaci, kdy se naše ekonomika teprve probouzí z náročného období, kdy celá řada sektorů musela být v rámci boje s pandemií uzavřena, mnoho podnikatelů zůstalo zcela bez tržeb. Mnoho občanů ČR muselo ukončit nebo podstatně omezit svou hospodářskou činnost, resp. se jejich příjmy výrazně propadly. Jako v případě zaměstnanců pracujících v těch nejpostiženějších sektorech. Poptávka po zboží a službách klesla nebo byla lockdownem dramaticky ochromena. To se samozřejmě promítlo do platů a mezd v naší ekonomice. Firmy, tváří v tvář ekonomickým nejistotám, nově i zvyšování úrokových sazeb, si nemohou dovolit zvyšovat výplaty svých zaměstnanců tak, jak bylo v minulosti běžné. Ostatně právě proto většina z vás souhlasila s naším návrhem na zrušení superhrubé mzdy a souvisejícím snížením daňového zatížení práce o 7 procent.

Společně se zvýšením slevy na poplatníka, celkem o 6000 korun, 3000 korun – 2021, 3000 korun – 2022, se tak čistá mzda mezi roky 2020 až 2022 i bez čehokoli dalšího zvýší přibližně o 9 procent. To jen na připomenutí.

Efekty zrušení snížení zdanění práce se totiž samozřejmě vztahují i na zákonodárce. V situaci, kdy platy ve veřejné sféře porostou o 1400 korun, je zkrátka nepřípustné, aby platová základna politiků vzrostla o 6,1 procenta, jak by se bez této novely od 1. ledna stalo.

Jsem přesvědčena, že to chápete, že se s mým názorem možná i ztotožňujete. Stejně tak, a to podtrhuji, jako se mu dostalo jednoznačné podpory v Poslanecké sněmovně před volbami, dostane se mu, já doufám, podpory i v Senátu po volbách. Cokoliv jiného by pro mě bylo velmi těžko pochopitelné. Když návrh byl Poslaneckou sněmovnou za aktivní podpory celého politického spektra, tedy včetně vašich kolegů z ODS, TOP 09 či STAN, jednomyslně schválen.

Netvrdím, že zmrazení platů ústavních činitelů do roku 2026 představuje zásadní finanční úsporu z hlediska státního rozpočtu, protože kumulativně hovoříme o přibližně 727 milionech korun, ale stojím si za mimořádným psychologickým a symbolickým rozměrem tohoto kroku. Nebo lépe řečeno, nad mimořádným symbolickým rozměrem toho, kdybychom k tomuto kroku nepřistoupili.

Jak jsem připomněla již ve sněmovně, říká se, že pokud je člověk jediným, kdo něco dobrého udělat může, tak to udělat prostě musí. Tedy pokud tím jediným, kdo může nezřízený růst poslanců, ministrů nebo i senátorů od 1. ledna zastavit, jste právě vy, a právě dnes, tak je podle mého názoru na místě to udělat.

Tímto, dámy a pánové, si vás dovoluji požádat o podporu vládního návrhu poslance Andreje Babiše na zmrazení platů ústavních činitelů coby projevu solidarity a sounáležitosti se zbytkem mzdové a platové sféry v této zemi. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama