JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

10.06.2019 10:18:56 - motiv655

Vykazování skutečného příjmu aktérů MCH

Dobrý den, organizátoři MCH jsou příjemci finančních darů, rovněž honorováni za svou "práci"...jakým způsobem odvádí daně státu či je možné vůbec kontrolovat "toky peněz" okolo těchto aktivit?

Odpověď

12.07.2019 10:55:25 - JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Dobrý den,
 
předpokládám, že zkratkou MCH patrně myslíte spolek Milion chvilek pro demokracii. Také spolek musí platit daň z příjmu právnických osob. Dary jsou pro spolek příjmem, oproti kterému stojí výdaje za nejrůznější služby, například pronájem podia, ozvučení apod. Příjmy po odečtení výdajů tvoří základ daně.  
 
Pokud je spolek považován pro účely daně z příjmů za tzv. veřejně prospěšného poplatníka, může si základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
 
Dále má jako veřejně prospěšný poplatník možnost přijaté dary od daně z příjmů osvobodit, a to za podmínky, že tyto dary použije k některým bohulibým účelům, např. na kulturu, podporu a ochranu mládeže, vzdělávání, či na účely sociální, charitativní atd. (viz. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). S tímto osvobozením se však pojí restrikce v podobě nemožnosti uplatnit si jako daňově uznatelné související výdaje.
 
Pro veřejně prospěšné poplatníky typu spolek obecně platí, že pokud výdaje vynaložené na příjmy z nepodnikatelských činností jsou vyšší a tito poplatníci nemají žádné jiné zdanitelné příjmy, pak nemusejí ani podávat daňové přiznání.
 
Se srdečným pozdravem
Alena Schillerová