JUDr. Ing. Miloslav Ludvík

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.12.2017 21:12:06

Opravdu nejde o žádnou revoluci, ale o evoluci

Opravdu nejde o žádnou revoluci, ale o evoluci

Projev na 11. schůzi Senátu dne 6. 12. 2017 k senátnímu návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pravdou je, že snad v každé zemi Evropy, ve které se zaváděla elektronizace a elektronický recept, se toto setkalo s poměrně velmi prudkou reakcí, vždycky negativní, lékařského stavu, to je pravda, nejsme tedy v tomto směru výjimkou.

Dovolil bych si několik poznámek k tomu, co tu zaznělo. K tomu, co říká senátorka Dernerová, že vláda schválila v roce 2016 něco a pak se tam náhle objevil rok 2018. Paní senátorko, ono je to naopak, protože povinná elektronická preskripce, a prošlo to i Senátem, byla schválena v roce 2013 s tím, že bude zavedena k roku 2015. Musím říci, že u schválené strategie elektronizací zdravotnictví, která byla předložena mým předchůdcem, také úplně přesně nechápu, proč se tam najednou objevilo tohle datum. Bylo mi na ministerstvu vysvětlováno, že v roce 2020 by mělo fungovat úplně všechno. Ale budiž, k tomu se nechci moc vyjadřovat.

Chtěl bych se zmínit v podstatě o několika věcech. Nejde opravdu o žádnou revoluci, jde o evoluci. Dneska, když v podstatě vybavenost elektronikou je nutnost, ona totiž jakákoliv ordinace, která není vybavena počítačem, má velký problém, protože data se dneska předávají na pojišťovnu jenom elektronicky. Pokud nějaký lékař nemá počítač, tak data musí evidentně dávat někomu ke zpracování, což je velký průšvih, protože tím za prvé poskytuje velmi citlivá data někomu jinému. Proto argumenty, které říkají, že nevybavenost počítači způsobí to, že člověk nemůže předepisovat, v podstatě opravdu nemohu přijmout právě z toho důvodu, že dnes bez připojení k internetu lékař ani netuší, jak fungují léky, jaké jsou třeba zmiňované interakce, jakým způsobem SÚKL třeba dělá farmakobilanci, prostě proto, že dneska už to publikuje jenom na internetu. Eiselt je dneska k mání pouze a jedině síťově, paní senátorko, jinak není, bohužel, takže k tomu, jak fungují léky, se dostanete opravdu jenom po internetu.

Chtěl bych říci jednu věc. Vím, že ministerstvo je poměrně kritizováno za to, že tato vyhláška opravdu vyšla i ve Sbírce zákonů, tato vyhláška je sice až teď, mám ji tady teď před sebou. Jenom bych chtěl říci, že má v sobě 15 paragrafů, kdy § 1 říká, co vyhláška upravuje, § 15 mluví o účinnosti a důležité jsou v podstatě tři paragrafy, které popisují 13 situací, ve kterých je nutno nebo ve kterých je možno předepsat papírový recept. Všechny tyto situace už visí na webu ministerstva zdravotnictví někdy od září a byly tam popsány. Ale pravdou také je, že legislativně ukotveno je to až teď. Ale pravdou také je, že situací, které v podstatě zahrnují veškeré široké spektrum, kdy je možno předepsat papírový recept, už jsou popsány dlouhodobě.

Tady se mluvilo o problémech, které popisoval pan senátor Plaček, mluví se o nevůli lékařů. Mám nyní za sebou dvě dlouhá sezení na téma elektronický recept. Včera to bylo úplně nečekaně tříhodinové jednání Poslanecké sněmovny a dnes to bylo očekávaně dvouhodinové jednání zdravotního výboru PS, takže mám argument už načtené nebo naposlouchané.

Jenom ještě k jednání Poslanecké sněmovny, o kterém mluvil pan senátor Plaček. Ono to bylo trošku jinak. Zkrácení na 30 dnů jsem navrhl já.

Takže sněmovna tím nevyjadřovala právě vůli počkat na to, jakým způsobem dopadne v Senátu, ale právě sněmovna, která hlasovala o třech verzích – tři, pět a třicet dní, tak zamítnutí těch tří a pěti dnů, přičemž tři dny vetovaly dva kluby, což znamená, že o tom se nakonec ani moc nejednalo. A pět dnů odmítla sněmovna hlasováním, tak z toho vyplynulo, že sněmovna už ani moc nemá vůli se elektronickým receptem zabývat. Jenom bych chtěl říct ještě jednu věc. Právě, že díky tomu, že mám k dispozici nejčerstvější data, tak v celé ČR podle nejnovějších údajů máme 53 000 lékařů a stomatologů. V této chvíli z 53 000 si požádalo SÚKL o vydání certifikátu 47 500. S vysokou mírou pravděpodobnosti se dá očekávat, že jsou to všichni, kteří preskribují, protože my tady máme několik tisíc lékařů, kteří nepreskribují, protože mají nějaké specializace nebo podobně. Takže v této chvíli se vyřizují žádosti skoro celého spektra. Pravdou je, že v ČR má všechno dětské potíže a všechno má nějakou náběhovou křivku. Dá se tedy předpokládat, že elektronický recept pravděpodobně od 1. ledna bude platit, faktem ale je, že SÚKL – a nechal se tak slyšet dnes ráno na výboru pan ředitel Blahuta, mluvilo se o tom včera na PS – musí mít první rok víceméně koordinační funkci. Jinými slovy, že tam sice sankce za to nepoužívání elektronického receptu je dnes od nuly do 2 mil., ovšem z hlediska jde o správní záležitost podle správního soudnictví a je třeba říci, že víceméně jediný důvod, kdy by bylo třeba tuto sankci dát, je vyslovení bojkotu tohoto zákona, který by byl zjevný. To znamená, kdyby někdo vysloveně řekl, že se nepřipojí. A ani se nepodá žádost. Tak to je snad jediný důvod, kdy si umím představit a stejně tak si umí představit SÚKL, že by byla předložena tato sankce. Jinak opravdu není nejmenší důvod tuto sankci vydávat nebo nějakým způsobem ji využívat.

Tady se mluvilo o proplácení papírových receptů. Vzhledem k tomu, že je v zákoně 13 situací, kdy lze předepsat recept normálním způsobem, čili papírově, tak je pojišťovna opravdu proplatit musí. Neexistuje, že by někomu odmítla proplácet recept právě z toho důvodu, že my počítáme, že někde mezi 10 až 20 procenty receptů bude papírových. Situací, které přináší život, je tam mnoho. Výpadky elektrické energie, výpadky internetu – značně nepravděpodobná možnost. Výpadek centrálního úložiště. Jinými slovy, když to tomu SÚKLu vypadne, tak se normálně papírově předepisuje. A upřímně řečeno podle české legislativy recept je cokoliv, co je napsáno například od pytlíku od housky a je to podepsáno lékařem. I to je recept. Dnes je ta možnost, situací je celá řada a snažili jsme se popsat, abychom umožnili náběhovou křivku, všechny situace. Lékař je na výjezdové službě, nemá k dispozici internetové připojení, byť SÚKL dnešním dnem večer zprovozňuje i aplikaci pro mobilní telefony a pro tablety, ale nicméně budiž. Takže lékař je na výjezdové službě, napíše papírový recept. Recepty pro vlastní potřebu a pro nejbližší rodinné příslušníky. Každý lékař je fasuje. Může napsat papírovým způsobem. Paní senátorko, bude to od půlnoci k dispozici. Tam byl nějaký problém s certifikáty ministerstva vnitra, který toto umožňuje. Okamžitá záchrana života. Opět se dává papírový recept. Dokonce ve chvíli, kdy pacient chce mít recept na to, že jede na dovolenou a v jiném státě EU si bude vyzvedávat léky, opět se dává papírový recept. Takže v této chvíli máme pokrytu pokud možno celou situaci, aby zákon opravdu mohl fungovat od 1. ledna. Čili, aby tam byla možnost. Dokonce jsme neřekli, ačkoliv návrh byl, že by lékárny musely digitalizovat tyto recepty. Řekli jsme si, že se spokojíme s tím, že nějaké množství receptů aspoň ze začátku, než se na to zvykne, ze systému vypadne. Pak tady byly námitky paní senátorky Dernerové na téma, že ono to nic nového nepřináší. Za prvé. I v této vyhlášce je napsáno, že lékař se může dívat na všechny elektronické recepty, které on sám vydal. To znamená, ty, které on sám vydal, tak se na ně může dívat. Lékárna se podívá na všechny elektronické recepty, které vydala ona. Pacient se podívá na všechny elektronické recepty, které byly vystaveny jemu... Já to hned řeknu, paní senátorko. Ministerstvo tam velmi do jisté míry schválně nedalo jednu možnost, o které bude jednat PS, protože ministerstvo ji předloží i teď po ustanovení nové sněmovny, čili pravděpodobně legislativní plán říká, že to bude v březnu nebo v dubnu. A to je ta možnost, že by se lékaři mohli dívat na všechny recepty všech pacientů. Toto je možnost, o které se musí bavit jak PS, tak Senát, protože sice se předpovídá, že by byl registr pacientů, kteří nebudou souhlasit, ale nicméně je to tak významný zásah do soukromí pacientů, že si myslíme, že by toto měla projednat nová PS a následně Senát. A teď k tomu, co by to .... ano, končící lékaři, prosím vás. To je další věc. Víme, že skončí 48 lékařů v celé ČR. Je to méně, než bylo v roce 2016, a méně, než bylo v roce 2015. A víte, jak to víme? Ona je ze zákona totiž povinnost dva měsíce předtím, než se ukončí praxe, tak to hlásit na krajském úřadě. Obvolali jsme všechny krajské úřady, a z tohoto důvodu víme, že skončí 27 lékařů pro dospělé a 21 praktiků pro děti, to je 48 praxí, zavřou se, a je to méně, než bylo v roce 2016 a méně, než bylo v roce 2015. A teď k jedné důležité věci. Státní ústav pro kontrolu léčiv v této chvíli očekává, že bez započtení nákladů snížení nákladů na léky zhruba o jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví šlo konzervativní cestou a do úhradové vyhlášky započítalo úsporu 400 mil. Jinými slovy, my jsme v této chvíli do úhradové vyhlášky napsali růst nákladů na obecné, čili tzv. necentrické léky, ve výši nula, protože se předpokládá, že naopak náklady na obecné, čili ty předepisované léky, klesnou asi o 400 až 500 milionů. Proto tam bude ta rezerva, a proto s tímto už je v úhradové vyhlášce počítáno.

Jsem ochoten tady odpovídat na spoustu dotazů a chci říct jedno. K tomuto jsem také přišel v situaci, když jsem nastoupil na konci listopadu a začátkem prosince 2016 a na mě spadla tato povinnost. Ale dnes jsme v situaci, že je 6. prosince – pokud vy tady tento návrh schválíte, musí jít do rukou předsedy PS Vondráčka, který ho pošle na vládu. Vláda má 30 dní k tomu, aby se vůči němu vyjádřila. I kdyby to tedy tímto způsobem šlo, tak pak ho pošle do PS, která už, znovu opakuji, ústy předsedů dvou klubů, byly to poslanecké kluby ANO a ČSSD, zavetovala návrh projednávat něco takového ve zkráceném řízení. Takže se stejně přes 1. leden dostaneme. Jen chci říci, že z hlediska lhůt už jsme v situaci, kdy to takhle dopadne. A já proti tomu vidím 47 500 lékařů a 2 500 lékáren, kteří investovali do úprav software, zažádali si o elektronické podpisy. Mimochodem, teď je důležité opakovat to, co řekl dnes ráno ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nejdéle na celé proceduře dnes trvá ověřit, že lékař je lékařem. Bohužel původně totiž naopak mělo být, že už měl fungovat Národní registr zdravotnických pracovníků. Ten jsem zdědil tak, že ....., které pod mým velkým tlakem, a pan docent Dušek na něm odpracoval obrovský kus práce, bude fungovat k 1. únoru.

Tím pádem ale to, že lékař je lékařem, neověřuje stát, ale Česká lékařská komora. V této chvíli komunikace mezi SÚKL a Českou lékařskou komorou na téma, že lékař je lékařem, trvá 14 dní až jeden měsíc. To je údaj, který uvedl dnes ráno ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nicméně, znova opakuji, máme před sebou 47 500 lékařů a zdravotníků, kteří zažádali, kteří si nějakým způsobem upravili software, kteří jsou na to nějakým způsobem připraveni. Je tady 2500 lékáren, které stejným způsobem, nějakým způsobem upravily software, jsou na to nějak připraveny. Já vím, že budou probíhat... Náběhová křivka bude složitá. Z tohoto důvodu SÚKL ze začátku bude působit jako edukativní pracoviště a rozhodně si nemyslím, že by někomu byla ukládána nejvyšší sankce, která notabene stejně nikdy není ukládána, a znova říkám, ta sankce je tam od nuly do dvou milionů. Včera se o tom opět mluvilo v Poslanecké sněmovně.

Takže já bych toto své exposé ukončil s tím, že situace může nastat k tomu, že začne platit zákon, po určité době se posune jeho platnost ve chvíli, kdy už my jsme zákonně, ten zákon, opakuji, je z roku 2013, donutili spoustu zdravotnických zařízení a poskytovatelů, aby se na něj nějakým způsobem připravovali. Mimochodem, i v úhradové vyhlášce je částka 1,70 Kč za každý předepsaný recept, který lékař předepíše. Právě proto, aby se aspoň nějakým způsobem do dvou až tří let kompenzovaly náklady, které poskytovatelé s tím mají. Takže já jako z pozice dneska to vidím tak, že my jsme stanovili, já to nebyl, ale zákonem byla stanovena nějaká povinnost, byla stanovena nějaká lhůta, všichni se na ni měli připravit, někteří se připravili, někteří to dělají na poslední chvíli, ale prostě připravují se, a teď se nějakým způsobem bude mluvit o tom odkladu, který se k 1. lednu z mého pohledu opravdu nestihne. Já si v této chvíli netroufnu odhadnout, samozřejmě, že záleží čistě na Senátu, kterého jsem si vždycky vážil, že to nějakým způsobem jaksi pojme, ale vzhledem k tomu, že jsem včera absolvoval to tříhodinové jednání v Poslanecké sněmovně, tak prostě vím, jak to s těmi lhůtami bude. Já si opravdu nemyslím, že v této chvíli je moc velký důvod k tomu, aby se ten odklad na ty dva roky dělal, notabene ve chvíli, kdy už tím systémem dneska teče 15 % receptů, to číslo už je zase nejnovější, od ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Systém je permanentně testován na zatížení 140 milionů receptů ročně, podotýkám, v Česku se ročně vydá 70 milionů receptů. A ten systém byl několikrát testován z hlediska národní kybernetické ochrany, z hlediska mnoha dalších věcí. A jakoby já říkám, tato vyhláška navíc v podstatě umožňuje při jakýchkoli problémech přejít na papírový recept. A ještě jedna poznámka. Drtivá většina pacientů bude do ruky dostávat ten papírový recept. Upřímně řečeno, nelékař nepozná rozdíl mezi průvodkou a receptem. Většina lidí, která bude chtít, dostane do ruky papírovou průvodku, která se od toho receptu v podstatě bude lišit jenom tím, že na ní bude QR kód, čárový kód, alfanumerický kód. Notabene ještě SÚKL chystá povolit tu regulaci, která dneska dovoluje na jeden recept pouze dva léky. Bude to neomezené. A další věc, která s tím je spojená, spousta lidí, kteří jezdí k lékaři pro opakované recepty, k němu prostě jezdit nebude muset. Je mraky opakovaných receptů. Antikoncepcí počínaje a některými léky, typicky na tlak a podobně, konče. My si prostě od toho opravdu nějakou úsporu slibujeme.

Já už nevím, co bych pro to dále řekl, takže děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama