JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

  • KSČM
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23. 10. 2018 18:08:00

Přestupky nebude potřeba řešit zbytečnou administrativou

Přestupky nebude potřeba řešit zbytečnou administrativou

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2018 k zákonu o silničním provozu

 Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, páni ministři, paní ministryně, kolegyně a kolegové,

děkuji za zařazení tohoto bodu. Myslím, že budu velmi stručný. Vychází z odpovědi ministra vnitra na interpelaci, kterou jsem měl před prázdninami tohoto roku, kdy na ni sice ještě odpovídal pan ministr vnitra Metnar, ale interpelaci zde ve Sněmovně první den po jmenování odpovídal pan ministr vnitra Hamáček. Jedná se o celkem jednoduchou novelu dvou zákonů a prvním z nich je zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona 173/2018 Sb. -

- kdy do tohoto zákona vkládáme nový § 91 - ukládání pokuty příkazem na místě. Je to v podstatě návrat před datum 1. 7. 2017, do kdy platil starý přestupkový zákon č. 200/1990 Sb., kdy bylo možno některé přestupky na místě vyřešit tzv. domluvou. Sankce, které jsou v novém a starém zákoně, se v podstatě nemění, ale ta domluva v novém zákoně 250 již není, a tak bylo příkazem na místě rozhodnuto, že orgány, které tak konají, to znamená nejčastěji policisté nebo strážníci městských a obecních policií, jsou povinni projednat s přestupcem daný přestupek, sepsat s ním blok o napomenutí, který je v podstatě stejný jako pokutový blok, který by pak zanášeli do dalších systémů a evidencí, a po vzájemné dohodě zde při projednání informací jsme se dohodli, že evidence takovýchto marginálních přestupků a jejich provinění, které lze vyřešit na místě napomenutím, je zbytečné. Vzhledem k tomu, že to nebylo možno provést jinak, domluvili jsme se na návratu před nabytí účinnosti zákona 250 s tím, že nově je napsáno: Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo fyzickou podnikající osobou, souhlasí se zjištěným stavem atd.

To znamená, nebude potřeba přestupky řešit na místě zbytečnou administrativou a příslušník nebo strážník vyřeší věc na místě poměrně rychle. Příkladů, kdy taková situace může nastat, jsou desítky a já jsem při tom projednávání informace zmínil případ v dopravě a kolegové policisté mi říkají, že již dlouho asi nejsem ve výkonu služby, protože bych věděl, že přestupky v dopravě nelze vyřešit na místě jinak než pokutou. Já se omlouvám, tu situaci jsem v tu dobu nevěděl, musel jsem se opravdu podívat do zákona 361, o provozu na pozemních komunikacích, abych zjistil, že tam je nesoulad, pokud se dopustí přestupku v dopravě osoba fyzická anebo osoba právnická. Pokud by to byla osoba právnická, bylo uvedeno, že za přestupek lze uložit pokutu. Jedná-li se o osobu fyzickou, bylo uvedeno, že v zákoně za přestupek se uloží pokuta.

A teď, jaký v tom je rozdíl? Taková situace může nastat již brzy. Dám ten jasný příklad, kdy pojede někdo s vozidlem se starším rokem výroby třeba za týden, za 14 dní na dušičky, nebude mít rozsvícená světla a zastaví ho příslušník Policie ČR. V takovém případě by takový příslušník byl povinen tomu řidiči podle zákona uložit pokutu ve výši nejméně dva tisíce korun a dát mu dva trestné body. Jestli to je tak závažný přestupek, aby byl takto sankcionován, je zbytečné. Asi se všichni shodneme, že je možno takový přestupek, a bohužel - ne bohužel, ale v rozporu se zákonem se tak děje i dnes, a takový přestupek je příslušníky a strážníky řešen tzv. napomenutím, které však v zákoně není.

Takže já bych na tomto místě chtěl poděkovat ministru vnitra, který se svým týmem připravil tuto novelu, zároveň panu ministru dopravy, který souhlasil i s nápravou, se sjednocením toho, kdy lze uložit pokutu, a jestli to je povinnost, nebo že lze uložit takovou pokutu, takže oba ministři zpracovali, resp. oba jejich týmy zpracovaly tento pozměňovací návrh, který je poměrně jednoduchý. Chtěl bych také poděkovat všem poslaneckým klubům, protože když se podíváte na předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu, uvidíte zde 18 jmen vás, kolegyně a kolegové, kteří se zabýváte problematikou bezpečnosti a problematikou dopravy, po dvou lidech z každého politického klubu - vždycky jeden dopravák a jeden člověk bezpečák. Takže já všem, kteří jste připodepsali tento pozměňovací návrh, děkuji.

A vzhledem k tomu, že je na místě, navrhujeme, aby tento pozměňovací návrh byl projednán podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za vaši podporu a věřím tomu, že letošní dušičky ještě ne, ale příští rok hned po Novém roce, kdy očekáváme nabytí účinnosti tohoto zákona, ulevíme všem lidem, kteří budou moci za marginální provinění v přestupkové rovině být napomenuti, resp. bude moci s nimi být vyřešeno na místě strážníkem nebo policistou domluvou.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout