JUDr. Vladimír Kremlík

  • BPP
  • ministr dopravy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.08.2019 19:25:00

Neznamená to, že ten, kdo nezaplatí, nebude sankcionován

Neznamená to, že ten, kdo nezaplatí, nebude sankcionován

Projev na 11. schůzi Senátu dne 14. 8. 2019 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Děkuji za slovo, já jsem chtěl reagovat, až by padly veškeré připomínky, abych se vyjádřil souhrnně. Já bych zareagoval teď, jak jsem byl vybídnut panem senátorem Vystrčilem. Vezmu to nějak postupně, tak jak tady padaly různé návrhy nebo podněty. Pokud jde o časový poplatek a jeho dobu, ze zákona platí, že je stanovena doba jeden rok, 30 dní a 10 dní. Pokud jde o samotnou výši časového poplatku, ta se stanoví prováděcím právním předpisem, to znamená nařízením vlády ČR. Na návrh ministra dopravy. V současné době zákon stanoví maximální výši dálničního poplatku částkou 1500 Kč. Já to vezmu postupně. V Poslanecké sněmovně padaly návrhy nebo diskuse, padl návrh na zvýšení této sazby až na částku 2000 Kč. Já jako ministr dopravy jsem se proti tomuto zvýšení postavil, říkám, nechci zvyšovat cenu dálničního kuponu, nebylo by to fér vůči řidičům, kteří užívají dálniční komunikace. Tuto diskusi o případném zvýšení jsem ochoten otevřít až po dokončení modernizace D1, to znamená na konci roku 2021. Ale říkám, otevřít diskusi. Tak to je, pokud jde o zvýšení. Pokud jde o snížení, tak jak tady je diskutován návrh na snížení té maximální hranice, já chci říct, zákon říká max. hranici 600 Kč, opět maximální hranici, pokud je 30 dní, a stanoví maximální hranici na 10 dní 400 Kč. V současné době podle nařízení vlády ty částky jsou 440 a 310 Kč. Já za ministra dopravy bych chtěl říci, že neuvažuji o tom, že bych tyto částky zvyšoval do této maximální hranice, která v zákoně stanoví částku těch 600 Kč a 400 Kč. Čili nebudu dávat návrh na zvýšení těchto částek, využití těchto zákonných limitů. Teď reaguji na dotaz, resp. na diskusi, která tady padla, snižovat ze zákona tyto částky. Já se domnívám, že ministerstvo dopravy si s tím umí poradit, umí si s tím poradit v rámci prováděcího právního předpisu, tedy nařízení vlády. Za mě říkám, nebudu využívat těchto horních částek, takový návrh vládě nepředložím.

Pokud jde o vynucování enforcement a kontrolu policie a celníky. Jak tady řekl správně pan senátor Vystrčil, je povinnost ze zákona platit. Tato povinnost platí a je daná zákonem. Neznamená to, že ten, kdo nezaplatí, nebude sankcionován.

V první etapě zavádíme elektronické dálniční známky, ve které jsme teď, je systém nastaven především na systému mobilního enforcementu prostřednictvím policie a celníků, s tím, že zčásti chceme využít mýtné brány pro sběr údajů a tak dále. Takže využijeme i mýtné brány. V další etapě změny právního předpisu předpokládáme, že dojde k plné elektronizaci a k zaznamenávání přestupků elektronicky v systému, který bude především v mýtných branách. To je odpověď na otázku, jakým způsobem bude probíhat kontrola, prostřednictvím mobilního enforcementu, především prostřednictvím videodetekce. K čemu slouží peníze, které se vybírají z dálničních známek? Podle zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury jde výnos z těchto známek do Státního fondu dopravní infrastruktury. Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury má ze zákona určeno, jakým způsobem s peněžními prostředky nakládá. Tedy tyto peněžní prostředky se používají na výstavbu a údržbu pozemních komunikací. To je odpověď na to, jasná odpověď, jakým způsobem se používají tyto finanční prostředky.

Já myslím, že v tuto chvíli jsem snad zmínil vše, co tady v rámci diskuse padlo. Snad jsem všechno zodpověděl. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout