JUDr. Vladimír Kremlík

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.05.2019 22:24:00

Probíhá soudní řízení mezi státem a kamenolomem

Probíhá soudní řízení mezi státem a kamenolomem

Odpověď na interpelaci Vojtěcha Munzara na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 30. května.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, mírně bych navázal na vaši rekapitulaci. Je skutečností, že skutečně 11. ledna 2017 byla Poslaneckou sněmovnou vláda požádána o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Tady zdůrazňuji vláda. Z tehdejší korespondence mezi ministrem dopravy panem Ťokem a předsedou vlády panem Sobotkou vyplývá, že se jednalo o úkol pro vládu, a proto ministr dopravy předpokládal, že bude řešen pro vyšší objektivnost Úřadem vlády České republiky, tedy mimo resort dopravy. Přestože Ministerstvo dopravy tady nebylo pověřeno plněním tohoto úkolu, za což byl tehdejší předseda vlády ministrem dopravy upozorněn, připravilo právě věcné zadání pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele forenzního auditu a nabídlo svou kapacitu pro splnění tohoto úkolu. Zároveň tehdejší ministr dopravy pan Ťok upozorňoval na věcnou neproveditelnost v termínu zadaném v usnesení Poslaneckou sněmovou Parlamentu České republiky, tedy do června 2017. O této skutečnosti pak ministr dopravy informoval i členy tehdejší vlády. V souhrnu příprava této veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele forenzního auditu až po její vypsání trvala dva měsíce, což v případě takto specifické a odborně náročné veřejné zakázky byla lhůta velmi krátká.

V průběhu této veřejné zakázky pak Ministerstvo dopravy jako zadavatel obdrželo dodatečné dotazy od zájemců, které byly řádně a včas vypořádány a zároveň byla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Přesto nebyla skutečně podána žádná nabídka. Z reakcí soutěžitelů bylo možno důvodně očekávat vysoké finanční náklady na plnění zadaného úkolu. Na základě těchto skutečností by znamenalo opakované vypsání veřejné zakázky, tentokrát v režimu zadávacího řízení, tedy zadání a zpracování nabídky by trvalo delší dobu a výsledek auditu by byl k dispozici až po funkčním období tehdejší Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tehdejší ministr dopravy proto svým dopisem z konce července 2017 navrhl předsedovi vlády panu Sobotkovi, aby předložil za celou vládu návrh změny předmětného usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a projednal zrušení tohoto úkolu. To jsou tedy fakta, která mám já k dispozici.

Pokud jde o další nebo novější informaci, tak asi jste informován, že probíhá soudní řízení mezi státem a kamenolomem a v rámci tohoto soudního řízení je hledána odpovědná osoba. Nicméně - aspoň podle veřejných informací - bylo vypracováno snad kolem dvaceti různých posudků v tomto soudním řízení. Je tedy otázkou, jestli by mělo smyslu zadávat v současné době další forenzní audit a musel bych se na toto detailně podívat a samozřejmě bych musel vyhodnotit - i z hlediska zákona o majetku České republiky - případnou účelnost a efektivnost tohoto postupu, a to s ohledem na to, že probíhá soudní řízení. Takže to je za mě v tuto chvíli.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama