JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

  • KSČM
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.03.2020 11:17:00

Zabily by se dvě mouchy jednou ranou

Zabily by se dvě mouchy jednou ranou

Interpelace na 41. schůzi Poslanecké sněmovny 5. března 2020 na ministra vnitra Hamáčka ve věci lázeňského domu v Mariánských Lázních.

Hezké dopoledne. Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové. Stojím zde před vámi s interpelací, kterou jsem tedy sepisoval 19. srpna loňského roku, takže už je to poměrně dlouhá doba. Tehdy jsem se dotazoval na údajný prodej lázeňského domu Mercur. S odpovědí pana ministra, resp. Ministerstva vnitra jsem spokojen nebyl, a odmítl jsem tuto odpověď už v polovině nebo na začátku měsíce října, ale pro nepřítomnost pana ministra vnitra jsem si musel počkat pět měsíců, abychom tuto interpelaci zde mohli projednat.

Mezitím jsem učinil ještě jednu interpelaci na doplnění těch předchozích odpovědí, abych měl více, jak se říká, nabyto. Jedná se o ne údajný, ale prostě o prodej nebo o nepotřebnost majetku Ministerstva vnitra, konkrétně jedná se o lázeňský dům Mercur v Mariánských Lázních. Když se podíváte na některé stránky, ať v zařízení služeb Ministerstva vnitra nebo i civilní stránky, tak se o tomto lázeňském domu říká, že leží v nejkrásnější lokalitě města, přímo naproti kolonádě s vývody minerálních pramenů.
Je tam 91 lůžek atd. atd. Ten objekt není úplně v dobrém stavu, protože se o něj za posledních třicet let pořádně nikdo nestaral, byť tam nějaké investice do těch objektů byly. Ministerstvo vnitra se chystalo tento objekt zmodernizovat, aby odpovídal standardům dnešní doby a mohli v něm příslušníci bezpečnostních sborů, tedy zejména policisté a hasiči, vykonávat takzvané ozdravné pobyty, na které mají nárok po odsloužení 15 let služby.

Těch policistů je poměrně hodně, kteří mají nárok na ozdravné pobyty. Podle vyjádření Ministerstva vnitra jen u příslušníků Policie České republiky to pro rok 2019 bylo skoro 28 500 lidí, kteří by na takový ozdravný pobyt měli nárok. Samozřejmě, kapacity Ministerstva vnitra nejsou stoprocentní, takže ne všichni příslušníci mohou jezdit do lázeňských zařízení, která má ve správě Ministerstvo vnitra ať už ve Františkových lázních, Karlových Varech, Luhačovicích nebo nasmlouvané někde jinde.

Lázeňský dům Merkur v Mariánských lázních měl jeden zásadní problém, že neměl vlastní vývařovnu. To znamená, že příslušníci museli docházet na stravu do vzdáleného nasmlouvaného hotelu, kde jim strava byla poskytnuta. Někteří to kritizovali, někteří to brali jako formu rehabilitace, protože i taková procházka nebo řekněme zdravá chůze, pěší pohyb, je formou rehabilitace, a někteří příslušníci, zejména ti, kteří vykonávají svoji službu v kancelářích, to jenom uvítali.

Samozřejmě, i to město z toho má velký užitek, protože v podstatně permanentně je v tomto zařízení kolem stovky příslušníků Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru a policista, jak víte a mnozí tušíte, přestože není ve službě, tak je ve službě v podstatě celých 24 hodin, protože pokud vidí nějaký problém porušení zákona a byl by schopen provést zákrok, nic mu v tom nebrání, tak takový zákrok provede. Takže to má i formu řekněme preventivní, kdy se ví, že v tomto lázeňském městě jsou desítky policistů, byť ne v přímém výkonu služby, ale třeba jenom na té rehabilitaci, neboli, chcete-li, na ozdravném pobytu.

Ale nemalý přínos to mělo také pro místní podnikatele, protože tím, že nebyla vývařovna, tak policisté sice chodili na odebírání stravy, ale po procedurách měli volno a mohli se návštěvou tohoto krásného lázeňského města stavit tu někde na kávičce, tu na nějakém zákusku a prostě nějakou tu korunu tam nechali.

Ministerstvo vnitra připravilo rekonstrukci tohoto objektu, v podstatě i dostavbu tohoto domu, s tím, že v záměru bylo, aby se dostavělo mezi dvěma bloky křídlo se stravovacím zařízením a obědy, které by se tam vyvářely, by poté byly převáženy i do nedalekých Františkových lázní, kde policie také má objekty, kde poskytuje lázeňskou péči svým příslušníkům, ale vývařovna tam také není, takže by se v podstatě zabily dvě mouchy jednou ranou a dojezdová vzdálenost mezi Mariánskými a Františkovými lázněmi je poměrně krátká.

Investice cca 300 mil. korun, což pro vládu, která říká, že je proinvestiční, nejsou až tak velké peníze, protože co je 300 mil. v rozpočtu Ministerstva vnitra? /Děkuji panu ministrovi, že mi napovídá./ Jsou to samozřejmě prostředky, které jsou, ale já věřím, že společnými silami bychom těch 300 mil. byli schopni na tu investici udělat, protože co jiného můžeme považovat za správnou investici, než do péče o své zaměstnance, o zdraví příslušníků bezpečnostních sborů, kteří pak po takovém ozdravném pobytu určitě mohou lépe a radostněji sloužit nám, občanům České republiky.

Já nebudu úplně dlouhý, protože my jsme v tom mezidobí pěti měsíců se snažili jednat s Ministerstvem vnitra o tom, jaký by to mělo mít vývoj. Řekli jsme také, a po jednání s Ministerstvem zdravotnictví /pan ministr tedy není přítomen/ jsme říkali, že zkrácením pobytu to ztrácí absolutně nějaký význam, protože jet /řada z vás jsou lékaři/ na ozdravný pobyt z jakékoliv vzdálenosti, řekněme třeba z Moravy, 300 - 400 km do Františkových lázní, přijet v pondělí na oběd, udělat si vstupní proceduru, říct, že v úterý, ve středu a ve čtvrtek budu mít procedury, abych se v pátek sbalil a jel zase zpátky domů, to v podstatě postrádá smysl, protože má-li být ozdravný pobyt rekondiční a má přinést příslušníkovi kýžený oddech a rekondici pro jeho další službu, tak z medicínského i lázeňského hlediska musí být takový pobyt nejméně desetidenní. Potvrdil to při našich rozhovorech jak sám pan ministr, tak i další odborníci na medicínu.

Argumenty, že po dohodě se tyto pobyty zkrátí na jednotýdenní a druhý týden budou mít příslušníci individuální, jsou liché. To to můžete rovnou zrušit a prodat.

Já teď nechci být dlouhý, protože vyčkám na první úvodní slovo pana ministra, s čím přijde. Možná se dozvíme, že se to někam posunulo a že budeme hledat společnou cestu k záchraně tohoto lázeňského domu. Já jsem na Ministerstvu vnitra i s některými kolegy z výboru pro bezpečnost napříč politickým spektrem nabídl Ministerstvu vnitra a pracovníkům Ministerstva vnitra pomocnou ruku, že se pokusíme sehnat tyto finanční prostředky, těch - dovolte mi říct - směšných 300 miliónů korun na rekonstrukci, protože se domníváme, že prodat nebo převést /protože tady teď nemluvíme o prodeji, ale o převodu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo koho to/ a zbavit se takovéhoto objektu, který popisujeme jako objekt, který leží v nejkrásnější lokalitě - není nic jednoduššího než se zbavit majetku, ale ten majetek už nikdy nezískáte, anebo už ho nezískáte za takové peníze, za jaké se ho zbavíme teď v této lokalitě.

Takže pojďme hledat cestu, aby tento objekt zůstal v majetku státu, zůstal v majetku Ministerstva vnitra. My jsme připraveni Ministerstvu vnitra v tomto podat pomocnou ruku a budeme hledat společné prostředky, abychom tento objekt pro příslušníky bezpečnostních sborů, zejména Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru, udrželi, a aby příslušníci zde mohli za náročnou službu, když mají nárok na ozdravný pobyt, tu rekondici udělat a poté lépe sloužit.

Takže já počkám na úvodní slovo pana ministra a pak podle toho zvážím dále svůj další příspěvek. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama