JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

  • KSČM
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.01.2020 9:51:50

Domobrany nikdo nezakazuje!!!

Domobrany nikdo nezakazuje!!!

Mediálním prostorem se úmyslně šíří fake news, že skupina poslanců, mezi nimiž jsem i já, chce zakázat domobrany. Mnozí vlastenecky smýšlející lidé na to bohužel naskakují. Tímto tedy prohlašuji, že to není pravda.

Jak mnozí asi víte, před koncem minulého roku prohrála Česká republika evropský soud, týkající se držení a nakládání se zbraněmi, tzv. zbraňovou směrnici. Tu jsme tak pod hrozbou opakovaných pokut v řádech stovek milionů korun ročně povinni implementovat do našeho právního řádu. Kdyby bylo jen na mně, tak bych se tomu nepodvolil a vzdoroval této další evropské blbosti i za cenu sankcí. Z komunikace s lidmi však vím, že nestřelecká část veřejnosti by to nepochopila. Proto jsem se společně s dalšími poslanci ze všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně podílel na přípravě přijatelného řešení pro přijetí oné zbraňové směrnice a na ní navazujícího doprovodného zákona o nakládání se zbraněmi. Jde o sněmovní tisk číslo 669. Za základ tohoto doprovodného zákona jsme vzali materiál z dílny ministerstva vnitra, který byl v druhé polovině minulého roku médii prezentován s titulky: Hamáček chce zakázat domobrany. Při diskuzích s odbornými pracovníky ministerstva vnitra, které se netýkaly jen domobran a jejich postavení, jsme po mnoha hodinách jednání došli ke společnému závěru a všechny naše připomínky byly akceptovány. Pojem „domobrana“ má pro nás - vlastenecky smýšlející - velký historický význam, a proto jej nikde v zákoně nenajdete uvedený. Nenajdete tam ani pojmy jako milice, lidobrana či lidostráž.

Máme informace, a má je i Ministerstvo vnitra ČR a doufám, že i Policie ČR, že na našem území dochází k výcviku skupin i osob, u kterých neznáme jejich cíle a záměry. Tyto skupiny fungují za základě paravojenského způsobu organizace řízení a do budoucna by mohly znamenat riziko pro vnitřní bezpečnost republiky. V návrhu zákona je tak uvedeno, že zakazuje zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti. Neprávním jazykem to znamená, že se zakazuje zakládat další ozbrojený bezpečnostní sbor nebo armádu, kdy by postižitelná byla i účast v takové skupině. A aby bylo každému zřejmé, co se tou ozbrojenou skupinou myslí, tak je v návrhu dále uvedeno, že takovou ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň, a to je důležité, tedy opakuji zároveň má povahu paramilitární ozbrojené složky, je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají. A znovu zdůrazňuji, aby to bylo pochopitelné i pro ty, kteří nejsou vzdělaní v oblasti práva, že smyslem návrhu je zakázat vznik ozbrojených, vojensky organizovaných a řízených skupin osob, které chtějí se zbraní v ruce svrhnout zvolenou vládu či režim a prosazovat svoje cíle, ať již politické nebo třeba náboženské.

V důvodové zprávě k § 3 na straně 25 je výslovně uvedeno, že lze jednoznačně uvést, že koncept ozbrojené skupiny v navrhované podobě se v žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, brannou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivostí apod.  

A nyní mi může každý kritik návrhu zákona a všichni mediální šiřitelé zaručených fake news (že chceme zakázat domobrany) napsat, co je na tom špatně. Jestli je nebo bude domobrana registrovaným spolkem a nebude vyvíjet činnost, která je v návrhu dostatečně popsána, nemá se čeho obávat. Domobrana má, alespoň pro mne, velký význam a chci, aby se jako registrovaný spolek podílela na branné výchově mládeže i obyvatelstva. To, že jsou v ní registrováni či spolupracují s ní bývalí vojáci, policisté či jiní příslušníci ozbrojených sborů nebo lidé s legálně drženou zbraní, není nic proti zákonu, ba právě naopak. Tito lidé se mohou účastnit programu střelecké přípravy a tvořit zálohy vnitřní bezpečnosti pro případy mimořádných událostí. Zdůrazňuji vnitřní bezpečnosti, tedy úkolů, které spadají do kompetence ministerstva vnitra. nemohou tedy být vysíláni za hranice a tam plnit úkoly aktivních záloh Armády ČR.

Je na každém z vás čtenářů i občanů, zda tu chcete paramilitární odzbrojené skupiny, které se, za bůh ví čí peníze, cvičí a připravují na ozbrojený převrat nebo zda o své zemi chcete rozhodovat ve svobodných volbách. Já jsem pro variantu druhou, a proto jsem se podílel na přípravě tohoto návrhu zákona. 


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama